ДСТУ 9001:2020 Сооружения транспорта. Правила выполнения и приемки работ на линейных объектах инфраструктуры

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19438 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 9001:2020 Сооружения транспорта. Правила выполнения и приемки работ на линейных объектах инфраструктуры
Дата начала действия01.07.2021
Дата принятия16.03.2020
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 16.03.2020 № 67 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9001:2020
РазработчикУкраинский государственный университет железнодорожного транспорта
Принявший органУкраинский государственный университет железнодорожного транспорта


ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ДБН А.3.1-5:2016 Организация строительного производства

ДБН В.1.1-7:2016 Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования

ДСТУ 4276:2004 Система стандартов в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. Атмосфера. Нормы и методы измерения дымности отработавших газов автомобилей с дизелями или газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартов в области охраны окружающей природной среды и рационального использования ресурсов. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с двигателями, работающими на бензине или газовом топливе

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охрана природы. Обращение с отходами. Порядок выполнения операций

ДСТУ 7238:2011. Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация

ДСТУ 7239:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений (IEC 62305:2006, NEQ)

Закон Украины от 13.12.2001 № 2894-III О животном мире

Закон Украины от 19.06.2003 № 962-IV Об охране земель

Закон Украины от 23.05.2017 № 2059-VIII Об оценке воздействия на окружающую среду

Закон Украины от 25.06.1991 № 1264-XII Об охране окружающей природной среды

Пособие по практическому применению ДБН В.1.1-7 Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ

ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
НА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
ІНФРАСТРУКТУРИ

ДСТУ 9001:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Залізнична інфраструктура» (ТК 193), Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ) від 16 березня 2020 р. № 67 з 2021–07–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Виконання робіт підготовчого періоду

7 Земляне полотно

8 Верхня будова колії

9 Влаштування автоматики, телемеханіки та зв’язку

10 Будівельно-монтажні роботи

11 Під’їзні колії підприємств

12 Приймання залізниць в експлуатацію

13 Вимоги щодо безпеки

14 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

Додаток А (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ
ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ
ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
НА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТАХ
ІНФРАСТРУКТУРИ

MEANS OF TRANSPORT
RULES OF EXECUTION AND ACCEPTANCE OF WORKS
AT LINEAR OBJECTS OF INFRASTRUCTURE

Чинний від 2021–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на виконання та приймання робіт з будівництва нових та реконструкції (підсилення) залізниць, що перебувають у експлуатації, колії 1 520 мм загальної мережі, під’їзних (зовнішніх і внутрішніх) колій, а також ремонтів колії та її облаштувань.

Цей стандарт не поширюється на виконання та приймання робіт під час будівництва контактної мережі, тягових підстанцій та інших пристроїв електропостачання залізниць.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com