ДСТУ ISO 5151:2010 Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик (ISO 5151:1994, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 5151:2010 Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик (ISO 5151:1994, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 607 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5151:2010
РозробникІнститут загальної енергетики Національної Академії наук України
Орган, що прийнявІнститут загальної енергетики Національної Академії наук України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ БЕЗКАНАЛЬНІ
Випробування та визначення робочих характеристик

(ISO 5151:1994, IDT)
ДСТУ ISO 5151:2010

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут загальної енергетики (ІЗЕ НАН України), Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Кулик, д-р техн. наук; С. Дубовський, канд. техн. наук; Н. Соколовська; І. Стоянова, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Вятчаніна; 3. Шварцман

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 607 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5151:1994 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance (Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування і мета

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробування на охолодження

4.1 Характеристики холодопродуктивності

4.2 Випробування на максимальне охолодження

4.3 Випробування на мінімальне охолодження

4.4 Випробування на внутрішнє запотівання та видалення конденсату

4.5 Випробування на обмерзання

5 Випробування на нагрівання

5.1 Характеристики теплопродуктивності 

5.2 Випробування на максимальне нагрівання

5.3 Випробування на мінімальне нагрівання

5.4 Випробування на автоматичне розморожування

6 Методи випробовування та похибки вимірювання

6.1 Методи випробовування

6.2 Похибки вимірювання

6.3 Відхили окремих результатів вимірювання

6.4 Допустимі відхили під час випробовування

7 Результати випробування

7.1 Обчислення продуктивності

7.2 Результати, які необхідно реєструвати

7.3 Протокол випробування

8 Маркування

8.1 Вимоги до заводської таблички

8.2 Інформація на заводській табличці

8.3 Позначення марки холодоагенту

8.4 Спліт-системи

9 Опублікування характеристик

9.1 Стандартні характеристики

9.2 Інші характеристики.

Додаток А Проведення випробування

А.1 Загальні вимоги до приміщення, де проводять випробування

А.2 Встановлення обладнання

А.З Вимоги до електропостачання

A.4 Випробовування на визначення теплопродуктивності в зоні розмерзання 

Додаток В Калориметричний метод випробовування

B.1 Загальні положення 

В.2 Випробовування на визначення теплопродуктивності за неусталеного нагрівання 

В.З Калібрований камерний калориметр

В.4 Збалансований з довкіллям камерний калориметр

B.5 Калориметр і допоміжне обладнання для випробування охолоджуваних водою конденсорів

Додаток С Обчислення тепло- та холодопродуктивності

C.1 Обчислення холодопродуктивності (калориметричний метод) 

С.2 Обчислення теплопродуктивності (калориметричний метод)

С.3 Обчислення теплопродуктивності (метод ентальпії повітря)

C.4 Обчислення холодопродуктивності (метод ентальпії повітря) 

Додаток D Прилади

D.1 Прилади для вимірювання температури 

D.2 Прилади для вимірювання тиску

D.3 Електричні прилади

D.4 Прилади для вимірювання потоку води

D.5 Інші прилади 

Додаток Е Вимірювання потоку повітря

E.1 Визначення потоку повітря 

Е.2 Сопла

Е.З Прилади для вимірювання надхідного в приміщення потоку повітря

Е.4 Вимірювання надхідного в приміщення потоку повітря

Е.5 Вимірювання потоків повітря під час вентилювання, викидання та втрачання повітря

E.6 Калібрування випробувального обладнання (метод ентальпії повітря)

Додаток F Випробування методом ентальпії зовнішнього повітря

F.1 Загальні положення

F.2 Вимоги до приміщення для випробувань

F.3 Умови випробовування

F.4 Обчислення

Додаток G Перелік символів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 5151:1994 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance (Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

У цьому стандарті є посилання на ISO 817, який в Україні не прийнято як національний стандарт, і чинних замість нього документів немає. Його копію можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ БЕЗКАНАЛЬНІ
Випробування та визначення робочих характеристик

КОНДИЦИОНЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ БЕСКАНАЛЬНЫЕ
Испытания и определение рабочих характеристик

NON-DUCTED AIR CONDITIONERS AND HEAT PUMPS
Testing and rating for performance

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І МЕТА

1.1 Цей стандарт визначає стандартні умови визначення характеристик безканальних повітряних кондиціонерів, як моноблочних, так і спліт-систем з конденсорами, охолоджуваними повітрям або водою, та теплових насосів з конденсорами, охолоджуваними повітрям, а також визначає методики випробовування для визначення характеристик. Цей стандарт охоплює лише системи, що використовують одне коло охолодження та мають один випаровувач і один конденсор.

Примітка 1. У цьому стандарті термін «обладнання» вжито в значенні «кондиціонери та теплові насоси безканальні».

1.2 Цей стандарт також визначає стандартні умови та відповідні процедури випробовування для визначення різних робочих характеристик цих безканальних кондиціонерів та теплових насосів.

1.3 Цей стандарт не стосується випробування та визначення характеристик:

a) теплових насосів, що використовують воду як джерело тепла;

b) мультиспліт-систем[1] повітряних кондиціонерів і теплових насосів;

c) агрегатів, спроектованих для застосування з додатковим трубопроводом; або

d) пересувних (не встановлюваних у вікні) агрегатів, обладнаних вивідним трубопроводом конденсора.

1.4 У розділі 4 цього стандарту охоплено умови випробовування та визначання характеристик безканальних повітряних кондиціонерів та теплових насосів у разі застосовування їх для охолодження.

1.5 У розділі 5 цього стандарту охоплено умови випробовування та визначання характеристик безканальних повітряних кондиціонерів та теплових насосів у разі застосовування їх для нагрівання. Засобом нагрівання може бути охолоджувальний цикл теплового насоса або електричний опір.

1.6 У додатку А визначено процедури випробовування. У додатку В описано обладнання для випробовування калориметричним методом. У додатку С наведено формули для обчислювання тепло- та холодопродуктивності. У додатку D описано прилади, які може бути застосовано для вимірювання. У додатку Е подано методи вимірювання потоку повітря. У додатку F описано метод випробовування за допомогою ентальпії зовнішнього повітря. У додатку G наведено перелік символів, застосованих у додатках.

1) Агрегат, що складається з двох або більше блоків, розташованих усередині приміщення та підключених до одиничного блоку зовні приміщення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 8172) Refrigerants — Number designation.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 817 Холодоагенти. Числові познаки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com