ДСТУ 8703-1:2017 Ветеринарная медицина. Диагностирование инфекционных болезней. Часть 1. Методы отбора проб, упаковки и транспортировки

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19710 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8703-1:2017 Ветеринарная медицина. Диагностирование инфекционных болезней. Часть 1. Методы отбора проб, упаковки и транспортировки
Дата начала действия01.01.2018
Дата принятия28.04.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 28.04.2017 № 103 О принятии национальных нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8703-1:2017
РазработчикГосударственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов
Принявший органГосударственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов


ДСТУ 2154:2015 Пчеловодство. Термины и определения

ДСТУ 3583:2015 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия. С поправкой

ДСТУ 4221:2003 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия. Изменение № 1

ДСТУ 4221:2003 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия. Изменение № 1. Поправка № 1

ДСТУ 4221:2003. Спирт этиловый ректификованный. Технические условия

ДСТУ 7239:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация

ДСТУ 7270:2012 Метрология. Приборы взвешивающие эталонные. Общие технические требования, порядок и методы аттестации

ДСТУ 7748:2015 Безопасность труда. Биологическая безопасность. Общие требования

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивные медицинские средства. Марля медицинская хлопчатобумажная и хлопко-вискозная. Требования и методы испытаний (EN 14079:2003, IDТ). С поправкой

ДСТУ EN 166-2001 Средства индивидуальной защиты глаз. Спецификация (EN 166:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одежда защитная. Общие требования (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT)

ДСТУ ISO 13690:2003 Зерновые, бобовые и продукты их помола. Отбор проб (ISO 13690:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6651:2003 Корма для животных. Определение содержания афлатоксина В1 (ISO 6651:1987, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ветеринарна медицина
ДІАГНОСТУВАННЯ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Частина 1. Методи відбирання проб,
пакування і транспортування

ДСТУ 8703-1:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Міністерства аграрної політики України (ДНКІБШМ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості » (ДП «УкрНДНЦ») від 28 квітня 2017 р. № 103 з 2018-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки і скорочення

5 Методи відбирання проб, пакування і транспортування

5.1 Класифікування проб

5.2 Методи відбирання проб

5.3 Транспортування і зберігання проб

5.4 Вимоги до документації на проби

5.5 Пакування проб

5.6 Вимоги щодо безпеки

Додаток А (обов’язковий) Форма супровідного листа до патологічного матеріалу

Додаток Б (обов'язковий) Форма супровідного листа до проб крові

Додаток В (обов’язковий) Форма супровідного листа до проб шкіри та сировини

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Частина 1. Методи відбирання проб, пакування і транспортування

VETERINARY MEDICINE
DIAGNOSTIC FOR INFECTIOUS DISEASE
Part 1. Methods for collection, packaging and transport of samples

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на методи відбирання проб матеріалів для діагностичних досліджень інфекційних хвороб, пакування і транспортування.

1.2 Вимоги цього стандарту стосуються фахівців ветеринарної медицини: господарств, пунктів, відділків, районних та обласних управлінь, лабораторій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2154:2015 Бджільництво. Терміни і визначення понять

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2923-94 Засоби лікарські. Терміни та визначення

ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7748:2015 Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 21239:2009 Інструменти хірургічні. Ножиці. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 21239-2005, IDT)

ДСТУ EN 166-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:1996, IDT)

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 5667-2-2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб (ISO 5667-2:1991, IDT)

ДСТУ ISO 5667-4-2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб з природних та штучних озер (ISO 5667-4:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину В1 (ISO 6651:1987, IDT)

ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їх помелу. Відбір проб (ISO 13690:1999, IDT)

ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия (Бинти марлеві медичні. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики із деревини та дерев'яних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ