ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19627 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення
Дата початку дії01.10.1994
Дата прийняття12.04.1994
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 12.04.1994 № 83
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаА.1.1-24-94
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Наказ від 08.10.2007 № 233 Щодо базових організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

Наказ від 23.06.2004 № 135 Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ДСТУ Б А. 1.1 -24-94

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Мінбудархітектури України (к.т.н. Шаврін В.І.; к.т.н. Могильний B.C.; к.т.н. Лучко А.Д.; н.с. Стародубцева Л.В.; н.с. Конопко МП.)

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Міністерства України в справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. № 83

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б А.1.1-24-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Місцеві будівельні матеріали

Терміни та визначення

Местные строительные материалы

Термины и определения

Local building materials

Terms and definitions

Чинний від 1994-10-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі місцевих будівельних матеріалів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 Основні положення

2.1 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

2.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве­дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

2.3 У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3 Сипучі грунти

3.1 галечник

За ДСТУ Б А.1.1-25-94

3.2 щебінь

За ДСТУ Б А.1.1-25-94

3.3

щебінь з природного каменю

de

Splitt aus Naturstein

en

crushed stone of naturalstone

fr

concosse en naturele rierre

ru

щебень из природного камня

Неорганічний зернистий мате-

Неогранический зернистый

ріал, який одержують при под

материал, получаемый дроб-

рібненні гірських порід і розсі-

лением горных пород и рассе-

юванні продуктів подрібнення

иванием продуктов дробления

3.4

гравій

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com