ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
Дата початку дії01.01.2014
Дата прийняття08.08.2013
СтатусДіючий
На замінуДБН Д.1.1-7-2000
Затверджуючий документНаказ 08.08.2013 р. № 374 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-7:2013"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаД.1.1-7:2013
РозробникМіністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), що є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України
Орган, що прийнявМіністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), що є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА

ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Видання офіційне

 

 

 

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

2013


 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА

ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ДСТУ Б Д1.1-7:2013

Видання офіційне

 

 

 

 

 

КИЇВ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2013


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ПК 3 «Ціноутворення та кошторисне нормування науково-технічних робіт у будівництві», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»

 

2 РОЗРОБНИКИ:

Л. Варченко, канд. екон. наук; Н. Івлєва, канд. екон. наук (науковий керівник); Т. Григанська. В. Тарасюк, канд. тех к. наук; Г. Фаренюк, д-р. техн. наук

 

ЗА УЧАСТЮ:

Мінрегіон України Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А, Беркута, канд. екон. наук; П. Губень, I. Пономаренко, О. Сєргєєнко

 

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 № 374 чинний з 2014-01-01

 

4 НА ЗАМІНУ:

ДБН Д1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України»

 

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» (далі - ДБН).

Цей стандарт розроблено на виконання вимог Закону України «Про будівельні норми» № 1704-VІ від 05.11.2009.

Дані збірників цін на проектно-вишукувальні роботи, наведені у таблицях додатку Ж, які можуть використовуватися для розрахунків, мають довідковий характер.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ

РОБІТ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ

РАБОТ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

THE RULES FOR DESIGN AND SURVEY WORKS SPECIFICATION

AND CONSTRUCTION PROJECTS EXPERTISE

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості проектних, вишу кувальних та науково-проектних робіт на будівництво, а також експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, що реалізуються на території України.

1.2 Цей стандарт застосовується для використання суб'єктами містобудування, які виконують проектні, вишу кувальні, науково-проектні роботи та експертизу проектної документації на будівництво, або є замовниками цих робіт при розрахунку кошторисної вартості, пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, і носить обов’язковий характер для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

1.3 Застосування цього стандарту обумовлюється договором.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687-ХІV «Про архітектурну діяльність»

Закон України від 17.02.2011 № 3038 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов

Наказ Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389 (у редакції наказу Мінрегіону України від 23,03.2012 № 122), Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

ДБН А.2.1 -1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

3.1 експертиза проектів будівництва — Закону України «Про архітектурну діяльність»;

3.2 стадії проектування, генеральний проектувальник, проектувальник та субпідрядний проектувальник — Порядку розроблення проектної документації на будівництво;

3.3. будівництво, об’єкт будівництва, проектні роботи, передпроектні роботи, проектна документація, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, об’єкт невиробничого призначення, об'єкт виробничого призначення — ДБН А.2.2-3;

3.4 інженерні вишукування у будівництві - ДБН А.2.1-1;

3.5 суб'єкти містобудування

Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3.6 науково-проектна робота

Робота, пов'язана із створенням проектної документації для реставраційно-відновлювальних робіт, на основі натурних та архівних дослідних робіт відповідно до ДБН А.2.2-6.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Положення цього ДСТУ передбачають визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення до вартості будівельних робіт з урахуванням вартості устаткування.

4.2 Вартість проектних робіт для об’єктів будівництва, які мають галузеві особливості та до яких висуваються додаткові вимоги, може визначатися за відповідними стандартами організацій України.

4.3 Витрати проектних організацій, пов'язані із здійсненням ними функцій генерального проектувальника, у випадках залучення за згодою замовника спеціалізованих проектних організацій, які мають досвід такого проектування та сертифікованих відповідальних виконавців, визначаються у розмірі 2% від вартості розроблення проектної документації субпідрядними проектними організаціями і сплачується замовником додатково.

4.4 При застосуванні проекту повторного використання, в залежності від обсягу перепроектування, вартість проектних робіт обчислюється від вартості проектування такого об’єкта в одну стадію «Робочий проект» у таких розмірах:

- до 15% - для окремого будинку, будівлі, споруди без перепроектування наземної частини. Від 15% до 25% - в особливих обґрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо);

- до 50% — при перепроектуванні наземної частини будинку, будівлі, споруди, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень.

4.5 Вартість проектних робіт на повну реконструкцію об’єктів будівництва розраховується шляхом збільшення вартості проектування нового об’єкта будівництва до 20%, за погодженням із замовником.

При визначенні вартості проектних робіт на реконструкцію тільки частини будинку, будівлі, споруди застосовується знижувальний коефіцієнт менший за одиницю, що враховує обсяг проектних робіт в порівнянні з новим будівництвом, який встановлюється проектувальником за погодженням із замовником.

4.6 Вартістю проектних, вишукувальних, науково-проектних робіт та експертизи, визначеною за показниками цього стандарту, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу) та податок на додану вартість.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com