ДСТУ ISO 11271:2004 Якість ґрунту. Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод (ІSO 11271:2002, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19978 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 11271:2004 Якість ґрунту. Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод (ІSO 11271:2002, ІDT)
Дата початку дії01.05.2006
Дата прийняття11.01.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 11.01.2005 № 10 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа11271:2004
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ.
ПОЛЬОВИЙ МЕТОД
(ISO 11271:2002(Е), IDT)

ДСТУ ISO 11271:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр “Інститут агрохімії та ґрунтознавства ім. О. Н. Соколовського” Української академії аграрних наук, ТК 142 “Ґрунтознавство”

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. А. Балюк, д-р с.-г. наук (керівник розробки), Н. Чешко, канд. с.-г. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 січня 2005р. № 10 з 2006-05-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 11271:2002(Е) Soil quality - Determination of redox potential - Field method (Якість ґрунту. Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської - (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до міжнародного стандарту

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Принцип

5 Устаткування

6 Реактиви

7 Вибір ділянки і пробовідбирання

8 Процедура

9 Обчислення

10 Подання результатів

11 Протокол аналізу

Додаток А Опис конструкції окисно-відновних електродів, сольового містку, і їх розташування підчас вимірювання

Додаток В Потенціали платинових електродів у різних розчинах

Додаток С Потенціали електродів порівняння

Додаток D Стан грунту за вологістю

Додаток Е Бібліографія

Додаток НА Національні пояснення щодо наведених редакційних змін

Додаток НБ Перелік національних стандартів, гармонізованих з міжнародними

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Цей стандарт ідентичний ISO 11271:2002(Е) Soil quality - Determination of redox potential - Field method (Якість ґрунту. Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 142 “Ґрунтознавство”.

До стандарту було внесено окремі зміни, подані по тексту стандарту. Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в національному додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова “цей міжнародний стандарт” замінено на “цей стандарт”;

- „Національна примітка”, „Національне зауваження” та „Національне пояснення” виділені в тексті рамкою;

- введено національні додатки НА, НБ;

- структурні елементи стандарту: "Титульний лист", "Передмову", "Зміст", "Національний вступ" та "Національний стандарт" оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України.

У цьому стандарті залишено без змін розташування додатків, яке не відповідає порядку посилань на них.

- розділу “Бібліографія” присвоєно статус додатку;

- до структурного елементу “Бібліографічні дані” додано “Ключові слова”.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти ISO 3696:1987 та ISO 11464:1994, які впроваджені в Україні як національні стандарти.

У цьому стандарті є посилання на міжнародний стандарт ISO 10381-1:2002, який впроваджується в Україні як національний стандарт.

ВСТУП
до міжнародного стандарту

Окисно-відновний потенціал це фізико-хімічний параметр, застосовуваний для сумарного характеризування стану грунтової аерації. У польових умовах він дає відомості про умови окислення або відновлення тих компонентів, які або грають важливу роль у живленні рослин, або викликають явища токсичності, або впливають на перехід газу в атмосферу (парниковий ефект). Його також певною мірою можна застосовувати для слідкування за тими процесами в грунті, що супроводжують викидання мулистих відходів або компостування, і відповідного вдосконалювання процедур. У лабораторних умовах його можна використовувати для вивчення явищ дифузії кисню до рівня агрегатів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение окислительно-восстановительного потенциала
Полевой метод

SOIL QUALITY
Determination of redox potential - Field method

Чинний від_______________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає польовий метод вимірювання окисно-відновного потенціалу грунту.

2 НОРМАТИВЫ ПОСИЛАННЯ

Нижчезазначені міжнародні стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті є положеннями цього стандарту. На час публікації видання є чинними. Всі стандарти можуть переглядатися, тому учасники будь-яких договорів про використання стандартів мають право досліджувати можливості застосування найновіших видань. Члени ІЕС та ISO ведуть постійну поточну реєстрацію чинних міжнародних стандартів.

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use. Specification and test methods

Національне пояснення.

ISO 3696:1987 Вода для застосування в аналітичній лабораторії. Визначення і методи аналізу.

Національна примітка.

В розділі 7 та в “Бібліографії” є посилання на ISO 10381-1 та ISO 11464.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ