ДСТУ Б EN 14216:2012 Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням (EN 14216:2004, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19432 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 14216:2012 Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням (EN 14216:2004, IDT)
Дата початку дії01.10.2013
Дата прийняття28.12.2012
Дата скасування дії 01.01.2021
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 14216:2019 (EN 14216:2015, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2012 р. № 661 "Про прийняття національних стандартів, ідентичних до європейських нормативних документів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14216:2012
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»
Додаткові дані Скасовано з 01.01.2021 згідно з наказом від 20.12.2019 № 462


ВСН 55-69 . Інструкція з визначення необхідної щільності і контролю за ущільненням земляного полотна автомобільних доріг

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 196-5:2010 Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу (EN 196-5:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 196-7:2010 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

ДСТУ Б ЕN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об`єму (ЕN 196-3:2005, ІDT)

ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (ЕN 196-1:2005, ІDT)


ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 197-2:2016 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2014, IDT)

Наказ від 02.07.2020 № 153 Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Наказ від 20.12.2019 № 462 Про прийняття та скасування національних стандартів

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ
Склад, технічні умови та критерії відповідності
спеціальних цементів з низьким тепловиділенням
(EN 14216:2004, IDT)

ДСТУ Б EN 14216:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Деравне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Волошина; С. Лаповська, д-р техн. наук (науковий керівник); Ю. Червяков, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 28.12.2012 р. № 661, чинний з 2013-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14216:2004 Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements (Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

Передмова

Foreword

Вступ

Introduction

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Спеціальний цемент з низьким тепловиділенням

4 Very low heat special cem ent

5 Складові частин

5 Constituents

6 Склад та познаки

6 Composition and notation

7 Вимоги до механічних, фізичних, хімічних властивостей, теплоти  гідратації та довговічності

7 Mechanical, physical, heat of hydration, chemical and durability requirements

8 Умовна познак

8 Standard designation

9 Критерії відповідності

9 Conformity criteria

Додаток А
Водорозчинний шестивалентний хром

Annex A (informative)
Water-soluble hexavalent chromium

Додаток ZA
Розділи даного стандарту, що стосуються положень ЄС Директиви будівельних виробів

Annex ZA
Clauses of this European Standard addressing the provisions of EU Construction Products Directive

Бібліографія

Bibliography

Додаток НА
Перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 14216:2004 Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements (Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням).

EN 14216:2004 підготовлено Технічним комітетом Європейського комітету зі стандартизації CEN/TC 51 «Cement and building limes» («Цемент та будівельне вапно»), секретаріатом якого керує IBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 14216:2012 Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням) (EN 14216:2004, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 «Будівельні матеріали».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»,

- слова «дуже низьке тепловиділення» замінено на «низьке тепловиділення»;

- структурні елементи стандарту - «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до EN 14216:2004» у цей «Національний вступ» взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства.

У національному додатку НА до цього стандарту наведено перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті.

ПЕРЕДМОВА

FOREWORD

Цей документ (EN 14216:2004) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 51 «Цемент та будівельне вапно», секретаріатом якого керує IBN.

This document (EN 14216:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 51 «Cement and building limes», the secretariat of which is held by IBN.

Цьому стандарту буде надано статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або його схвалення не пізніше жовтня 2004 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність також не пізніше жовтня 2004 року.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2004, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2004.

Цей документ підготовлений відповідно до мандату, даного CEN європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, а також підтримує важливі вимоги Директив ЄС.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

Для ознайомлення з Директивою (Директивами) ЄС див. довідковий додаток ZA, що є невід’ємною частиною цього документа.

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

Додаток А - довідковий.

Annex A is informative.

Цей документ містить бібліографію.

This document includes a Bibliography.

Різноманітні етапи розвитку Європейського стандарту на цементи загальнобудівельного призначення, у відповідь на попередній мандат, даний CEN ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі, описано в EN 197-1. Зазначено, що з огляду на велику кількість різноманітних цементів, які необхідно охопити, доцільно відділити «звичайні цементи», на які тепер розповсюджується дія EN 197-1, від спеціальних цементів, тобто від цементів зі спеціальними властивостями або цементів, в яких процеси тверднення відбуваються, в основному, незалежно від гідратації силікатів кальцію.

The various stages in the development of a European Standard for common cement, in response to the preliminary Mandate given to CEN by the EC and the EFTA, are described in EN 197-1. It is indicated that, in view of the large numbers of different cements involved, it was considered necessary to separate the «common cements», which are now covered by EN 197-1, from special cements i.e. those with special properties or those having hardening processes not mainly dependent on the hydration of calcium silicates.

Властивість низького тепловиділення при гідратації для звичайних цементів включено до EN 197-1.

The low heat property for common cements is covered by EN 197-1.

Потреба в контролюванні розвитку високого тепловиділення під час гідратації бетону згадана в EN 206-1.

Класифікація цементу за критерієм тепловиділення при гідратації є одним з методів, завдяки якому можливо контролювати тепловиділення бетону.

A need for control of heat development during hydration of concrete is referred to in EN 206-1. Classification of cements with respect to heat of hydration is one method whereby heat development of concrete can be controlled.

Таким чином, метою цього EN 14216 є встановлення теплоти гідратації для спеціальних цементів з дуже низьким тепловиділенням.

Thus the purpose of this EN 14216 is to specify the heat of hydration for very low heat special cements.

Склад та інші вимоги є такими, як визначено в EN 197-1 для цементу загальнобудівельного призначення. Критерії відповідності визначено додатково.

Composition and other requirements are those specified in EN 197-1 for common cements. Conformity criteria are additionally specified.

Вимоги, викладені в цьому стандарті, базуються на результатах випробувань цементу згідно з EN 196, частини 1, 2, 3, 5, 7, 21, EN 196-8 та EN 196-9. Схема оцінювання відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням застосовується згідно з EN 197-2.

The requirements in this EN 14216 are based on the results of tests on cement in accordance with EN 196, parts -1, -2, -3, -5, -7, -21, EN 196-8 and EN 196-9. The scheme for the evaluation of conformity in EN 197-2 is applicable to very low heat special cements.

Згідно з внутрішніми правилами CEN/CENELEC впровадити цей стандарт зобов’язані національні організації зі стандартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ
Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів
з низьким тепловиділенням

ЦЕМЕНТ
Состав, технические условия и критерии соответствия специальных цементов
с низким тепловыделением

CEMENT
Composition, specifications and conformity criteria for low heat special cements

Чинний від 2013-10-01

ВСТУП

INTRODUCTION

Відомо, що різні види цементів мають різні особливості та експлуатаційні властивості. У цей стандарт було включено доступні на теперішній час випробування експлуатаційних властивостей (час тужавлення, міцність, рівномірність зміни об’єму та тепловиділення при гідратації). Крім того, CEN/TC 51 проводиться робота щодо ідентифікації будь-яких додаткових випробувань, що необхідні для визначення додаткових характеристик цементу. Поки додаткові випробування експлуатаційних властивостей недоступні, рекомендується здійснювати вибір цементу, особливо типу і/або класу за міцністю відносно вимог за довговічністю в залежності від класу зовнішнього впливу та типу конструкції, в яку він входить, відповідно до стандартів і/або інструкцій для бетону, що діють у місці використання.

It is recognized that different cements have different properties and performance. Those performance tests now available (i.e. setting time, strength, soundness and heat of hydration) have been included in this EN 14216. In addition, work is being carried out by CEN/TC 51 to identify any additional tests which are needed to specify further performance characteristics of cement. Until further performance tests are available it is highly recommended that the choice of cement, especially the type and/or strength class in relation to the requirements for durability depending on exposure class and type of construction in which it is incorporated, follows the appropriate standards and/or regulations for concrete valid in the place of use.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей EN 14216 встановлює вимоги до шести різних типів спеціального цементу з низьким тепловиділенням та їх складових частин. Визначення кожного цементу включає співвідношення, в яких складові частини повинні бути поєднані для виробництва цих різних продуктів одного класу за міцністю, що має обмеження величини теплоти гідратації. Визначення також включає вимоги до складових частин, яким вони повинні відповідати, та вимоги до механічних і фізичних властивостей та тепловиділення при гідратації цих продуктів. Цей EN 14216 також встановлює критерії відповідності та відповідні правила. Необхідні вимоги щодо довговічності також наведені.

This EN 14216 defines and gives the specifications of 6 distinct very low heat special cement products and their constituents. The definition of each cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to produce these distinct products in a single strength class having a limited heat of hydration value. The definition also includes requirements the constituents have to meet and the mechanical, physical, chemical and heat of hydration requirements for these products. This EN 14216 also states the conformity criteria and the related rules. Necessary durability requirements are also given.

Примітка 1. Додатково до встановлених вимог може бути корисним обмін додатковою інформацією між виробниками цементу та його споживачами. Процедури такого обміну не входять у сферу застосування EN 14216, але повинні виконуватись згідно з національними стандартами або інструкціями, або можуть бути узгоджені між зацікавленими сторонами.

NOTE 1 In addition to the specified requirements, an exchange of additional information between the cement producer and user can be helpful. The procedures for such an exchange are not within the scope of EN 14216 but should be dealt with in accordance with national standards or regulations or can be agreed between the parties concerned.

Примітка 2. Якщо не зазначено інше, слово «цемент» в цьому стандарті означає виключно спеціальний цемент з низьким тепловиділенням.

NOTE 2 The word «cement» in this EN 14216 is used to refer to very low heat special cement unless otherwise indicated.

Примітка 3. Небезпека передчасного виникнення термічних тріщин у бетоні залежить від властивостей та умов використання, і тому залежить також від інших факторів, крім теплоти гідратації цементу.

NOTE 3 The risk of early-age thermal cracking in concrete depends upon the properties and execution and is, therefore, also dependent on factors other than the heat of hydration of the cement.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Цей стандарт містить датовані та недатовані посилання на інші нормативні документи. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, подальші зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього стандарту лише тоді, коли їх включено в цей стандарт поправкою або переглядом. Для недатованих посилань застосовується останнє опубліковане видання документа (включаючи поправки).

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text, and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

EN 196-1 Методи випробувань цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-1, Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength.

EN 196-2 Методи випробувань цементу. Частина 2. Хімічний аналіз цементу

EN 196-2, Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement.

EN 196-3 Методи випробувань цементу. Частина 3. Визначення терміну тужавлення та рівномірності зміни об’єму

EN 196-3, Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness.

EN 196-5 Методи випробувань цементу. Частина 5. Випробування пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу

EN 196-5, Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement.

EN 196-7 Методи випробувань цементу. Частина 7. Методи відбору та приготування проб цементу

EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement.

EN 196-8 Методи випробувань цементу. Частина 8. Тепловиділення при гідратації - Метод розчинення

EN 196-8, Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method.

EN 196-9 Методи випробувань цементу. Частина 9. Тепловиділення при гідратації - Напів-адіабатичний метод

EN 196-9, Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method.

EN 196-21 Методи випробувань цементу. Частина 21. Визначення вмісту в цементі хлориду, двоокису вуглецю та лугу

EN 196-21, Methods of testing cement - Part 21: Determination of the chloride, carbon dioxide and alkali content of cement.

EN 197-1:2000 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 197-1:2000, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements.

EN 197-1:2000/А1:2004 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

EN 197-1:2000/A1:2004, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

EN 197-2 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності

EN 197-2, Cement - Part 2: Conformity evaluation.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com