ДСТУ 7268:2012 Метрологія. Лічильники рідини камерні. Загальні технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7268:2012 Метрологія. Лічильники рідини камерні. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.03.2013
Дата прийняття28.11.2012
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 28066-89
Затверджуючий документНаказ від 28.11.2012 № 1354 "Про затвердження національних стандартів України, прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними і європейськими стандартами, та скасування національних стандартів України і нормативних документів в Україні"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7268:2012
РозробникНаціональний науковий центр "Інститут метрології"
Орган, що прийнявНаціональний науковий центр "Інститут метрології"


ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12815-80 Фланці арматури, з`єднуючих частин і трубопроводів на Py від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Типи. Приєднувальні розміри і розміри ущільнюваючих поверхонь

ГОСТ 12997-84 Вироби ДСП. Загальні технічні умови

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технічні умови

ГОСТ 2405-88 Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторні. Технічні умови

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація і документація. Принципи бібліографічного упорядкування (ІSО 7154:1983, IDТ). З поправкою

ДСТУ ІSО 7154:2010 Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки (ІSО 7154:1983, IDТ). Поправка


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ЛІЧИЛЬНИКИ РІДИНИ
КАМЕРНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7268:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

РОЗРОБНИКИ: В. Большаков, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Косач, д-р техн. наук; С. Тюпа

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28066-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

5 Технічні характеристики

6 Метрологічні характеристики

7 Комплектність, пакування, маркування

8 Транспортування та зберігання

9 Гарантії виробника

10 Правила приймання

11 Методи випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЛІЧИЛЬНИКИ РІДИНИ КАМЕРНІ
Загальні технічні умови

МЕТРОЛОГИЯ
СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ КАМЕРНЫЕ
Общие технические условия

METROLOGY
CHAMBER METERS OF LIQUID
General specifications

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на лічильники рідини камерні (далі — лічильники) для вимірювання об’єму рідин з кінематичною в’язкістю від 0,55 мм2/с до 2000 мм2/с за температури від мінус 50 °С до 120 °С і тиску від 0,6 МПа до 6,4 МПа, призначені для використання в стаціонарних установках, а також у наземних пересувних засобах заправлення та перекачування рідин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 7154:2010 Метрологія. Лічильники рідини камерні. Методика повірки (калібрування)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации (ССБП. Гідроприводи об’ємні та системи мастильні. Загальні вимоги щодо безпеки монтування, випробування та експлуатування)

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные (Засоби вимірювання й автоматизації. Сигнали струму та напруги електричні безперервні вхідні та вихідні)

ГОСТ 26.013-81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные (Засоби вимірювання й автоматизації. Сигнали електричні з дискретною зміною параметрів вхідні та вихідні)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия (Мастила трансформаторні. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия (Ящики з листових деревинних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (Фланці арматури, сполучних частин і трубопроводів на Ру від 0,1 МПа до 20,0 МПа (від 1 кгс/см кв. до 200 кгс/см кв.). Типи. Приєднувальні розміри та розміри ущільнювальних поверхонь)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ДСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технические условия (Присадка АКОР-1. Технічні умови).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com