ДСТУ EN 81-73:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (EN 81-73:2005, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 17877 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 81-73:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (EN 81-73:2005, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
Дата скасування дії 01.01.2019
СтатусНедіючий
Новий документДСТУ EN 81-73:2017
На замінуДСТУ prEN 81-73:2004
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 618 Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа81-73:2010
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦИФІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ І ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ
Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

(EN 81-73:2005, IDT)

ДСТУ EN 81-73:2010

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104), Державний департамент пожежної безпеки МНС України

ПЕРЕКЛАД! НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко,!. Сікоренко, О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко, Г. Дубінський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 618 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 81-73:2010 ідентичний з EN 81-73:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular applications for passenger and goods passenger lifts — Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire (Норми безпечності конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі) і долуче­ний з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регу­лювання та споживчої політики заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4  НА ЗАМІНУ: ДСТУ prEN 81-73:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 81-73:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значних небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та(або) заходи захисту

5.1 Загальні вимоги

5.1.1 Вхідні сигнали

5.1.2 Ліфт у зупиненому положенні

5.1.3 Знак заборони

5.2 Вимоги інтерфейсу між системою автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування і системою керування ліфтом

5.2.1 Загальні вимоги

5.2.2 Дискретний інтерфейс

5.2.3 Послідовний інтерфейс

5.3 Робота ліфта в режимі «пожежа»

5.4 Визначена поверхова площадка

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та(або) захисних заходів

7 Інформація для використовування

Додаток А Робота та інтерфейси ліфта

А.1 Робота ліфта як основа для застосування EN 81-73

А.2 Забезпечення ліфта автоматичним пожежним сповіщувачем та інтерфейсами

Додаток ZA Взаємозв’язок цього стандарту з Директивою 95/16 ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81 -73:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular applications for passenger and goods passenger lifts — Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire (Норми безпечності конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використовування пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сто­рінку та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандар­тизація»;

— вилучено пункт 5.3.8, настанови якого не використовують у національній промисловості;

— у таблиці 2 вилучено рядок з пунктом 5.3.8 як матеріал, що не несе потрібної інформації;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову».

З європейськими та міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті, можна озна­йомитись у Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 81-73:2005

Цей документ є стандарт типу С, як зазначено в EN ISO 12100-2:2003.

У цьому стандарті розглянуто рівні небезпеки, небезпечні ситуації та випадки на ліфтах.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від тих, які вказані в стандартах типу А або В, то положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для ліфтів, які були спроектовані і виготовлені згідно з положеннями цього стандарту типу С.

На даний час не існує Європейського стандарту, а тільки декілька національних правил для ліфтів, що містять інструкції, пов’язані з режимом роботи ліфтів у разі пожежі в будинку, за винятком пожеж­них ліфтів та постанов щодо випробування на вогнетривкість дверей шахти. Перед ліфтом може бути розміщене таке повідомлення: «Не використовувати ліфт у випадку пожежі».

Це є наслідком того, що особи, не усвідомлюючи небезпеки, під час пожежі в будинку можуть ви­користовувати ліфти, не зняті з експлуатації, за винятком деяких особливих випадків, де передбачено, що ліфти можуть бути використані у разі пожежі.

Цей стандарт розроблений для:

a) зменшення ризику потрапляння пасажирів у пастку в кабіні, у разі виникнення пожежі в будинку;

b) переконання пожежниками, що у кабіні ліфта відсутні пасажири, оскільки кабіна буде стояти на призначеному поверсі;

c) зменшення ризиків впливу вогню і диму на осіб у кабіні.

Цим стандартом передбачено що:

— вимоги поширюються на всі пасажирські та вантажопасажирські ліфти з усіма типами приводів;

— необхідно чітко розмежувати функціювання системи керування будинком і системою керування ліфтом;

— автоматична система пожежної сигналізації передає сигнал до ліфта, який викликає специфіч­ний відгук ліфта. Крі