ДСТУ 33.120:2021 Страховой фонд документации. Правила подготовки документации на культурные ценности для формирования страхового фонда документации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 33.120:2021 Страховой фонд документации. Правила подготовки документации на культурные ценности для формирования страхового фонда документации
Дата начала действия01.05.2022
Дата принятия13.08.2021
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 13.08.2021 № 281 О принятии национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа33.120:2021
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Страховой фонд документации» (ТК 40)


ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения понятий

ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения. Изменение № 1

ДСТУ 33.113:2014 Страховой фонд документации. Графические символы и трафареты в микрофильмах. Общие технические требования. Изменение № 1

ДСТУ 33.113:2014 Страховой фонд документации. Графические символы и трафареты в микрофильмах. Общие технические требования. С Изменением № 1

ДСТУ 33.114:2009 Страховой фонд документации. Подготовка и поставка документации на электронных носителях информации. Общие технические требования

ДСТУ 33.114:2009 Страховой фонд документации. Подготовка и поставка документации на электронных носителях информации. Общие технические условия. Изменение № 1

ДСТУ 33.211:2016 Страховой фонд документации. Культурные ценности. Порядок создания, формирования, ведения и использования

ДСТУ ISO 5457:2006 Документация техническая на изделия. Чертежи. Размеры и форматы (EN ISO 5457:1999/A1:2010, IDT). Изменение № 1:2018

ДСТУ ISO 5457:2006. Документация техническая на изделия. Чертежи. Размеры и форматы (ISO 5457:1999, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
ПРАВИЛА
ПІДГОТУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО
ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДСТУ 33.120:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 серпня 2021 р. № 281 з 2022–05–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Комплектування документації на культурні цінності для формування страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

7 Правила складання супровідного переліку документації на культурні цінності

Додаток А (довідковий) Критерії віднесення культурних цінностей до таких, документація на які підлягає закладанню до страхового фонду документації

Додаток Б (довідковий) Склад інформації про культурні цінності, яку потрібно зберігати в страховому фонді документації

Додаток В (довідковий) Форма і зміст фондово-облікових документів на культурні цінності

Додаток Г (обов’язковий) Форма і опис супровідного переліку документації на культурні цінності

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПРАВИЛА ПІДГОТУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
RULES OF PREPARATION OF THE DOCUMENTATION
ON CULTURAL VALUES FOR FORMATION
OF INSURANCE FUND OF THE DOCUMENTATION

Чинний від 2022–05–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює правила підготування документації на культурні цінності для формування страхового фонду документації, що призначений для збереження інформації про культурні цінності (далі — СФД КЦ) на галогеносрібній плівці.

1.2 Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи страхового фонду документації (далі — СФД), які беруть участь у створенні, формуванні, веденні та використанні СФД КЦ.

1.3 Цей стандарт поширюється на документацію у чорно-білому чи кольоровому виконанні, незалежно від виду носія, яка містить інформацію про культурні цінності і підлягає закладанню до СФД КЦ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.113:2014 Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.211:2016 Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми

ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ