ДСТУ EN 12259-1:2008 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12259-1:2008 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999, IDT)
Дата початку дії01.10.2008
Дата прийняття16.04.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 16.04.2008 № 126 "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12259-1:2008
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Додаткові дані ГОСТ 14630-80 у частині спринклерних водяних зрошувачів
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ
ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Елементи спринклерних
і водорозпилювальних систем
Частина 1. Спринклери
(EN 12259-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 12259-1:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ МНС України)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Откідач, канд. техн. наук; О. Сізіков, канд. техн. наук, с.н.с. (науковий керівник); О. Тимошенко; М. Спірідончев; С. Огурцов

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 квітня 2008 р. № 126 з 2010-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250 чинність встановлена з 2008-10-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 12259-1:2008 ідентичний з EN 12259-1:1999 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери) зі змінами А1:2001, А2:2004, А3:2006, і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14630-80 у частині спринклерних водяних зрошувачів)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Конструкція та робочі характеристики

5 Марковання

6 Інструкції

7 Умови випробовування

8 Перевіряння відповідності спринклерів вимогам

Додаток А Умови випробовувань

Додаток В Випробовування з визначання температури спрацювання спринклерів з легкоплавким замком і спринклерів зі скляною колбою

Додаток С Випробовування з визначання витрати води

Додаток D Випробовування з визначання розподіляння води

Додаток Е Випробовування на функціювання

Додаток F Випробовування з визначання міцності корпусу і відбивача спринклера

Додаток G Випробовування з визначання міцності термочутливих елементів

Додаток Н Випробовування на герметичність

Додаток І Випробовування з визначання працездатності спринклерів після теплового впливу

Додаток J Випробовування спринклерів зі скляною колбою на тепловий удар

Додаток К Випробовування на корозійну стійкість

Додаток L Випробовування з визначання якості покривів спринклерів

Додаток М Випробовування на гідравлічний удар

Додаток N Випробовування на термочутливість

Додаток О Випробовування на термостійкість

Додаток Р Випробовування на вібростійкість

Додаток Q Випробовування на стійкість до удару

Додаток R Випробовування з визначання стійкості до впливу низьких температур

Додаток S Примітки, що стосуються випробовувань із визначання міцності термочутливих елементів з легкоплавкими замками

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що стосуються вимог директиви (89/106/ЕЕС) Європейського Союзу ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12259-1:1999 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери) зі змінами А1:2001, А2:2004, АЗ:2006.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Інформацію, що стосується зв’язку стандарту з директивами Європейського Союзу, наведено в інформаційному додатку ZA.

До стандарту було внесено незначні редакційні зміни, зумовлені вимогами національних нормативних документів. Довідкову інформацію по тексту позначено рамкою і заголовком «Національне пояснення».

Структура та технічний зміст національного стандарту відповідають EN 12259-1:1999 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers (Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери) зі змінами А1:2001, А2:2004, АЗ:2006.

Цей стандарт є частиною серії європейських стандартів EN 12259, які належать до автоматичних спринклерних систем пожежогасіння і долучені до складу декількох європейських стандартів, що поширюються на такі системи:

a) Автоматичні спринклерні системи (EN 12259);

b) Газові системи пожежогасіння (EN 12094 і EN 14520);

c) Порошкові системи (EN 12416);

d) Системи захисту від вибуху (EN 26184);

e) Пінні системи (EN 13565);

f) Системи з гідрантами і системи з пожежними рукавами на барабанах (EN 671);

g) Системи димовидалення і регулювання температури (EN 12101);

h) Водорозпилювальні системи

EN 12259 має загальну назву «Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем, який містить такі частини:

Частина 1: Спринклери

Частина 2: Вузли керування з водяними сигнальними клапанами

Частина 3: Вузли керування з повітряними сигнальними клапанами

Частина 4: Водосигнальні пристрої

Частина 5: Сигналізатори потоку рідини

Частина 6: Трубні муфти

Частина 7: Трубні підвіски

Частина 8: Реле тиску

Частина 9: Сигнальні клапани затоплення

Частина 10: Контролювання систем із більшою кількістю елементів

Частина 11: Водорозпилювачі із середньою й великою швидкістю витікання води

Частина 12: Насоси для спринклерних систем

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які в Україні впроваджено як національні стандарти:

Позначення

Позначення національного НД, який відповідає EN

Ступінь відповідності
ISO 9000:2000 Quality management systems — General provisions and vocabulary ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT) Ідентичний (IDT)
ISO 65:1981 Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1 ДСТУ ISO 65:2006 Труби з вуглецевої сталі придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови (ISO 65:1981, IDT) Ідентичний (IDT)

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмову»;

— до структури стандарту додано «Ключові слова»;

— вираз «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до тексту стандарту безпосередньо долучено чинні зміни до EN 12259-1:1999. Змінений ними текст виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою (II).

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» на «мм», «m» на «м», « m2» на «м2»,« m3» на «м3», «g» на «г», «s» на «с», «min» на «хв», «І» на «л», «ml» на «мл», «min» на «хв», «bar» на «бар», «І/min» на «л/хв», «mm/min» на «мм/хв», «h» на «год», «°С /min» на «°С/хв», «g/ cm3» на «г/см3», «ml/cm3» на «мл/см3», «g/ml» на «г/мл», « m/m» на «м/м», «bar/s» на «бар/с», «m/s» на «м/с»,«(m/s)1/2» на «(м/с)1/2», « (m·s)1/2» на «(м·с)1/2», «Hz» на «Гц», «N» на «Н», «М» на «моль/л».

У позначенні до рисунка 2 виправлено помилку: позначення «ПІС (м /с)1/2» змінено на «ПІС (м·с)1/2».

Виправлено помилки на рисунку А.1: відповідно до змін А2.2004 та А3:2006 у третій ланці рисунка змінено кількість спринклерів, що їх піддають випробовуванням із визначання температури спрацювання, з 10 на 30 та вилучено 40 колб, а також відповідно до G.1 у дев’ятій ланці змінено кількість скляних колб із 5 на 55.

У примітці до таблиці ZA.1 виправлено помилку, посилання на таблицю P.1 змінено на поси­лання на таблицю N.1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Елементи спринклерних
і водорозпилювальних систем
Частина 1. Спринклери

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Элементы спринклерных
и водораспылительных систем
Часть 1. Спринклеры

FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS
Components for sprinkler and water spray systems
Part 1. Sprinklers

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до конструкції й робочих характеристик спринклерів, що спрацьовують під час розплавляння легкоплавкого замка або під час руйнування скляної колби під впливом тепла та призначених для експлуатування в складі автоматичних систем пожежогасіння спринклерного типу, що відповідають EN 12845 Automatic sprinkler systems: Design and installation. Крім того, цей стандарт визначає методи та рекомендовані процедури випробовування спринклерів.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12845 Автоматичні спринклерні системи. Проектування і монтаж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить через датовані та недатовані посилання положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях по тексту, а список публікацій наводиться нижче. Для датованих посилань наступні поправки або зміни цих публікацій застосовуються до стандарту тільки тоді, коли вони розміщені в ньому. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації, на яку є посилання (в тому числі поправки).

ISO 7-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation

ISO 49 Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1

ISO 65 Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1

EN 60751 Industrial platinum resistance thermometer sensors (IEC 60751:1983+A1:1986).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7-1 Трубні нарізі, де герметичність сполучень труб забезпечується наріззю. Частина 1.Розміри, допуски та позначення

ISO 49 Фітинги з ковкого чавуну, з наріззю відповідно до вимог стандарту ISO 7-1

ISO 65 Труби з вуглецевої сталі придатні для нарізування нарізі згідно з ISO 7-1

EN 60751 Промислові платинові термочутливі резистори (ІЕС 60751:1983+А1:1986).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ