ДСТУ 4057-2001 Материалы текстильные. Метод идентификации волокон. С поправкой (ІПС № 3-2002) и изменением № 1

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19920 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4057-2001 Материалы текстильные. Метод идентификации волокон. С поправкой (ІПС № 3-2002) и изменением № 1
Дата начала действия01.01.2002
Дата принятия22.10.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.10.2001 № 520
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4057-2001
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт по переработке искусственных и синтетических волокон (УкрНИИПВ)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
Метод ідентифікації волокон

ДСТУ 4057-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Акціонерним товариством закритого типу Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон (AT УкрНДІПВ)

ВНЕСЕНО Державним комітетом промислової політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 22 жовтня 2001 р. № 520

3 Цей стандарт відповідає ISO 1833:1977 Textiles. Binary mixtures. Quantitative chemical analysis (Текстиль. Двокомпонентні суміші волокон. Кількісний хімічний аналіз) у частині розділу 8, додатка А та ISO 5088:1976 Textiles. Ternary fibre mixtures. Quantitative analysis (Текстиль. Трикомпонентні суміші волокон. Кількісний аналіз) у частині додатка А

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: О. Савельєва, канд. техн, наук (керівник розробки); І. Котлярова; Л. Дмитренко; О. Чудаков, канд. фіз.-мат. наук; Т. Шатило

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення та позначення

4 Загальні положення

5 Відбір проб і порядок підготовки до випробувань

6 Механічні методи ідентифікації

6.1 Визначення характеристик горіння волокна

6.2 Мікроскопічні дослідження

7 Хімічні методи ідентифікації

8 Кількісний аналіз

9 Правила оформлення результатів випробувань

Додаток А

Додаток Б Приклад розрахунку масової частки компонентів трикомпонентної суміші

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Відповідно до Директиви 83/623/ЕЕС текстильні вироби повинні мати на маркувальному ярлику відомості щодо їх сировинного складу. Перевірку цих відомостей здійснюють за допомогою методів ідентифікації волокон.

Ідентифікація сировинного складу важлива для оцінювання відповідності текстильної продукції вимогам органів Міністерства охорони здоров’я України щодо використання у виробництві певного виду сировини і матеріалів із конкретною масовою часткою.

Цей стандарт розроблено на основі ISO 1833:1977, ISO 5088:1976.

Ступінь відповідності стандарту міжнародним аналогам — нееквівалентний (NEQ), оскільки розроблено національний стандарт іншої структури, який передбачає методи не тільки регламентовані міжнародними стандартами, а й інші (механічні), — такі, що стандартизуються вперше і такі, що вже були регламентовані міждержавною стандартизацією раніше.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ТЕКСТИЛЬНІ
Метод ідентифікації волокон

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
Метод идентификации волокон

TEXTILES
Method of fibres identification

Чинний від 2002-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на волокна, нитки, пряжу, матеріали текстильні та вироби з них і встановлює механічні і хімічні методи ідентифікації їхнього волокнистого складу, в тому числі якісний і кількісний аналіз.

Стандарт придатний для контрольних випробувань, зокрема сертифікаційних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2136-93 Волокна та нитки текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення

ДСТУ 2201-93 Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення

ГОСТ 4659-79 Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний

ГОСТ 6611.0-73 Нити текстильные. Правила приемки

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия

ГОСТ 8844-75 Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 10213.0-73 (ИСО 1130-75) Волокно и жгут химические. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения

ГОСТ 13587-77 Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие ехнические условия

ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29104.15-91 Ткани технические. Методы определения массовой доли компонентов нитей в тканях

ГОСТ 30387-95 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ