ДСТУ 3426-96 Агрегаты воздушно-отопительные. Общие технические условия

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19709 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3426-96 Агрегаты воздушно-отопительные. Общие технические условия
Дата начала действия01.01.1998
Дата принятия02.10.1996
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 02.10.1996 № 409
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3426-96
РазработчикНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по оборудованию для кондиционирования воздуха и вентиляции (НИИкондиционер)
Принявший органНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по оборудованию для кондиционирования воздуха и вентиляции (НИИкондиционер)


ГОСТ 12.2.028-84 Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик.

ГОСТ 15.001-88. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ДСТУ 2296-93 Система сертификации УкрСЕПРО. Знак соответствия. Форма, размеры, технические требования и правила применен. С измененеим № 1

ДСТУ 2296-93 Система сертификации УкрСЕПРО. Знак соответствия. Форма, размеры, технические требования и правила применения. Изменение № 2

ДСТУ 2549-94 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Система условных обозначений

ДСТУ 2678-94 Агрегаты воздушно-отопительные. Типы и основные параметры (ГОСТ 30110-94)

ДСТУ 2915-94 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Требования к уровню надежности по критическим отказам, порядок и методы контроля показателей надежности

ДСТУ 3191-95 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Общие требования безопасности

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АГРЕГАТИ ПОВІТРЯНО-ОПАЛЮВАЛЬНІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 3426-96

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО AT «НДІкондиціонер», ІПДІР

ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 57 «Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 2 жовтня 1996 р. № 409

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Б. Горелік, В. М. Літовка, В. П. Коляденко, В. Є. Житомирський, Ю. А. Сигідін, В. М. Селін

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри і розміри

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.2 Вимоги до матеріалів, покупних виробів

4.3 Комплектність

4.4 Маркування

4.5 Пакування

5 Вимоги безпеки

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Вказівки щодо експлуатації

10 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АГРЕГАТИ ПОВІТРЯНО-ОПАЛЮВАЛЬНІ
Загальні технічні умови

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
Общие технические условия

UNIT AIR HEATERS
General specifications

Чинний від 1998-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на повітряно-опалювальні агрегати (далі - агрегати), що виконують теплове і тепловологісне оброблення повітря з використанням зовнішніх джерел тепла і призначені для повітряного опалення (у тому числі чергового) виробничих та складських приміщень, технологічний процес у яких не супроводжується виділенням пилу та шкідливих газів і в яких за санітарними нормами допускається рециркуляція повітря.

Зазначені агрегати призначені для роботи з повним використанням рециркуляційного повітря і встановлюються безпосередньо в обслуговуваному приміщенні.

Стандарт не поширюється на повітряно-опалювальні агрегати спеціального призначення (медичні, сейсмостійкі тощо) і агрегати, призначені для роботи у житлових та громадських будівлях.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2549-94 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Система умовних позначень

ДСТУ 2604-94 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Номенклатура показників

ДСТУ 2678-94 (ГОСТ 30110-94) Агрегати повітряно-опалювальні. Типи та основні параметри

ДСТУ 2915-94 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Вимоги до рівня надійності за критичними відмовами, порядок та методи контролю показників надійності

ДСТУ 3088-95 Агрегати повітряно-опалювальні. Методи випробувань

ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96) Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.105-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания

ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.028-84 ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 20736-75 Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ