СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми. Зі змінами № 1, 2 (в редакції наказу від 12.04.2016 № 253)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми. Зі змінами № 1, 2 (в редакції наказу від 12.04.2016 № 253)
Дата початку дії11.07.2016
Дата прийняття04.05.2011
Дата скасування дії 30.01.2018
СтатусНедіючий
Новий документСОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 (в редакції наказу МЕВ від 30.01.2018 № 82)
Затверджуючий документНаказ від 04.05.2011 № 101. Редакція зі змінами затверджена наказом від 12.04.2016 № 253
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа45.2-37471933-44:2011
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»
Орган, що прийнявНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми (в редакції наказу від 30.01.2018 № 82)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МШНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНІ

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ПІДСТАНЦІЙ НАПРУГОЮ ВІД 6 кВ ДО 150 кВ ТА ЛІНІЙ
ЕЛЕКТРО
ПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ВІД 0,38 кВ ДО 150 кВ.
НОРМИ
(зі змінами)

СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011

Київ
Відокремлений підрозділ
«Науково-технічний центр електроенергетики»
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

2 РОЗРОБНИКИ: 3. Буряк, В. Гажаман, К. Галюк, Ю.Ігнатенко, A. Квицинський, М. Керніцький (відповідальний виконавець), Д. Лєбєдєва, С. Меженний, B. Нестеренко (керівник розробки), Ю. Петренко, Ю. Понайда, О. Русакова, Ю. Тюха

3 ВНЕСЕНО: Відділ нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних мереж та станцій Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля України, Ю. Задорожнюк

4 УЗГОДЖЕНО: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міненерговугілля України від «12» квітня 2016 р. № 253

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2021 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій

7 Укрупнені показники вартості будівництва розподільчих пунктів 10(6) кВ, закритих трансформаторних підстанцій 10(6)/0,4 кВ, комплектних трансформаторних підстанцій та щоглових трансформаторних підстанцій 10(6)/0,4 кВ

8 Укрупнені показники вартості будівництва повітряних ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 110(130) кВ

9 Укрупнені показники вартості будівництва кабельних ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 35 кВ

Додаток А Приклади визначення вузлів та специфікацій основного обладнання підстанцій напругою 110/35/10, 110/10 та 35/10 кВ

Додаток Б Приклад обрахування вартості будівництва підстанцій 110/10 (6) кВ

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Нову редакцію нормативного документа «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми» (далі Норми) розроблено з метою забезпечення відповідності укрупнених вартісних показників електричних мереж новим проектним рішенням і технологіям будівельного виробництва, сучасному рівню цін у будівництві.

Укрупнені показники вартості будівництва електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 150 кВ призначено для оцінки передбачуваних обсягів інвестицій в будівництво електричних ліній та підстанцій як під час виконання нового будівництва, гак і під час реконструкції та технічного переоснащення діючих ПЛ та окремих вузлів ПС.

Відповідно до зміни і розширення номенклатури технологічного обладнання, яке застосовують сьогодні під час будівництва об'єктів електричних мереж, до нової редакції них Норм внесено зміни і доповнення в таблиці вартісних показників комірок вимикачів, трансформаторів, струмообмежувальних реакторів, ліній електропередавання тощо.

Ці Норми виконано на основі попередньої редакції нормативного документа «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми» (СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011), узагальнених матеріалів з моніторингу проектних рішень, вартості основного технологічного обладнання та матеріалів, які використовують для будівництва ПЛ та ПС у сучасних умовах, а також листа Мінрегіону України від 02.04.2015 року «Щодо порядку перерахування кошторисної документації, пов’язаного із зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах».

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ПІДСТАНЦІЙ НАПРУГОЮ ВІД 6 кВ ДО 150 кВ ТА ЛІНІЙ
Е
ЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ВІД 0,38 кВ ДО 150 кВ.
НОРМИ
(зі змінами)

Чинний від 2016-07-11

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми призначено для оцінки обсягів інвестицій під час планування нового будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) об'єктів електричних мереж за планами майбутніх років, виконання техніко-економічних розрахунків (техніко-економічних обгрунтувань) і визначення обсягів інвестицій в будівництво електричних мереж у схемах розвитку областей (регіонів).

1.2 Ці Норми можна використовувати для формування початкової ціни під час підготовки конкурсної документації і загальноекономічних розрахунків у інвестиційній сфері для об'єктів будівництва електричних мереж та виконання укрупнених розрахунків вартості будівництва в складі інвестицій.

1.3 Ці Норми поширюються на місцеві (локальні) електричні мережі напругою від 0,38 кВ до 150 кВ.

1.4 Ці Норми не поширюються на об'єкти електричних мереж, будівництво яких регламентовано особливими технічними умовами.

1.5 Укрупнені показники вартості будівництва (далі - УПВБ) не передбачають визначення вартості будівництва закритих підстанцій напругою 110(150) і 35 кВ, підстанцій напругою 110(150) кВ з трансформаторами потужністю понад 40 MB·А і підстанцій 35 кВ з трансформаторами потужністю понад 10 МВ·А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.5-16-99 Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6 - 750 кВ

ГКД 341.004.002-94 Норми технологічного проектування повітряних ліній електропередавання 0,38 - 750 кВ. Проводи ліній електропередавання 35 - 750 кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

ПУЕ:2014 Глава 4.2 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах використано терміни, установлені в ДБН А.2.2-3: нове будівництво, технічне переоснащення, реконструкція.

Нижче подано терміни, додатково використані в цих Нормах, та визначення позначених ними понять:

3.1 камера

Частина приміщення електричної закритої підстанції (розподільчої установки), призначена для установлення апаратів, трансформаторів і шин

3.2 укрупнені показники вартості будівництва

Показники вартості будівництва, прийняті на укрупнену одиницю вимірювання (на 1 км лінії електропередавання, на вузол комплекту основного обладнання трансформаторної підстанції)

3.3 приєднання в електричній розподільчій установці (приєднання)

Елементи електричної схеми розподільчої установки, які стосуються безпосередньо лінії електропередавання (ПЛ) або силового трансформатора чи конденсаторної установки тощо

3.4 містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки

Документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, установлені законодавством та містобудівною документацією (Порядок надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com