ДСТУ ISO 4274:2003 Мочевина (карбамид) техническая. Определение содержания биурета. Методы пламенной атомной и фотометрической абсорбции (ISO 4274-1977, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 4274:2003 Мочевина (карбамид) техническая. Определение содержания биурета. Методы пламенной атомной и фотометрической абсорбции (ISO 4274-1977, IDT)
Дата начала действия01.07.2004
Дата принятия11.06.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 11.06.2003 № 102
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4274:2003
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 55 «Этанол. Продукты органического и неорганического синтеза»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 55 «Этанол. Продукты органического и неорганического синтеза»


ДСТУ 3781:2014 Печенье. Общие технические условия

ДСТУ 3893:2016 Карамель. Общие технические условия

ДСТУ 4033:2018 Вафли. Общие технические условия

ДСТУ 4052:2017 Крекер. Общие технические условия

ДСТУ 4135:2014 Конфеты. Общие технические условия

ДСТУ 4274:2003 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия. С поправкой

ДСТУ 4274:2019 Консервы молочные. Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия

ДСТУ 4429:2017 Галеты. Общие технические условия

ДСТУ 4460:2018 Изделия бисквитные. Общие технические условия

ДСТУ 4503:2005 Изделия творожные. Общие технические условия

ДСТУ 4505:2005 Кексы. Общие технические условия

ДСТУ 4585:2006 Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия

ДСТУ 4592:2006 Масло сливочное с наполнителями. Технические условия. С поправкой

ДСТУ 4618:2006 Восточные сладости мучные. Общие технические условия

ДСТУ 4635:2006 Сыры плавленые. Общие технические условия

ДСТУ 4688:2006 Восточные сладости типа мягких конфет. Общие технические условия

ДСТУ 4803:2013 Торты и пирожные. Общие технические условия

ДСТУ 4848:2007 Полуфабрикаты кондитерские. Массы ореховые и шоколадно-ореховые. Общие технические условия

ДСТУ 7041:2009 Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия

ДСТУ 7312:2013 Мочевина (карбамид). Технические условия

ДСТУ 7346:2013 Изделия кондитерские мучные для специального диетического потребления. Общие технические условия

ДСТУ 7623:2014 Глазурь и покрытие для мороженого. Общие технические условия

ДСТУ 7708:2015 Сдоба украинская. Традиционный ассортимент. Общие требования

ДСТУ 8001:2015 Бисквиты. Общие технические условия

ДСТУ 8686.1:2016 Мороженое мягкое и смеси для его производства. Общие технические условия. Часть 1. Смеси для производства мягкого мороженого

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЕЧОВИНА (КАРБАМІД) ТЕХНІЧНА
Визначання вмісту біурету
Методи полуменевої атомної
та фотометричної абсорбції
(ISO 4274-1977, IDТ)

ДСТУ ISO 4274:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 55 «Метанол, продукти органічного та неорганічного синтезу» державний науково-дослідний та проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Глікін, д-р техн. наук; І. Лазько; М. Гузенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 червня 2003 р. № 102 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4274-1977 Urea for industrial use — Determination of biuret content — Flame atomic absorption and photometric absorption methods (Сечовина технічна. Визначання вмісту біурету. Методи полуменевої атомної та фотометричної абсорбції)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Призначеність

2 Сфера застосування

3 Суть методу

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Процедура

7 Звіт про випробовування

Додаток НА Публікації ISO, які стосуються сечовини (карбаміду) технічної

Додаток НБ Нормативні посилання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4274-1977 Urea for industrial use — Determination of biuret content — Flame atomic absorption and photometric absorption methods (Сечовина технічна. Визначання вмісту біурету. Методи полуменевої атомної та фотометричної абсорбції).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 55 «Метанол, продукти органічного та неорганічного синтезу».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— одиниці об’єму «ml» та «l» замінено на «см3» та «дм3» (система SI) згідно з вимогами ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— назву стандарту подано як прийнято в Україні;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» з міжнародного стандарту, який не має відношення до вимог національного стандарту;

— цей стандарт доповнено довідковим додатком НБ «Нормативні посилання», де перелічені міждержавні стандарти, на які зроблено посилання в примітках до розділів 4 та 5;

— національний довідковий додаток НБ долучено як настанову для користувачів;

— до стандарту долучено додаток НА, в якому зазначено публікації міжнародних стандартів, які стосуються сечовини (карбаміду) технічної;

— додаткові вимоги, примітки, відмінні від тексту міжнародного стандарту виділено у тексті стандарту рамкою із заголовком «Національна примітка».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЕЧОВИНА (КАРБАМІД) ТЕХНІЧНА
Визначання вмісту біурету
Методи полуменевої атомної
та фотометричної абсорбції

МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) ТЕХНИЧЕСКАЯ
Определение содержания биурета
Методы пламенной атомной
и фотометрической абсорбции

UREA FOR INDUSTRIAL USE
Determination of biuret content
Flame atomic absorption and photometric absorption methods

Чинний від 2004-07-01

1 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

Цей стандарт установлює метод атомної полуменевої абсорбції та метод фотометричної абсорбції для визначання вмісту біурету (Н2N-СО-NН-СО-NН2) у сечовині технічній.

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей метод використовують для продуктів, які мають вміст біурету, рівний або перевищує масову частку 0,05 % для методу атомної полуменевої абсорбції та рівний або перевищує масову частку 0,1 % для методу фотометричної абсорбції.

3 СУТЬ МЕТОДУ

Утворення комплексу між біуретом та сульфатом міді (II) у лужному середовищі. Фіксування цього комплексу на аніонообмінній смолі; вимірювання міді спочатку розчином нітрату калію, а потім розчином азотної кислоти. Визначання вмісту міді проводять одним із таких методів:

Метод атомної полуменевої абсорбції

Втягування розчину у повітряно-ацетиленове полум’я та вимірювання абсорбції за довжини хвилі 325 нм, що випромінюється мідною лампою з полим катодом за допомогою спектрофотометра атомної абсорбції.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ