КНД 45-117-99 Инструкция по аварийно-восстановительным работам на волоконно-оптических линиях связи

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19920 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаКНД 45-117-99 Инструкция по аварийно-восстановительным работам на волоконно-оптических линиях связи
Дата начала действия14.07.1999
Дата принятия14.07.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 14.07.1999 № 15
Вид документаКНД (Руководящий Нормативный Документ)
Шифр документа45-117-99
РазработчикНаучно-инженерный центр линейно-кабельных сооружений (НИЦ ЛКС)

КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Інструкція
щодо аварійно-відновлювальних робіт  на волоконно-оптичних лініях зв'язку

КНД 45-117-99

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Науково-інженерним центром лінійно-кабельних споруд Київського інституту зв'язку Держкомзв'язку та інформатизації України (НІЦ ЛКС КІЗ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держкомзв'язку та інформатизації України від 14.07.99 № 15

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Б. Каток, к. т. н.; О. М. Виноградний; О. В. Колченко, к. т. н.; С. В. Кабиш; О. В. Гончаров; А. Ю. Ріпенко

ЗМІСТ

Передмова

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Скорочення

4 Організація аварійно-відновлювальних робіт на міжміських ВОЛЗ

4.1 Загальні положення

4.2 Причини та характер пошкоджень оптичного кабелю, вибір методу його відновлення

4.3 Комплектація аварійно-відновлювальних бригад

5 Аварійно-відновлювальні роботи на міжміських ВОЛЗ

5.1 Визначення регенераційної ділянки пошкодженого ОК

5.2 Оповіщення, збір, виїзд бригад

5.3 Уточнення місця пошкодження

5.4 Аварійні вимірювання на міжміських ВОЛЗ

5.5 Організація тимчасового зв'язку

5.6 Організація постійного зв'язку

6 Аварійно-відновлювальні роботи на міських ВОЛЗ

6.1 Визначення пошкодженого ОК та регенераційної ділянки

6.2 Оповіщення, збір та виїзд бригад

6.3. Аварійні вимірювання на міських ВОЛЗ

6.4 Організація тимчасового зв'язку

6.5 Організація постійного зв'язку

7 Організація службового зв'язку підчас АВР

7.1 Загальні положення

7.2 Службовий зв'язок під час АВР на міжміських ВОЛЗ

7.3 Службовий зв'язок під час АВР на міських ВОЛЗ

8 Облік та звітність

9 Заходи безпеки

Додаток А Характеристики пристроїв і приладів, якими можуть комплектуватися аварійно-відновлювальні бригади

Додаток Б Характеристики сертифікованих в Україні ОК, що можуть використовуватись як тимчасові вставки

Додаток В Характеристики механічних з'єднувачів для ОВ

Додаток Г Журнал обліку аварій на міських ВОЛЗ

КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЬІМ РАБОТАМ
НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ

Чинний від 1999.07.14

1. Галузь використання

Цей керівний нормативний документ (КНД) визначає організацію та правила ліквідації наслідків аварій і пошкоджень на волоконно-оптичних кабельних лініях зв'язку (ВОЛЗ). Призначається для використання керівними й інженерно-технічними працівниками експлуатаційних підприємств електрозв'язку Державного комітету зв'язку та інформатизації України при виконанні аварійно-відновлювальних робіт на волоконно-оптичних лініях зв'язку і є обов'язковим для всіх підприємств електрозв'язку, незалежно від форми власності. 

2 Нормативні посилання

В цьому КНД є посилання на такі нормативні документи:

— Альбом форм первинного обліку та експлуатаційно-технічної документації по лінійному господарству первинної мережі зв'язку, затверджений Мінзв'язку України 1996 року;

— Временное руководство по технической эксплуатации ЦСП ВОЛС.- К.: УКРТЕК, 1997;

— ДНАОП 5.2.30-1.07- 96. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення;

— Инструкция по проведению работ в охранных зонах магистральных и внутризоновых кабельных линий связи.— К.: ППП УкрНИИНТИ, 1985;

— Інструкція для аварійно-відновних робіт на міжміських кабельних лініях зв'язку.— К.: УНДІЗ, 1996;

— Інструкція щодо забезпечення збереження кабельних ліній зв'язку, затверджена Держкомзв'язку України 1998 року;

— КНД 45-113-98. Методики виконання вимірювань. Загасання в одномодовій волоконно-оптичній елементарній кабельній секції;

— Общая инструкция по строительству линейных сооружений ГТС.— М.: Радио и связь, 1978;

— Правила охорони ліній зв'язку. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.96 за № 135;

— Правила пожежної безпеки на об'єктах зв'язку України, затверджені Міністерством зв'язку України 18.03.92;

— ГОСТ 12.1.031-81. Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения;

— ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов;

— ГОСТ 12.1.040-83. Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положення;

— Стандарт ІЕС 825-2. Безопасность лазерных устройств: Ч. 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи;

— Р45-007-98. Методичні вказівки щодо механізації ремонтних робіт на кабельних лініях зв'язку;

— Руководство по организации иэксплуатации служебной радиосвязи на междугородных линиях связи.— М.: Минсвязи СССР, 1984;

— Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи.— М.: Радио и связь, 1986;

— Санитарные норми й правила устройства иэксплуатации лазеров.— М.: Минздрав СССР, 1982;

— Сборник технологических карт на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтно-профилактических работ на кабельных линиях связи.— М.: Радио й связь, 1986;

— Технічні умови ФОІЗ 5.18-92.002-93 ТУ. Розгалужувачі волоконно-оптичні для організації двостороннього зв'язку по одному волоконному світловоду;

— Технологическая карта на прокладку оптических кабелей связи внутризоновых сетей.— М., 1988;

— Технологическая карта на прокладку оптического кабеля ГТС в кабельной канализации.— М., 1988;

— Технологическая карта на монтаж прямой и разветвительной муфт внутризонового оптического кабеля связи марки ОЗКГ-1-0,7-4/4.- М., 1989;

— Технологическая карта на монтаж соединительной муфты СМОК оптического кабеля ГТС.— М., 1988;

— Тимчасове керівництво з прокладання, монтажу, вимірюванням і здачі в експлуатацію оптичних кабелів з одномодовим волокном.- К.: НІЦ ЛКС, 1996;

— Довідник. Прилади та обладнання для будівництва ВОЛЗ, Київ, НІЦ ЛКС, 1997.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ