ДСТУ-Н РМГ 64:2006 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань (РМГ 64-2003, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н РМГ 64:2006 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань (РМГ 64-2003, ІDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття10.11.2006
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 10.11.2006 № 322 "Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа64:2006
РозробникВсеросійський науково-дослідний інститут метрологічної служби
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАСТАНОВА

Метрологія
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС КЕРУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Методи та способи підвищення точності вимірювань
(РМГ 64-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 64:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: С. Дьоміна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 листопада 2006 р. № 322 з 2007-07-01

3 Настанова відповідає РМГ 64-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Обезпечение зффективности измерений при управлений технологическими процессами. Методи и способи повышения точносте измерений (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цю настанову видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є ідентичною РМГ 64-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Обезпечение зффективности измерений при управлений технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань).

Технічний комітет, відповідальний за цю настанову, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До настанови внесено такі редакційні зміни:

- на першій сторінці вилучено дату надання чинності РМГ 64-2003 в Російській Федерації і внесено дату надання чинності настанови в Україні;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС;

- структурні елементи: «Обкладинку», «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- замість ПР 50.2.015-94, наведеного в «Библиографии», в Україні діє «Методика визначення вартості метрологічних робіт», затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 4 травня 2005 р. № 109 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 липня 2005 р. за № 785\11065;

- замість ПР 50.2.0009-94, наведеного в «Библиографии», в Україні чинний ДСТУ 3400-2000 «Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація. Порядок проведення і розгляду результатів»;

- замість ПР 50.2.012-94, наведеного в «Библиографии», в Україні діє «Порядок атестації державних повірників та повірників», що затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 03.03.2005 № 55 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2005 р. за № 317\10597;

- замість ПР 50.2.014-2002, наведеного в «Библиографии», в Україні діють «Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі», що затверджені наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 р. № 71 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за № 392\10672;

- замість п. [10], наведеного в «Библиографии», в Україні діють рекомендації «Метрологія. Збірник норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки» (РМУ 008-2005);

- п.п. [11] — [13] в Україні не діють.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЬІЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDADIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения
единства измерений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ УПРАВЛЕНИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Методы и способы повышения точности измерений

РМГ 64-2003

Соответствует официальному тексту

Москва
ИПК Издательство стандартов
2004

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЬІ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России

2 ВНЕСЕНЫ Госстандартом России

3 ПРИНЯТЬІ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 24 от 5 декабря 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2004 г. № 51-ст рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 64—2003 введены в действие в качестве рекомендаций по метрологии Российской Федерации с 1 января 2005 г.

5 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЬІЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ УПРАВЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Методы и способы повышения точности измерений

State system for ensuring the uniformity of measurements. Ensuring the effect of measurements by the control
of technological processes. Methods and ways of the measuring accuracy rice

Дата введения — 2007—07—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации содержат основные положения, относящиеся к выбору методов и способов повышения точности измерений, выполняемых в производстве. Рассмотрены общие методические приемы, используемые для повышения точности измерений.

Определена процедура технико-экономического обоснования мероприятий, направленных на повышение точности измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативною документы:

ГОСТ 8.010—90 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

РМГ 62—2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлений технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ