ДСТУ 7717:2015 Оружие спортивное и охотничье. Оружие нарезное. Общие технические требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19709 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7717:2015 Оружие спортивное и охотничье. Оружие нарезное. Общие технические требования
Дата начала действия01.08.2016
Дата принятия28.05.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 27405-87
Утверждающий документПриказ от 28.05.2015 № 45 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7717:2015
РазработчикГосударственный научно-исследовательский институт МВД Украины
Принявший органГосударственный научно-исследовательский институт МВД Украины


ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ДСТУ 2296-93 Система сертификации УкрСЕПРО. Знак соответствия. Форма, размеры, технические требования и правила применен. С измененеим № 1

ДСТУ 2296-93 Система сертификации УкрСЕПРО. Знак соответствия. Форма, размеры, технические требования и правила применения. Изменение № 2

ДСТУ 2860-94 Надежность техники. Термины и определения

ДСТУ 7712:2015 Оружие спортивное и охотничье. Параметрические ряды калибров оружия и патронов к нему. Давление пороховых газов

ДСТУ 8343:2015 Оружие спортивное и охотничье. Классификация. Оценка основных показателей качества спортивного и охотничьего огнестрельного оружия при разработке и постановке на производство

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов (ГОСТ 2.610 -2006, IDТ)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Зброя спортивна та мисливська

ЗБРОЯ НАРІЗНА

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7717:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут (ДНДІ) МВС України

РОЗРОБНИКИ: М. Бакал, В. Барсукова, В. Власов (науковий керівник), С. Гутянтов, Н. Іванілова, Т. Романова, Н. Савіна, Є. Самусь

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27405-87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Вимоги щодо призначення

4.2 Вимоги до зовнішнього вигляду

4.3 Конструктивні вимоги

4.4 Вимоги до міцності

4.5 Вимоги щодо надійності

4.6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

4.7 Вимоги до маркування та пакування

4.8 Вимоги до зброї, яку виготовлено переробленням зі зброї військового призначення

4.9 Вимоги до транспортування і зберігання

Додаток А Мінімальні розміри деяких патронників нарізної зброї

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗБРОЯ СПОРТИВНА ТА МИСЛИВСЬКА
ЗБРОЯ НАРІЗНА
Загальні технічні вимоги

ОРУЖИЕ СПОРТИВНОЕ И ОХОТНИЧЬЕ
ОРУЖИЕ НАРЕЗНОЕ
Общие технические требования

SPORTING AND HUNTING WEAPON
WEAPON THREADED
General technical requirements

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до спортивної та мисливської нарізної зброї (далі - зброя).

1.2 Цей стандарт поширюється на нарізну зброю - спортивну (гвинтівки) і мисливську (карабіни, рушниці) довгоствольну та спортивну (пістолети і револьвери) короткоствольну, для стрільби з якої використовують патрони центрального бою та патрони кільцевого запалення.

1.3 Стандарт не поширюється на:

- зброю військового призначення;

- пристрої несмертельної (травматичної) дії;

- зброю з електронними та електромагнітними пристроями в ударно-спусковому механізмі.

1.4 Вимоги цього стандарту щодо безпеки поширюються на зброю, яку виробляють в Україні, а також на зброю, виготовлену переробленням зі зброї військового призначення, та на зброю іноземного виробництва, яку ввозять на територію України для реалізації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації. УкрСЕПРО. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 7712:2015 Зброя спортивна та мисливська. Параметричні ряди калібрів зброї і патронів до неї. Тиск порохових газів

ДСТУ 8343:2015 Зброя спортивна та мисливська. Класифікація. Оцінювання рівня якості спортивної та мисливської вогнепальної зброї пщ час розроблення та поставлення на виробництво

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів

ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 СРПП. Непродовольственные товары народного потребления (СРПВ. Непродовольчі товари народного споживання)

ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 23170-78 Упаковка изделий машиностроения. Общие требования (Пакування виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машинобудування та приладобудування. Маркування).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ