ДСТУ 3744-98 Преобразователи измерительные напряжения и тока цифровые. Общие технические условия (ГОСТ 30605-98, IDT)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3744-98 Преобразователи измерительные напряжения и тока цифровые. Общие технические условия (ГОСТ 30605-98, IDT)
Дата начала действия01.07.2000
Дата принятия14.05.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 14.05.1999 №228
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3744-98
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Информационные технологии» (ТК 20)


ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29254-91 Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость

ДСТУ 2506-94 Средства вычислительной техники. Отказоустойчивость и живучесть. Общие технические требования

ДСТУ 3215-95 Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения. Изменение № 2

ДСТУ 3215-95 Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения. С изменением № 1


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ
НАПРУГИ ТА СТРУМУ ЦИФРОВІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3744—98
(ГОСТ 30605—98)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова (IK) HAH України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 26 травня 1998 р. № 345

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 14 травня 1999 р. № 228

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: П. С. Клочан (керівник розробки),канд. техн. наук; Л. В. Бібік, Т. І. Гончарук, В. Н. Лаврентьев

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Основні параметри

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

7 Правила приймання

8 Методи випробувань

9 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо експлуатації

11 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ НАПРУГИ
ТА СТРУМУ ЦИФРОВІ
Загальні технічні умови

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
И ТОКА ЦИФРОВЫЕ
Общие технические условия

CONVERTERS MEASURING OF VOLTAGE
AND CURRENT DIGITAL
General technical specifications

Чинний від 2000—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні умови на перетворювачі вимірювальні напруги та струму цифрові (далі — АЦП), які мають самостійне конструктивне оформлення і призначені для перетворення стандартизованих електричних неперервних сигналів постійних напруги або струму у цифрові кодовані сигнали в складі автоматичних та автоматизованих систем контролю, вимірювань, регулювання та керування технологічними процесами (АСКТП), інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) та вимірювально-обчислювальних комплексів (ВОК).

Обов’язкові вимоги до якості продукції, роботи (процеса), послуг викладені у розділах 6, 7, 9.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, а також для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2504—94 Засоби обчислювальної техніки. Відмовостійкість і живучість. Методи випробувань

ДСТУ 2506—94 Засоби обчислювальної техніки. Відмовостійкість і живучість. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3215—95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3400—96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 15.005—86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

ГОСТ 24.701—86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

ГОСТ 26.013—81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные

ГОСТ 26.014—81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические кодированные входные и выходные

ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 21552—84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22261—94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 29156—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29191—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29254—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ