ДСТУ 3856-99 Респираторы изолирующие регенеративные для горноспасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №3 2021


Кодекс 2:2021 Газораспределительные системы. Рекомендации по проектированию, строительству, контролю за строительством, вводу и выводу из эксплуатации газораспределительных систем


Перечень документов, которые отменены 1 ноября 2021 года


Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 24.11.2021)


Информация о применении сметной части проектной документации, составленной до введения в действие сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве


Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 08.11.2021)


Закон об энергоэффективности вступил в силу: что предусмотрено


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19362 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3856-99 Респираторы изолирующие регенеративные для горноспасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний
Дата начала действия01.01.2000
Дата принятия19.03.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуОСТ 12.43.247-83
Утверждающий документПриказ от 19.03.1999 № 120
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3856-99
РазработчикНаучно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности «Респиратор» (НИИГД «Респиратор»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности «Респиратор» (НИИГД «Респиратор»)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕСПІРАТОРИ
ІЗОЛЮВАЛЬНІ РЕГЕНЕРАТИВНІ
ДЛЯ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
Загальні технічні вимоги
і методи випробувань

ДСТУ 3856—99

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1999

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Науково-дослідним інститутом гірничорятувальної справи науково-виробничого об’єднання «Респіратор» (НВО «Респіратор»)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 19 березня 1999 р. № 120

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.43.247—83)

4 РОЗРОБНИКИ: Ф. П. Білан, канд. техн. наук; М. С. Діденко, канд. техн. наук; Е. Г. Іллінський, канд. техн. наук; В. В. Карпекін; В. К. Овчаров (керівник розробки)

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні технічні вимоги

3.1 Вимоги призначення

3.2 Вимоги надійності

3.3 Вимоги ергономіки

3.4 Вимоги стійкості до зовнішніх впливів

3.5 Вимоги до складових частин

3.6 Вимоги до матеріалів

3.7 Вимоги безпеки

3.8 Вимоги до маркування та пакування

3.9 Комплектність

4 Методи випробувань

4.1 Загальні положення

4.2 Відбір зразків

4.3 Випробування на приладах

4.4 Стендові випробування респіраторів

4.5 Механічні та кліматичні випробування

4.6 Випробування за участю людей

4.7 Випробування на надійність

4.8 Експлуатаційні випробування

Додаток А Параметри газів

Додаток Б Метод розрахунку коефіцієнта захисту респіратора і коефіцієнта токсичної небезпеки середовища

Додаток В Дихальні режими під час випробування респіратора на стенді-імітаторі дихання

Додаток Г Стенди-імітатори дихання СІД-1 і СІД-2

Додаток Д Форма протоколу випробування респіратора на стенді-імітаторі дихання

Додаток Е Види та характеристика вправ

Додаток Ж Тривалість та послідовність вправ

Додаток К Форма протоколу випробування респіратора за участю людини

Додаток K Форма протоколу експлуатаційних випробувань респіраторів

Додаток Л Форма протоколу експлуатаційних випробувань респіраторів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕСПІРАТОРИ ІЗОЛЮВАЛЬНІ РЕГЕНЕРАТИВНІ
ДЛЯ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
Загальні технічні вимоги
і методи випробувань

РЕСПИРАТОРЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ
ДЛЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Общие технические требования
и методы испытаний

SELF-CONTAINED CLOSED-CIRCUIT BREATHING
APPARATUS FOR MINE-RESCUL OPERATIONS
General technical requirements
and test methods

Чинний від 2000—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на ізолювальні регенеративні респіратори із стисненим та хімічно зв’язаним киснем (далі — респіратори) для індивідуального захисту органів дихання людини від впливу непридатного для дихання газоподібного середовища під час гірничорятувальних та технічних робіт у вугільних шахтах і кар’єрах, а також під час аварійно-рятувальних робіт в інших галузях промисловості.

Стандарт установлює загальні технічні вимоги до респіраторів і методи їхніх випробувань під час розроблення і постановки на виробництво. Вимоги цього стандарту використовуються підприємствами, установами та організаціями, які діють на території України, а також громадянами-суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і видів діяльності.

Обов’язкові вимоги до якості респіратора, які забезпечують його безпечність для життя і здоров’я людини і охорону навколишнього середовища, викладені в розділі 3.7.

Стандарт придатний для сертифікації.

У цьому стандарті використано терміни, які відносяться до засобів індивідуального захисту органів дихання, згідно з ДСТУ 2299—93.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2299—93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.052—81 ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.008—84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения

ГОСТ 12.4.061—88 ССБТ. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты

ГОСТ 12.4.091—80 ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.157—75 ССБТ. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

ГОСТ 270—75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

ГОСТ 302—79 Термометр медицинский максимальный стеклянный. Технические условия

ГОСТ 949—73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Pp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия

ГОСТ 5583—78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 6755—88 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия

ГОСТ 6915—89 Приборы для измерения давления в сердечно-сосудистой системе (механические). Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 13045—81 Ротаметры. Общие технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20790—82 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 22782.0—81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com