ДСТУ ГОСТ 813:2008 Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. Технические условия (ГОСТ 813-2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ГОСТ 813:2008 Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. Технические условия (ГОСТ 813-2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия31.07.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Русский
На заменуГОСТ 813-88
Утверждающий документПриказ от 31.07.2008 № 257 О введении в действие в Украине межгосударственных стандартов, изменений к межгосударственному стандарту, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта от 22.04.2008 № 132
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа813:2008
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОСЕЛЕДЦІ ТА САРДИНА ТИХООКЕАНСЬКА
ХОЛОДНОГО КОПЧЕННЯ
Технічні умови
(ГОСТ 813-2002, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 813:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 липня 2008 р. № 257 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. Технические условия (Оселедці та сардина тихоокеанська холодного копчення. Технічні умови)

Ступінь відповідності до ГОСТ 813-2002 — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 813-88)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 813-2002 Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения. Технические условия (Оселедці та сардина тихоокеанська холодного копчення. Технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), про зміни до цього стандарту та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Російської Федерації; замінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту в розділі 2 «Нормативные ссылки» подано ГОСТ 815-88, на заміну якому розроблено ГОСТ 815-2004, прийнятий в Україні як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 815:2008;

— на другій сторінці стандарту в розділі 2 «Нормативные ссылки» подано ГОСТ 15846-2002, який в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ ГОСТ 15846-2003, а також ГОСТ 30519-97, замість якого в Україні чинні МВ 15.2-5-3-004:2007 Методичні вказівки «Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах», затверджені Державним департаментом рибного господарства України від 24.12.2007 р.;

— замість документів, наведених на восьмій сторінці стандарту в «Приложении А «Перечень нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации»», в Україні чинні такі нормативні документи:

Р 50-056-96 Рекомендації «Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 18.07.1996 р., № 300;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством;

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови;

Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджені наказом МОЗ України від 23.12.1996 р., № 383;

«Інформаційні відомості про харчову та енергетичну цінність риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них для нанесення на споживчу тару», затверджені наказом Державного департаменту рибного господарства України від 04.12.2003 р.;

«Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)», затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 03.11.1998 р., № 16;

«Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая)», затверджена наказом Міністерства рибного господарства СРСР від 29.12.1988 р.;

«Технологічна інструкція про пакування харчової продукції з риби та інших водних живих ресурсів у пакети з полімерних матеріалів», затверджена наказом Державного департаменту рибного господарства України від 27.01.2005 р., № 14;

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з МКС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕЛЬДИ И САРДИНА ТИХООКЕАНСКАЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Технические условия

Соответствует официальному тексту

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным комитетом по стандартизации МТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка», Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром (ТИНРО-центр)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК
(ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика AZ Азстандарт
Республика Армения АМ Министерство торговли и экономического развития Республики Армения
Республика Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика KG Кыргызстандарт
Республика Молдова MD Молдова-стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Республика Таджикистан TJ

Такджикстандарт

Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан UZ Агентство «Узстандарт»
Украина UA Госпотребстандарт Украины

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Основные параметры и размеры

4 Технические требования

5 Правила приемки

6 Методы контроля

7 Транспортирование и хранение

Приложение А Перечень нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕЛЬДИ И САРДИНА ТИХООКЕАНСКАЯ
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Технические условия

Cold-smoked herrings and Japanese sardine.
Specifications

Дата введения в Украине 2009-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рыбу холодного копчения семейства сельдевых и сардину тихоокеанскую (иваси) следующих биологических видов:

- сельдь азово-черноморскую (донскую, днепровскую, дунайскую, керченскую) — Alosa pontica;

- сельдь атлантическую — Clupea harengus;

- сельдь беломорскую — Clupea pallasii marisalbi;

- сельди каспийские:

пузанок — Alosa caspia;

бражниковскую — Alosa brashnikovi;

- сельдь каспийскую черноспинку — Alosa kessen kesseri;

- сельдь тихоокеанскую — Clupea pallasii и сардину тихоокеанскую (иваси) — Sardirtops melanos-tictus.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 814—96 Рыба охлажденная. Технические условия

ГОСТ 815—88 Сельди соленые. Технические условия

ГОСТ 1341—97 Пергамент растительный. Технические условия

ГОСТ 1368—91 Рыба всех видов обработки. Длина и масса

ГОСТ 1760—86 Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 2874—82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества

ГОСТ 7630—96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Маркировка и упаковка

ГОСТ 7631—85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний

ГОСТ 7636—85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа

ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10444.2—94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus

ГОСТ 10444.15—94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 13516—86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13830—97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23285—78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26668—85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669—85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26670—91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30518—97/ГОСТ Р 50474—93 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

ГОСТ 30519—97/ГОСТ Р 50480—93 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно­эмиссионным методом

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ