ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикоррозионной защиты объектов нефтегазового комплекса. Основные положения. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19920 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикоррозионной защиты объектов нефтегазового комплекса. Основные положения. Общие требования
Дата начала действия01.12.1996
Дата принятия14.11.1996
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 14.11.1996 № 198
Вид документаВСН, ВБН (Ведомственные Строительные Нормы)
Шифр документаВ.2.3-00018201.01.01.01-96
РазработчикГосударственный комитет нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины (Госнефтегазпром Украины)


ВНТП 1-86 Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт

ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов

ВСН 008-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция

ВСН 009-88. Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки

ВСН 1.02.01-85 Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолётных станций гражданской авиации

ВСН 179-85 Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов

ВСН 214-82 Сборник инструкций по защите от коррозии

ВСН 446-84 Инструкция по противокоррозионной защите стальных строительных конструкций лакокрасочными покрытиями на заводах-изготовителях

ВСН 51-3-85 Ведомственные строительные нормы. Проектирование промысловых стальных трубопроводов (ВСН 51-2.38-85)

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 15836-79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия

ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85) Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия. Изменение № 1

ГОСТ 9.602-89 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

СНиП 2.05.06-85. Изменение N 1 Госстроя СССР от 08.01.87

СНиП 2.05.06-85. Изменение N 2 Госстроя СССР N 61 от 13.07.90

СНиП 2.05.06-85. Изменение N 3 Госстроя Украины N 279 от 03.12.98

СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы

СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводыВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА АНТИКОРО3ІЙНОГО ЗАХИСТУ OБ'ЄKTIB
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
OCHOBHI ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості України
Київ
1996

РОЗРОБЛЕНО: ВАТ "ІВП ВНІПІТРАНСГАЗ" (Кузьменко Ю. О., Гужов Ю. П.)

ВНЕСЕНО: AT "УКРГАЗПРОЕКТ"

ЗАТВЕРДЖЕНО: НАКАЗОМ ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМУ від 14 листопада 1996 р. № 198

ВВЕДЕНО В ДІЮ: з 1 грудня 1996 р.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система антикорозійного захисту об'єктів нафтогазового комплексу

Основні положення

Загальні вимоги

ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96

Вводяться вперше

Ці відомчі будівельні норми установлюють загальні вимоги, мету, призначення i сферу дії, а також структуру, склад i позначення комплексу взаємопов'язаних нормативів з антикорозійного захисту об'єктів нафтогазової галузі. Вимоги цих норм є обов'язковими для вcix підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, що виконують роботи для нафтогазового комплексу. Вимоги цього комплексу взаємопов'язаних відомчих норм повинні відповідати вимогам державних будівельних норм i стандартів.

1 ГАЛУЗЬ ПОШИРЕННЯ КОМПЛЕКСУ НОРМАТИВІВ

1.1 Дотримання цього комплексу відомчих норм є обов'язковим при підготовці вхідних даних, створенні, модернізації та експлуатації систем антикорозійного захисту та їx складових на об'єктах нафтогазового комплексу.

1.2 Вимоги цих норм повинні бути прийняті до реалізації підприємствами-замовниками, науково-дослідними i проектними організаціями, геолого-розвідувальними, будівельними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями, підприємствами-виробниками антикорозійного обладнання i матеріалів.

1.3 Вимоги цього комплексу відомчих норм невід'ємні від вимог державних норм i стандартів до об'єктів нафтогазового комплексу, а також від нормативних вимог з екології, безпеки, ефективності функціонування технічних засобів.

1.4 Цей комплекс відомчих нормативних документів встановлює вимоги до протикорозійного захисту від підземної, внутрішньої та атмосферної корозії підземних, підводних та надземних (наземних) сталевих споруд нафтогазового комплексу.

1.5 До підземних (підводних) споруд віднесені сталеві магістральні трубопроводи i промислові об'єкти, а саме:

- лінійна частина газо-, нафто- чи продуктопроводів з відводами (від головних споруд промислу чи переробного заводу до пунктів, що розподіляють транспортований продукт споживачеві);

- комунікації промислових майданчиків (газо-, нафто- та продуктопроводи компресорних, газорозподільних, перекачувальних, насосних станцій i головних споруд промислів);

- обсадні колони i глибинне устаткування свердловин i трубопроводи газонафтопромислів, підземних сховищ газу та установок підготовки нафти i газу, міжпромислові трубопроводи;

- підземні резервуари i сталеві технологічні трубопроводи, а також заглиблена або обвалована ґрунтом поверхня резервуарів на проммайданчиках складу нафти i нафтопродуктів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ