ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов по инспектированию (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19223 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов по инспектированию (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT)
Дата начала действия01.01.2021
Дата принятия21.12.2019
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014
Утверждающий документПриказ от 21.12.2019 № 466 О принятии и отмене национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17020:2019
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
Вимоги до роботи
різних типів органів з інспектування

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019
(EN ISO/IEC 17020:2012, IDT;
ISO/IEC 17020:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89), Національне агентство з акредитації України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2019 р. № 466 з 2021–01–01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17020 Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN ISO/IEC 17020:2012

Вступ до ISO/IEC 17020:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Неупередженість та незалежність

4.2 Конфіденційність

5 Вимоги до структури

5.1 Адміністративні вимоги

5.2 Організаційна структура та управління

6 Вимоги до ресурсів

6.1 Персонал

6.2 Технічні засоби та устатковання

6.3 Субпідряд

7 Вимоги до процесу

7.1 Методи та процедури інспектування

7.2 Поводження з об’єктами та зразками, призначеними для інспектування

7.3 Записи щодо інспектування

7.4 Звіти про інспектування та свідоцтва про інспектування

7.5 Скарги та апеляції

7.6 Процес щодо скарг та апеляцій

8 Вимоги до системи менеджменту

8.1 Варіанти

8.2 Документи системи менеджменту (Варіант А)

8.3 Контроль документів (Варіант А)

8.4 Контроль записів (Варіант А)

8.5 Аналізування з боку керівництва (Варіант А)

8.6 Внутрішні аудити (Варіант А)

8.7 Коригувальні дії (Варіант А)

8.8 Запобіжні дії (Варіант А)

Додаток A (обов’язковий) Вимоги до незалежності органів з інспектування

Додаток B (довідковий) Додаткові елементи звітів про інспектування та свідоцтв про інспектування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO/IEC 17020:2012 (версія en) «Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection» (ISO/IEC 17020:2012).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографії», наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ПЕРЕДМОВА до EN ISO/IEC 17020:2012

Цей документ (EN ISO/IEC 17020:2012) підготовлено Технічним комітетом ISO/CASCO «Комітет з оцінки відповідності» у співпраці з Технічним комітетом CEN/CLC/TC 1 «Критерії для органів з оцінки відповідності», секретаріат якого належить BSI.

Цьому європейському стандарту потрібно надавати статус національного стандарту або через публікацію ідентичного тексту, або затвердженням не пізніше вересня 2012 року; при цьому національні стандарти, які суперечать цьому стандарту, має бути вилучено не пізніше вересня 2012 року.

Звернуто увагу, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. CEN (та/чи CENELEC) не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Цей документ замінює EN ISO/IEC 17020:2004.

Відповідно до внутрішніх правил CEN-CENELEC, національні організації зі стандартизації таких країн зобов’язані застосовувати цей європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Повідомлення про затвердження

Текст ISO/IEC 17020:2012 затверджено CEN як EN ISO/IEC 17020:2012 без будь-яких змін.

ВСТУП до ISO/IEC 17020:2012

Цей стандарт розроблено для підтримування довіри до органів, що здійснюють інспектування.

Органи з інспектування виконують оцінювання від імені приватних клієнтів, їхніх головних організацій або державних органів влади для надання інформації щодо відповідності проінспектованих об’єктів регламентам, стандартам, технічним умовам, інспекційним схемам або контрактам. Параметри для інспектування охоплюють питання кількості, якості, безпеки, функціональної придатності, а також неперервної безпечності устатковання чи систем, які перебувають в експлуатації. Загальні вимоги, яких ці органи зобов’язані дотримуватися для того, щоб їхні послуги було визнано клієнтами та контролюючими органами, узгоджено в цьому стандарті.

Цей стандарт поширюється на діяльність органів з інспектування, робота яких може охоплювати перевірку матеріалів, продукції, устатковання, підприємств, процесів, робочих методик або послуг, а також визначення їхньої відповідності вимогам та подальше звітування про результати цієї діяльності клієнтам і, за потреби, органам влади. Інспектування може охоплювати всі етапи життєвого циклу цих об’єктів, зокрема проектування. Зазвичай така робота вимагає виконання професійного оцінювання під час провадження інспектування, зокрема під час оцінювання відповідності загальним вимогам.

Цей стандарт можна використовувати як документ, що встановлює вимоги щодо акредитації або експертного оцінювання, чи інших видів оцінювання.

Цю сукупність вимог дозволено тлумачити під час застосування в конкретних галузях.

Інспекційна діяльність може частково охоплювати випробовування та сертифікаційну діяльність, оскільки ці види діяльності мають спільні риси. Однак важливою відмінністю є те, що багато видів інспектування передбачають професійне оцінювання для визначення прийнятності відповідно до загальних вимог, і саме з цих причин орган з інспектування повинен мати потрібну компетентність для виконання свого завдання.

Інспектування може бути діяльністю, яка є частиною більшого процесу. Наприклад, інспектування можна використовувати як діяльність з наглядання в системі сертифікації продукції. Інспектування може бути діяльністю, яка передує експлуатації, або просто надає інформацію щодо об’єкта інспектування без визначання відповідності вимогам. У таких випадках може бути потрібно подальше тлумачення.

Поділ органів з інспектування за типами A, B чи C, за суттю, є мірилом їхньої незалежності. Продемонстрована незалежність органу з інспектування може зміцнити довіру його клієнтів стосовно здатності органу з інспектування неупереджено виконувати роботи щодо інспектування.

У цьому стандарті використовують такі дієслівні форми:

— «повинен», «треба» («shall») означає вимогу;

— «має», «слід» («should») означає рекомендацію;

— «дозволено», «можна» («may») означає дозвіл;

— «має можливість», «може» («can») означає можливість або здатність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
Вимоги до роботи різних типів органів
з інспектування

CONFORMITY ASSESSMENT
Requirements for the operation of various types
of bodies performing inspection

Чинний від 2021–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги до компетентності органів, які здійснюють інспектування, а також до неупередженості та узгодженості їхньої інспекційної діяльності.

Це стосується органів з інспектування типів A, B чи C, як це визначено в цьому стандарті, і на всіх етапах інспектування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ є обов’язковим для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який зроблено посилання, разом з будь-якими змінами до нього.

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com