МР В.2.3-218-20533253-305-2004 Методические рекомендации. Защита горных автомобильных дорог от селевых выносов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМР В.2.3-218-20533253-305-2004 Методические рекомендации. Защита горных автомобильных дорог от селевых выносов
Дата начала действия21.12.2004
Дата принятия21.12.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПротокол от 21.12.2004 № 5
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.3-218-20533253-305-2004
РазработчикГосударственное агентство автомобильных дорог Украины (УкрАвтоДор)
Принявший органГосударственное агентство автомобильных дорог Украины (УкрАвтоДор)


Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 20.08.2021)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2022 года

Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 17.12.2021)

Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 18.01.2022)

Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 18.04.2022)

Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 21.01.2022)

Перечень действующих строительных норм, государственных стандартов, нормативных и технических документов для дорожного хозяйства (по состоянию на 21.02.2022)

Державна служба автомобільних доріг України
(УКРАВТОДОР)
Приватне підприємство "Галдорпрогрес"

Методичні рекомендації
ЗАХИСТ ГІРСЬКИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ВІД
СЕЛЕВИХ ВИНОСІВ

МР В.2.3-218-20533253-305-2004

У методичних рекомендаціях охарактеризовані наукові засади оцінки селевої небезпеки та інженерно-технічних споруд для захисту автомобільних доріг від руйнівною впливу на них селевих процесів.

Державна служба автомобільних доріг України
(УКРАВТОДОР)
Приватне підприємство "Галдорпрогрес"

Методичні рекомендації
ЗАХИСТ ГІРСЬКИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ВІД
СЕЛЕВИХ ВИНОСІВ

МР В.2.3-218-20533253-305-2004

ЗМІСТ

Вступ

1 Загальні положення

2 Умови формування селів

3 Класифікація селів і районування

4 Розрахункові характеристики селевих потоків

5 Протиселеві заходи

Додаток А Основні терміни і визначення

Додаток Б Витрати селевих потоків Українських Карпат

Література

ВСТУП

Захист гірських автомобільних доріг від селевих виносів є одним з найменш висвітлених питань при проектуванні гірських автомобільних доріг в умовах Українських Карпат і гірського Криму. Це питання мало досліджене та охарактеризоване у дорожній технічній літературі і відомчих нормативних документах з проектування, будівництва та експлуатації гірських автомобільних доріг.

Протиселевий захист за своїм призначенням відноситься до спеціальних заходів з захисту автомобільних доріг від впливу небезпечних проявів природно-техногенних процесів та явищ, особливо гідрометеорологічного і гідрогеологічного походження.

Протиселеві заходи і споруди тісно взаємопов'язані з автомобільною дорогою, всіма інженерними спорудами на ній, а також прилеглими територіями. Від роботи і стійкості протиселевих споруд залежить функціонування автомобільних доріг, особливо забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту.

Методичні рекомендації призначені для використання проектними, будівельними та експлуатаційними організаціями при індивідуальному проектуванні, будівництві й експлуатації протиселевих споруд на гірських автомобільних дорогах України.

Методичні рекомендації розроблені на основі вивчення більш як тридцятирічного досвіду протиселевого захисту та аналізу пошкоджень і руйнувань гірських автомобільних доріг в Українських Карпатах і гірському Криму, особливо в листопаді 1998 р. і квітні 2001 р. у Закарпатті. За цей період було обстежена велика кількість селевих потоків, вивчені наслідки руйнувань селевими виносами автомобільних доріг і технічних споруд.

Мета авторів методичних рекомендацій - спроба об'єднати та систематизувати науково-технічну інформацію і виробничий досвід в галузі протиселевого захисту гірських автомобільних доріг.

Методичні рекомендації можуть використовуватися для широкої дослідної перевірки і майбутньої розробки ДБН на проектування, будівництво та експлуатацію споруд протиселевого захисту гірських автомобільних доріг України.

Методичні рекомендації розроблені авторським колективом у складі: Круцик М. Д., Попиченко Н. П., Білоус А. В. (ПП "Галдорпрогрес", м. Івано-Франківськ).

В розробці методичних рекомендацій брали участь: кандидат технічних наук Єриш І. Ф. (Комплексна гідрогеологічна і інженерно-геологічна партія, м. Ялта), доктор географічних наук Ковальчук І. П. (Львівський національний університет ім. І. Франка), доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук Рудько Г. І. (Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ). Стадник В. В. (Служба автомобільних доріг в Закарпатській області. м. Ужгород), Тимчук Я. М. (Карпатська селестокова станція, м. Яремча).

Загальне редагування здійснив професор І. П. Ковальчук.

Комп'ютерний набір тексту і рисунків виконав провідний інженер Білоус А. В. (ПП “Галдорпрогрес”).

Зауваження і побажання щодо змісту методичних рекомендацій просимо надсилати на адресу: 76000 м. Івано-Франківськ. вул. Петруїпевича. 1. ПП "Галдорпрогрес".

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дані методичні рекомендації призначені для дослідно-виробничого застосування при проектуванні, будівництві та експлуатації споруд протиселевого захисту на гірських автомобільних дорогах України.

При проектуванні споруд протиселевого захисту необхідно дотримуватись законодавства України з питань охорони навколишнього середовища, а в сейсмічних районах - додаткових вимог відповідних нормативних документів, затверджених або погоджених Держбудом України.

1.2 Селевими потоками називають короткочасні руйнівні потоки, перевантажені грязе-кам'яним матеріалом, які виникають при випаданні рясних дощів або інтенсивному таненні снігу в передгірних і гірських районах, в басейнах невеликих річок і ярів з великими ухилами тальвегу. Вони рухаються хвилеподібно або кількома послідовними хвилями. супроводжуються значними деформаціями русел і формуванням конусів виносу певного характеру.

Основні терміни і визначення наведені в додатку А.

1.3 Проектування споруд протиселевого захисту необхідно вести на основі:

- результатів інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрометеорологічних вишукувань;

- даних. які характеризують особливості використання прилеглих територій і споруд (як існуючих, так і проектованих), прогнозних оцінок зміни стану цих територій і з врахуванням встановленого режиму природовикористання (заповідники, сільськогосподарські землі, лісові масиви та ін.) і санітарно-гігієнічних норм;

- техніко-економічного порівняння можливих проектних рішень протиселевого захисту (при їх однакових функціональних властивостях) з оцінкою недопущення збитків;

- врахування місцевих умов, а також наявного досвіду проектування, будівництва й експлуатації споруд протиселевого захист в аналогічних природних умовах (як вітчизняного так і зарубіжного).

1.4 При проектуванні споруд протиселевого захисту необхідно забезпечити:

- запобігання, усунення або зниження до допустимого рівня негативного впливу селевих потоків на автомобільні дороги та інженерні споруди;

- найповніше використання місцевих будівельних матеріалів і природних ресурсів;

- можливість застосування активних засобів захисту;

- виконання робіт способами, які не призводять до появи нових або інтенсифікації розвитку існуючих геологічних процесів;

- збереження заповідних зон, ландшафтів, історичних пам'яток та ін.;

- відповідне архітектурне оформлення споруд інженерного захисту;

- поєднання протиселевих заходів із заходами щодо охорони навколишнього середовища;

- нагляд як за функціонуванням об'єктів, які захи­щаються. так і за роботою споруд протиселевого захисту.

1.5 При проектуванні споруд протиселевого захисту необхідно розглядати можливість, а при необхідності передбачати:

- поєднання споруд, які виконують різні експлуатаційні функції;

- поетапне будівництво і введення в експлуатацію споруд з суворим дотриманням технічної послідовності виконання робіт;

- спеціальні конструктивні рішення і заходи, які забезпечують можливість ремонту і реконструкції споруджуваних об'єктів у процесі їхньої експлуатації після завершення будівництва.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com