ДСТУ EN 13602:2010 Мідь та мідні сплави. Дріт мідний круглий тягнутий для виготовлення електричних провідників. Технічні умови (EN 13602:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19419 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13602:2010 Мідь та мідні сплави. Дріт мідний круглий тягнутий для виготовлення електричних провідників. Технічні умови (EN 13602:2002, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 633 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13602:2010
РозробникДонецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів (ДонНДПІКМ) ТК 11
Орган, що прийнявДонецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів (ДонНДПІКМ) ТК 11


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мідь та мідні сплави

ДРІТ МІДНИЙ КРУГЛИЙ ТЯГНУТИЙ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВІДНИКІВ

Технічні умови
 (EN 13602:2002, IDT)

ДСТУ EN 13602:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Кожанов, канд. техн. наук; Л. Скрябіна, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Жалінська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 633 з 2012-07-01, зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 23 лютого 2011 р. № 65

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13602 ідентичний EN 13602:2002 Copper and copper alloys — Drawn, round copper wire for the manufacture of electrical conductors (Мідь та мідні сплави. Дріт мідний круглий тягнутий для виготовлення електричних провідників) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

4.1 Матеріал

4.2 Стан матеріалу

4.3 Продукція

5 Інформація під час замовлення

6 Вимоги

6.1 Хімічний склад

6.2 Механічні властивості

6.3 Електричні властивості

6.4 Розміри

6.5 Еластичність

6.6 Стан поверхні

7 Відбирання проб

7.1 Загальні положення

7.2 Хімічне аналізування

7.3 Механічні, електричні випробовування та випробовування олов’яного покриву

8 Методи випробовувань

8.1 Хімічне аналізування

8.2 Випробовування на розтяг

8.3 Випробовування на еластичність

8.4 Вимірювання питомого електричного опору

8.5 Оцінювання якості олов’яного покриву

8.6 Повторні випробовування

8.7 Округлення результатів

9 Декларація про відповідність та документи контролювання

9.1 Декларація про відповідність

9.2 Документи контролювання

10 Маркування, пакування, забезпечення ярликами

Додаток А Характеристики міді електричного призначення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13602:2002 Copper and copper alloys — Drawn, round copper wire for the manufacture of electrical conductors (Мідь та мідні сплави. Дріт мідний круглий тягнутий для виготовлення електричних провідників).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 11 «Кольорові метали і сплави».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» ідо «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— таблиці у стандарті оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІДЬ ТА МІДНІ СПЛАВИ
ДРІТ МІДНИЙ КРУГЛИЙ ТЯГНУТИЙ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВІДНИКІВ
Технічні умови

МЕДЬ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ
ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ТЯНУТАЯ
 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ
Технические условия

COPPER AND COPPER ALLOYS
DRAWN, ROUND COPPER WIRE
FOR THE MANUFACTURE OF ELECTRICAL CONDUCTORS
Specifications

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює хімічний склад, вимоги до властивостей, у тому числі вимоги до електричних властивостей, і граничні відхили розмірів для тягнутого круглого дроту з міді діаметром від 0,04 мм до 5,0 мм включно, призначеного для виготовлення електричних провідників, які застосовують для виробництва неізольованих та ізольованих кабелів та гнучких шнурів.

Цей стандарт поширюється на дріт зі світлою поверхнею або луджений, однонитковий або багатонитковий, відпалений або холоднотягнутий. Він не поширюється на дріт, який підлягає емалюванню (дріт для обмотки, магнітний дріт), на дріт, який використовують в електроніці, на контактний дріт для електричної тяги.

Визначено процедуру відбирання проб і методи випробовування для перевіряння відповідності вимогам цього стандарту, а також вимоги щодо умов постачання.

Примітка. Під час термічного і (або) механічного оброблення, які б частиною процесу виготовлення кабельних виробів, властивості електричних провідників у кінцевій продукції (у кабелях, у шнурах) відрізняються від тих, яким відповідає дріт під час постачання. Вимоги щодо електричних провідників, відібраних від кабелю або шнура, наведено у відповідних стандартах на кабельні вироби.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 610 Tin and tin alloys — Ingot tin

EN 1655 Copper and copper alloys — Declarations of conformity

EN 1976 Copper and copper alloys — Cast unwrought copper products

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1 : Method of test (at ambient temperature)

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 13603 Copper and copper alloys — Test method for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes

IEC 60468 Method of measurement of resistivity of metallic materials

ISO 1811-2 Copper and copper alloys — Selection and preparation of samples for chemical analysis — Part 2: Sampling of wrought products and castings

ISO 4739 Wrought copper and copper alloy products — Selection and preparation of specimens and test pieces for mechanical testing

ISO 7801 Metallic materials — Wire — Reverse bend test

ISO 7802 Metallic materials — Wire — Wrapping test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 610 Олово та олов’яні сплави. Олово у зливках (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 610:2004)

EN 1655 Мідь та мідні сплави. Декларації про відповідність (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 1655-2003)

EN 1976 Мідь та мідні сплави. Продукція мідна лита нездеформовна (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 1976)

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 10002-1:2006)

EN 10204 Вироби металеві. Види докум ентів контролю (Впроваджений в Україні як ДСТУ EN 10204-2001)

EN 13603 Мідь та мідні сплави. Методи випробовування для оцінювання захисних властивостей олов’яного покриву на тягнутому круглому мідному дроті електричного призначення

ІЕС 60468 Метод вимірювання питомого опору металевих матеріалів

ISO 1811-2 Мідь та мідні сплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 2. Відбирання проб для здеформованої продукції та виливків

ISO 4739 Здеформовна продукція з міді та мідних сплавів. Відбирання та готування зразків для механічних випробовувань

ISO 7801 Металеві матеріали. Дріт. Випробовування на багаторазовий перегин

ISO 7802 Металеві матеріали. Дріт. Випробовування паковання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com