Приказ от 12.04.2022 № 827-22 Об утверждении формы отчетности N 3-ПН Информация о спросе на рабочую силу (вакансии) и Порядка ее представления

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 12.04.2022 № 827-22 Об утверждении формы отчетности N 3-ПН Информация о спросе на рабочую силу (вакансии) и Порядка ее представления
Дата начала действия07.07.2022
Дата принятия12.04.2022
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа827-22
РазработчикМинистерство экономики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций565/37901
Дата регистрации в Министерстве Юстиций25.05.2022


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12.04.2022 року № 827-22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2022 р. за № 565/37901

Про затвердження форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядку її подання

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

1.2. Порядок подання форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316 "Про затвердження форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядку її подання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 988/23520.

3. Директорату зайнятості та трудової міграції забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олександр БОРНЯКОВ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Директор Державного
центру зайнятості

Юлія ЖОВТЯК

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Голова Державної
служби статистики України

Ігор ВЕРНЕР

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінекономіки
12 квітня 2022 року № 827-22

Звітність

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

Подають:

Термін подання

Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб, - філіям міжрегіональних/регіональних центрів зайнятості (або міським, районним, міськрайонним центрам зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) незалежно від їхнього місцезнаходження

За наявності попиту на робочу силу (вакансії) - з дня виникнення потреби в підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії
Форма № 3-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
від 12 квітня 2022 року № 827-22

за погодженням з ДержстатомРеспондент:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця:
______________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи:
______________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця:
______________________________________________________________________________
 (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Місце провадження господарської діяльності юридичної особи / фізичної особи - підприємця:

місце провадження господарської діяльності співпадає з місцезнаходженням юридичної особи / місцем проживання фізичної особи - підприємця

  так         ні

______________________________________________________________________________
 (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)
______________________________________________________________________________

Контактні дані респондента:

адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет: _________________________________________
електронна адреса: _____________________________________________ номер(и) телефону: ______________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що відповідає за підбір персоналу
______________________________________________________________________________

номер(и) телефону: _____________________________________________ електронна адреса: ______________________________________________________________________________
 Вид інформації про попит на робочу силу (вакансії)

  первинна;

  уточнювальна (на заміну інформації, поданої _____________________________________)
                                                                                         (дата подання попередньої інформації)

Дата подання інформації про попит на робочу силу (вакансії) ____________ 20__ р.

Керівник юридичної особи / фізична особа - підприємець або уповноважена ним(нею) особа

______________________________________________________________________________
                                                 (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, посада, підпис)

Дата прийняття інформації про попит на робочу силу (вакансії) ____________ 20__ р.

Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає інформацію про попит на робочу силу (вакансії)
______________________________________________________________________________
                                              (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, посада, підпис)Основні дані про вакансію(ї)

№ з/п

Професійна назва робіт
(професія/
посада)

Кількість вакансій
(од.)

Розмір заробітної плати, грн

Характер виконуваної роботи
(постійний; тимчасовий; сезонний, інше)

Місце виконання робіт
(поштова адреса)

Спосіб укомплектування вакансії(й)

Примітки

усього
(грн)

з неї основна заробітна плата
(грн)

за сприяння Державної служби зайнятості
(так*/ні)

підбір кадрів здійснюється самостійно
(так/ні)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток(ки): на ____ арк.

____________
* Подання відомостей про вакансію згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії).Дата подання ____________ 20__ р.

__________________________________
(підпис керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним (нею) особи)

Дата прийняття ____________ 20__ р.

__________________________________
(підпис відповідальної особи центру зайнятості) 

Генеральний директор директорату
зайнятості та трудової міграції

Олександр САВЕНКО 

Додаток
до Інформації про попит на робочу силу (вакансії)

ВІДОМОСТІ ПРО ВАКАНСІЮ(Ї)

__________________________________
(професійна назва робіт (професія/посада))

 

№ _____________________
(№ позиції з графи А таблиці
"Основні дані про вакансію(ї)")

кількість вакансій (усього) __________

 

 1. Основні характеристики вакансії(й) та вимоги до кандидата(ів)

1.1. Основні функціональні обов'язки (завдання та обов'язки, що виконуються на робочому місці, опис робіт, інші коментарі)

 

1.2. Вид трудового договору

  безстроковий

  строковий

коментарі ________________________________

1.3. Режим роботи

  5-денний робочий тиждень

  6-денний робочий тиждень

  неповний робочий час

  ненормований робочий час

  підсумований облік робочого часу

  робота змінами

  з поділом робочого дня/зміни на частини

  робота в нічний час

  інше (вказати) __________________________

коментарі ________________________________

1.4. Умови організації праці

  звичайні умови

  гнучкий режим робочого часу

  дистанційна робота

  надомна робота

  вахтовий метод роботи

  інше (вказати) __________________________

коментарі ________________________________

1.5. Умови праці

  оптимальні;

  допустимі;

  шкідливі;

  небезпечні;

  інше (вказати) __________________________

коментарі ________________________________

1.6. Соціальні переваги

  медичне страхування

  страхування життя

  недержавне пенсійне забезпечення

  надання житла

  відшкодування повної/часткової вартості проживання

  оплата харчування

  доставка до роботи / з роботи

  повне/часткове відшкодування витрат на проїзд до робочого місця і назад

  сприяння працевлаштуванню інших членів родини в разі виникнення необхідності переїзду

  забезпечення спеціальним одягом/взуттям та засобами індивідуального захисту

  наявність кімнати для годування грудних дітей

  можливість проходження навчання на робочому місці

  професійний розвиток

  інше (вказати) __________________________

коментарі ________________________________

1.7. Рівень освіти

  повна загальна середня освіта

  професійна (професійно-технічна) освіта

  фахова передвища освіта

  вища освіта

  інше (вказати) __________________________

коментарі ________________________________

1.8. Освітньо-кваліфікаційний рівень / освітньо-професійний ступінь / освітній ступінь

  кваліфікований робітник

  молодший спеціаліст

  фаховий молодший бакалавр

  молодший бакалавр

  бакалавр

  магістр

  доктор філософії / доктор мистецтва

  доктор наук

коментарі ________________________________

1.9. Професія(ії)/спеціальність(ості)

 

1.10. Професійні компетенції (знання, навички)

__________________________________

  без вимог

1.11. Особистісні компетенції (особисті якості, характеристики)

__________________________________

  без вимог

1.12. Досвід роботи за професією/посадою

  без досвіду роботи

  з досвідом роботи

коментарі ________________________________

1.13. Вхідне оцінювання кандидата

  співбесіда

  тестування

  проходження випробувальних завдань на професійну майстерність

  проходження конкурсу

  інше (вказати) __________________________

коментарі ________________________________

1.14. Кількість вакансій для можливого працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню, за категоріями таких осіб

Усього вакансій _______________ у тому числі:

  один з батьків або особа, яка їх замінює, і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років __________________________________

  один з батьків або особа, яка їх замінює, і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю ___________

  один з батьків або особа, яка їх замінює, і утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності) ___________________

  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування _______________________________

  особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу __________________________________

  особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування _____________________

  молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу ______________

  особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років __________________________________

  особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" _____________

  учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" _______________________

  непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям ___________________

коментарі ________________________________

  такі вакансії відсутні

1.15. Додаткова інформація та інші коментарі

 

2. Доступність робочого(их) місця(ь) для особи(іб) з інвалідністю, інших маломобільних груп населення

2.1. Інклюзивність будівель, споруд

  зовнішні сходи з пандусом

  паркувальні місця для осіб з інвалідністю

  санітарно-гігієнічні приміщення, розраховані для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

  інше (вказати) __________________________

коментарі _________________________________

2.2. Доступність та безпечність робочого(их) місця(ь) для маломобільних груп населення, враховує потреби осіб з інвалідністю

  умеблювання, обладнання і допоміжні пристрої (вказати які) _______________________

  робоче(і) місце(я) може(уть) бути пристосованим(и) з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії

  проводиться робота щодо доступності і безпеки робочого(их) місця(ь) для особи(іб) з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та/або за власний рахунок (вказати, які здійснюються заходи та щодо джерел фінансування)) __________________________________

  інше (вказати) __________________________

коментарі _________________________________Спосіб(оби) самостійного укомплектування вакансії(й):

  розміщення інформації про вакансію(ї) на офіційному вебсайті юридичної особи / фізичної особи - підприємця;

  розміщення інформації про вакансію(ї) на вебсайтах пошуку роботи;

  укомплектування вакансії(й) через приватне агентство зайнятості;

  укомплектування вакансії(й) службою підбору персоналу юридичної особи / фізичної особи - підприємця з числа осіб кадрового резерву;

  інше (вказати) _______________________________________________________________

Публікація інформації про вакансію(ї) на вебсайті Державної служби зайнятості

  з контактними даними роботодавця;

  з контактними даними центру зайнятості

Дата подання відомостей про вакансію(ї) ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________________________
         (підпис керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним (нею) особи) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінекономіки
12 квітня 2022 року № 827-22

ПОРЯДОК
подання форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)"

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (далі - форма № 3-ПН).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інклюзивність будівель і споруд - комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності будівель і споруд, у яких кожна особа незалежно від віку, статі, інвалідності, функціональних порушень, рівня комунікативних можливостей або обставин може відчувати себе безпечно і комфортно без сторонньої допомоги і в міру своїх можливостей;

маломобільні групи населення - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення належать особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.

Термін "роботодавець" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", терміни "вакансія", "нове робоче місце" та "робоче місце" - у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення", терміни "веб-сайт", "електронна печатка", "електронний підпис" та "кваліфікований сертифікат відкритого ключа" - у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги", терміни "електронна комунікація", "мережа Інтернет", "мобільний зв'язок" та "фіксований зв'язок" - у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні комунікації", терміни "міжрегіональний центр зайнятості", "регіональний центр зайнятості" та "філія" - у значенні, наведеному в Положенні про Державну службу зайнятості, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16 грудня 2020 року № 2663, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1305/35588.

1.3. Регулювання відносин у сферах надання електронних довірчих послуг та здійснення електронної ідентифікації здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

1.4. Форма № 3-ПН подається юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб (далі - роботодавець), за наявності попиту на робочу силу (вакансії).

1.5. Форма № 3-ПН заповнюється та подається роботодавцем до філії міжрегіонального/регіонального центру зайнятості (або до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) (далі - центр зайнятості) незалежно від місцезнаходження роботодавця з дня виникнення в нього потреби в підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення нового робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Форма № 3-ПН може подаватися роботодавцем в електронній формі (з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів) або в паперовій формі (із засвідченням підписом керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним(нею) особи).

1.6. Роботодавець визначає вид форми № 3-ПН - первинна або уточнювальна.

Первинна форма № 3-ПН подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).

Уточнювальна форма № 3-ПН подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії(й), зокрема умов праці, розміру заробітної плати, вимог до кандидата(ів) тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та професійної назви робіт (професії/посади).

1.7. Актуальність зазначеної(их) у поданій формі № 3-ПН вакансії(й) уточнюється фахівцем центру зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, шляхом електронної комунікації, зокрема мобільним чи фіксованим зв'язком, надсилання/отримання повідомлення електронною поштою. Також таке уточнення здійснюється перед направленням зареєстрованого безробітного або особи, яка шукає роботу, до роботодавця.

1.8. Роботодавець може самостійно повідомити центр зайнятості про закриття вакансії(й) шляхом електронної комунікації, зокрема мобільним або фіксованим зв'язком, надсилання повідомлення електронною поштою, а також під час особистої зустрічі з фахівцем центру зайнятості.

II. Загальні вимоги щодо заповнення форми № 3-ПН

2.1. Форма № 3-ПН заповнюється українською мовою.

2.2. Адресна частина форми № 3-ПН містить такі реквізити респондента:

код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ) / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);

повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця згідно з ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця;

місце провадження господарської діяльності юридичної особи / фізичної особи - підприємця (у разі, якщо місце провадження господарської діяльності юридичної особи / фізичної особи - підприємця співпадає з місцезнаходженням юридичної особи / місцем проживання фізичної особи - підприємця відповідно, проставляється відповідна позначка, у такому разі поштова адреса не зазначається);

адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет, електронна адреса, номер(и) телефону (за наявності);

інформація про контактну особу роботодавця, що відповідає за підбір персоналу, для здійснення фахівцем центру зайнятості консультацій щодо поданої інформації (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер(и) телефону, електронна адреса).

2.3. Роботодавець або уповноважена ним особа зазначає дату подання форми № 3-ПН, вказує власне ім'я, прізвище, посаду та засвідчує форму № 3-ПН підписом керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним(нею) особи. У разі заповнення форми № 3-ПН фізичною особою - підприємцем посада не вказується.

Відповідальна особа центру зайнятості під час прийняття форми № 3-ПН, що подається роботодавцем або уповноваженою ним особою в паперовій формі, візуально перевіряє повноту заповнення реквізитів респондента, граф та рядків форми № 3-ПН, за відсутності зауважень зазначає дату прийняття форми № 3-ПН, вказує власне ім'я, прізвище, посаду та засвідчує все це власним підписом.

III. Порядок подання форми № 3-ПН в електронній формі

3.1. Для подання до центру зайнятості форми № 3-ПН в електронній формі (далі - електронна форма № 3-ПН) роботодавцю необхідно мати доступ до мережі Інтернет та можливість здійснювати відправлення/приймання електронних повідомлень засобами інформаційно-комунікаційних систем, зокрема електронною поштою.

У разі подання до центру зайнятості електронної форми № 3-ПН з накладенням електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, роботодавцю додатково необхідно мати наявність електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

3.2. Подання роботодавцями електронної форми № 3-ПН здійснюється через електронний кабінет, який створюється роботодавцем або уповноваженою ним особою шляхом реєстрації персонального облікового запису в електронному сервісі "Електронний кабінет роботодавця", що розташований на вебсайті Державної служби зайнятості (далі - електронний кабінет), або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

3.3. У разі подання електронної форми № 3-ПН через електронний кабінет роботодавець або уповноважена ним особа, використовуючи електронний кабінет, заповнює електронну форму № 3-ПН з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та надсилає її до адресата засобами інформаційно-комунікаційних систем.

Якщо електронна форма № 3-ПН подається без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, така форма підтверджується паперовою формою (із засвідченням підписом керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним(нею) особи) шляхом подання її до центру зайнятості протягом п'яти робочих днів з дня подання електронної форми № 3-ПН.

3.4. У разі подання електронної форми № 3-ПН через Єдиний державний вебпортал електронних послуг відомості, що передбачені формою № 3-ПН, у тому числі таблицею "Основні дані про вакансію(ї)" форми № 3-ПН та відомостями про вакансію(ї) згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії), формуються у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, та передбачають їхню наповненість відповідно до встановлених цим Порядком положень.

Електронна форма № 3-ПН, що подається роботодавцем або уповноваженою ним особою з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, заповнюється ними з накладенням електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та надсилається до адресата засобами інформаційно-комунікаційних систем.

IV. Порядок заповнення таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" форми № 3-ПН

4.1. У таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" форми № 3-ПН (далі - таблиця "Основні дані про вакансію(ї)") відображається загальна інформація про попит на робочу силу (вакансії).

У графі А вказується порядковий номер запису.

У графі 1 зазначається професійна назва робіт (професія/посада) згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.

У графі 2 зазначається загальна кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3 - 6.

У графі 3 відображається розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, доплат, надбавок, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

У графі 4 зазначається розмір основної заробітної плати (тарифна ставка / посадовий оклад).

У графі 5 вказується характер виконуваної роботи (постійний, тимчасовий, сезонний або вказується інше).

У графі 6 вказується поштова адреса місця виконання робіт (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу).

У графі 7 відображається інформація щодо способу укомплектування вакансії(й) за сприяння Державної служби зайнятості або ні.

У графі 8 відображається інформація щодо способу укомплектування вакансії(й) у разі здійснення підбору кадрів роботодавцем самостійно або ні.

У графі 9 за потреби можуть зазначатися примітки.

Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями/посадами з однаковими даними щодо розміру заробітної плати, характеру виконуваної роботи, місця виконання робіт, основних характеристик вакансії (виконувані основні функціональні обов'язки, вид трудового договору, режим та умови праці, вимоги до кандидата), доступності робочого місця для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (наявність інклюзивності будівель, споруд; доступність і безпека робочого місця для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю), вхідного оцінювання кандидата (проведення співбесіди та/або тестування, проходження випробувальних завдань на професійну майстерність та/або конкурсу), способу укомплектування вакансії(й).

У разі якщо дані, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 4.1 цього Порядку, відрізняються для однієї і тієї самої вакансії, такі дані відображаються під окремими порядковими номерами.

У таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" повинні бути заповнені всі графи за всіма рядками записів, крім графи 9.

4.2. У разі визначення роботодавцем способу укомплектування вакансії(й) за сприяння Державної служби зайнятості ним подаються відомості про вакансію(ї) згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії), про що інформує посилання "*".

Відомості про вакансію(ї) згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії) подаються роботодавцем також, якщо ним визначено, що укомплектування вакансії(й) буде здійснюватися обома способами.

У заповненій формі № 3-ПН зазначається: "Додаток(ки): на ____ арк" та вказується кількість сторінок, що відповідає заповненій(им) формі(ам) щодо відомостей про вакансію(ї). До заповненої таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" додається(ються) додаток(ки).

4.3. Роботодавець або уповноважена ним особа зазначає дату подання таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" та засвідчує підписом керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним(нею) особи інформацію, відображену в таблиці "Основні дані про вакансію(ї)".

Відповідальна особа центру зайнятості перевіряє повноту заповнення граф за всіма рядками записів таблиці "Основні дані про вакансію(ї)", наявність додатка(ів), якщо роботодавцем подаються відомості про вакансію(ї) згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії) на виконання умов пункту 4.2 цього Порядку, за відсутності зауважень зазначає дату прийняття таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" та додатка(ів) (за наявності), засвідчує все це власним підписом.

V. Порядок заповнення відомостей про вакансію(ї)

5.1. Відомості про вакансію(ї) згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії) (далі - відомості про вакансію(ї)) заповнюються фахівцем центру зайнятості під час проведення консультацій з роботодавцем під час особистої зустрічі фахівця з роботодавцем, шляхом електронної комунікації, зокрема мобільним чи фіксованим зв'язком, надсилання/отримання повідомлень електронною поштою. Також відомості про вакансію(ї) можуть заповнюватися роботодавцем самостійно.

5.2. У відомостях про вакансію(ї) відображається детальна інформація про вакансію(ї), зазначається професійна назва робіт (професія/посада), порядковий номер відповідного запису з графи А таблиці "Основні дані про вакансію(ї)" та загальна кількість вакансій, що відповідають визначеним даним.

Пункт 1 містить інформацію щодо основних характеристик вакансії(й) та вимог до кандидата(ів).

У підпункті 1.1 зазначаються завдання та обов'язки, наводиться стислий опис робіт, які має(ють) виконувати кандидат(и) на робочому місці, та надаються інші коментарі (за потреби).

У підпункті 1.2 із запропонованого переліку вибирається позиція щодо виду трудового договору, ставиться відповідна позначка та за потреби надаються коментарі.

У підпункті 1.3 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї), що стосується(ються) режиму роботи, та ставиться відповідна позначка. У разі якщо роботодавець вважає за потрібне вказати іншу інформацію щодо режиму роботи, така інформація зазначається в рядку "інше". За потреби можуть надаватися коментарі.

У підпунктах 1.4, 1.5 із запропонованого переліку вибираються позиції, що стосуються відповідно інформації щодо умов організації праці і умов праці, та ставляться відповідні позначки. У разі якщо роботодавець вважає за потрібне вказати іншу інформацію щодо умов організації праці та/або умов праці, така інформація зазначається в рядку "інше". За потреби в підпунктах 1.4, 1.5 можуть надаватися коментарі.

У підпункті 1.6 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї), що стосується(ються) відомостей щодо додаткових пільг та гарантій, які встановлені в роботодавця на користь його працівників, та ставиться відповідна позначка. У разі якщо роботодавець вважає за потрібне вказати іншу інформацію щодо таких додаткових пільг та гарантій, така інформація зазначається в рядку "інше". За потреби можуть надаватися коментарі.

У підпункті 1.7 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї), що стосується(ються) вимог до кандидата(ів) щодо здобутого ним(и) відповідного рівня освіти, та ставиться відповідна позначка. У разі якщо роботодавець вважає за потрібне вказати іншу інформацію щодо таких вимог до кандидата(ів), така інформація зазначається в рядку "інше". За потреби можуть надаватися коментарі.

У підпункті 1.8 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї), що стосується(ються) вимог до кандидата(ів) щодо здобутого ним(и) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня / освітньо-професійного ступеня / освітнього ступеня. За потреби можуть надаватися коментарі.

У підпункті 1.9 у разі необхідності вказується(ються) назва(и) професії(ій)/спеціальності(ей), за якою(ими) буде здійснюватися відбір кандидата(ів) на відкриту(і) вакансію(ї). Якщо така інформація не зазначається, ставиться прочерк.

У підпунктах 1.10, 1.11 у довільній формі в разі необхідності зазначається інформація, що стосується вимог до кандидата(ів) щодо його/їхніх професійних та особистісних компетенцій, або вибирається позиція "без вимог" шляхом проставляння відповідної позначки.

У підпункті 1.12 із запропонованого переліку вибирається позиція, що стосується вимог до кандидата(ів) щодо набутого ним(и) досвіду роботи за професією/посадою, ставиться відповідна позначка та за потреби надаються коментарі.

У підпункті 1.13 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї), що стосується(ються) вхідного оцінювання кандидата(ів) під час проведення відбору на відкриту вакансію, та ставиться відповідна позначка. У разі якщо роботодавець вважає за потрібне вказати іншу інформацію щодо такого вхідного оцінювання, така інформація зазначається в рядку "інше". За потреби можуть надаватися коментарі.

У підпункті 1.14 вказується загальна кількість вакансій для можливого працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню, що визначені пунктами 1 - 9 частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", та за категоріями таких осіб. Із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї), що стосується(ються) відкритих вакансій, на які можуть бути працевлаштовані зазначені категорії осіб, ставиться відповідна позначка та вказується кількість таких вакансій. За потреби можуть надаватися коментарі. Якщо такі вакансії відсутні, ставиться відповідна позначка.

У підпункті 1.15 у довільній формі зазначається інформація, яка не ввійшла до переліку пункту 1 та/або яку вважає за потрібне вказати роботодавець. За потреби можуть надаватися коментарі. Якщо така інформація не зазначається, ставиться прочерк.

Порядок заповнення пункту 1 відомостей про вакансію(ї) передбачає надання відповідної інформації за всіма підпунктами, зокрема 1.1 - 1.15.

Пункт 2 містить інформацію щодо доступності робочого(их) місця(ь) для особи(іб) з інвалідністю, інших маломобільних груп населення.

Інформація в пункті 2 заповнюється в разі, якщо в пункті 1.14 роботодавцем зазначено, що на вакансію(ї) може(уть) бути працевлаштовано(і) особу(и) з інвалідністю, або за бажанням роботодавця.

У підпункті 2.1 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї) щодо здійснених роботодавцем заходів відповідно до встановлених вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 листопада 2018 року № 327 (далі - ДБН В.2.2-40:2018), стосовно забезпечення доступності будівель і споруд роботодавця, де розташоване(і) робоче(і) місце(я), для особи(іб) з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та ставиться відповідна позначка та/або в рядку "інше" зазначається інформація щодо проведення інших заходів відповідно до вимог, установлених розділами 5, 6, 8, 9 та 11 ДБН В.2.2-40:2018. За потреби можуть надаватися коментарі.

У підпункті 2.2 із запропонованого переліку вибирається(ються) позиція(ї) щодо здійснених чи запланованих до здійснення роботодавцем заходів відповідно до вимог, установлених пунктом 7.3 розділу 7 ДБН В.2.2-40:2018, стосовно доступності і безпеки робочого(их) місця(ь) для маломобільних груп населення з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та ставиться відповідна позначка та/або в рядку "інше" зазначається інформація щодо проведення інших заходів відповідно до вимог, установлених пунктом 7.3 розділу 7 ДБН В.2.2-40:2018. У разі вибору позиції щодо умеблювання, обладнання і допоміжних пристроїв обов'язково зазначається уточнювальна інформація. У разі вибору позиції щодо проведення роботи стосовно доступності і безпеки робочого(их) місця(ь) для особи(іб) з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначається уточнювальна інформація щодо заходів, що здійснюються, та щодо джерел фінансування. За потреби можуть надаватися коментарі.

Порядок заповнення пункту 2 відомостей про вакансію(ї) передбачає надання відповідної інформації за всіма підпунктами, зокрема 2.1 і 2.2.

5.3. У разі здійснення підбору кадрів роботодавцем самостійно ним визначається(ються) спосіб(оби) самостійного укомплектування вакансії(й) шляхом проставлення відповідної(их) позначки(ок):

1) розміщення інформації про вакансію(ї) на офіційному вебсайті юридичної особи / фізичної особи - підприємця;

2) розміщення інформації про вакансію(ї) на вебсайтах пошуку роботи;

3) укомплектування вакансії(й) через приватне агентство зайнятості;

4) укомплектування вакансії(й) службою підбору персоналу юридичної особи / фізичної особи - підприємця з числа осіб кадрового резерву;

5) інше.

У разі якщо укомплектування вакансії(й) здійснюватиметься тільки за сприяння Державної служби зайнятості, відомості щодо способу(ів) укомплектування вакансії(й) не зазначаються.

5.4. Для публікації інформації про вакансію(ї) на вебсайті Державної служби зайнятості роботодавець визначає, які контактні дані повинні бути розміщені на зазначеному вебсайті, зокрема контактні дані роботодавця або контактні дані центру зайнятості, до якого подається форма № 3-ПН, про що робиться відповідна позначка.

5.5. Роботодавець або уповноважена ним особа зазначає дату подання відомостей про вакансію(ї) та засвідчує їх підписом керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним(нею) особи. У разі заповнення відомостей про вакансію(ї) фахівцем центру зайнятості роботодавець ознайомлюється із заповненою формою, за відсутності зауважень зазначає дату подання відомостей про вакансію(ї) та засвідчує їх підписом керівника / фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним(нею) особи.

У разі подання роботодавцем електронної форми № 3-ПН з накладенням електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, підписання роботодавцем або уповноваженою ним особою відомостей про вакансію(ї) окремо щодо кожної вакансії або сукупності вакансій, зазначеної(их) під окремим записом графи А таблиці "Основні дані про вакансію(ї)", здійснюється під час накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

5.6. Відомості про вакансію(ї) повинні бути заповнені та підписані роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії або сукупності вакансій, зазначеної(их) під окремим записом графи А таблиці "Основні дані про вакансію(ї)".

У разі подання роботодавцем електронної форми № 3-ПН для відображення інформації щодо кожної вакансії або сукупності вакансій, зазначеної(их) під окремим записом графи А таблиці "Основні дані про вакансію(ї)", роботодавець або уповноважена ним особа створює за допомогою програмного забезпечення додаткову(і) форму(и) відповідного зразка для заповнення відомостей про вакансію(ї) та заповнює її(їх).

Подана форма № 3-ПН / електронна форма № 3-ПН разом з відомостями про вакансію(ї) вважається прийнятою за умови заповнення відомостей про вакансію(ї) по кожній вакансії або сукупності вакансій, зазначеної(их) під окремим записом графи А таблиці "Основні дані про вакансію(ї)", якщо визначено спосіб укомплектування вакансії(й) за сприяння Державної служби зайнятості або якщо роботодавцем визначено, що укомплектування вакансії(й) буде здійснюватися обома способами.

 

Генеральний директор директорату
зайнятості та трудової міграції

Олександр САВЕНКО

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ