ДСТУ EN 13030:2010 Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу (EN 13030:2001, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13030:2010 Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу (EN 13030:2001, IDT)
Дата початку дії01.07.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 618 Про затвердження та скасування чинності національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13030:2010
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації ТК 57 "Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції"
Орган, що прийнявТехнічний комітет зі стандартизації ТК 57 "Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції"


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Кінцеві пристрої

Методи випробування характеристик жалюзі
під дією змодельованого дощу
(EN 13030:2001, IDТ)

ДСТУ EN 13030:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:Технічний комітет стандартизації України «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції» (ТК 57)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Літовка (науковий керівник): В. Ніконов; Г. Михайловська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 618 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13030:2001 Ventilation for buildings — Terminals — Performance testing of louvers subjected to stimulated rain (Вентиляція будівель. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. . Терміни та визначення понять

4. Умовні та підрядкові познаки

4.1. Умовні познаки.

4.2. Підрядкові познаки

5. Вимірювальні прилади

5.1. Вимірювання витрати потоку повітря

5.2. Вимірювання швидкості вітру

5.3. Вимірювання тиску

5.4. Вимірювання температури

5.5. Витратоміри води

5.6. Таймери

5.7. Дощоміри

6. Випробувальна апаратура

6.1. Загальна частина

6.2. Приладдя моделювання вітру

6.3. Кліматична секція

6.4. Приладдя моделювання дощу

6.5. Збиральний трубопровід

6.6. Збирання води

6.7. Секція аеродинамічних вимірювань.

6.8. Секція механічної вентиляції

6.9. Випробувальний зразок і калібрувальна пластина

7. Методи випробування

7.1. Випробування на водопроникність

7.2. Визначання коефіцієнтів втрати на виході та на вході і втрати тиску

8. Класифікація кліматичних жалюзі

8.1. Загальна частина

8.2. Класифікація за проникністю

8.3. Класифікація за коефіцієнтами втрати на виході та на вході жалюзі

8.4. Умовні познаки, використовувані у класифікації

Додаток А Розпилювальні сопла змодельованого дощу

Додаток В Випробування робочих характеристик краплеуловлювача

В.1. Загальна частина.

В.2. Устатковання

В.3. Процедура

Додаток С Схеми апаратури та типові графіки

Додаток D Типові приклади обчислень

D.1 Результати випробувань

D.2 Коефіцієнт втрати на вході жалюзі

D.3 Ефективність жалюзі

D.4 Класифікація

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13030:2001 Ventilation for buildings. Terminals. Performance testing of louvers subjected to simulated rain (Вентиляція будівель. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 57 «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

Цей документ (EN 13030:2001) підготовлено Технічнім комітетом CEN/TC 156 «Вентиляція будівель», секретаріатом якого керує BSI. Стандарт установлює методи випробування і вимірювальне устатковання, необхідне для випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу.

Додатки А, В, С є обов’язковими, додаток D має довідковий характер.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— термін у назві стандарту «вентиляція будівель» замінено на «системи вентиляції і кондиціонування повітря»;

— текст «Вступу» до європейського стандарту долучено до «Національного вступу»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке виділене в тексті рамкою;

— структурні елементи цього стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

— познаки одиниць вимірювання, що наведені в розділі 4, відповідають познакам, які використовують в Україні в практичній діяльності;

— стандарт доповнено ключовими словами, що розміщені на останній сторінці.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
Кінцеві пристрої
Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Оконечные устройства
Методы испытания характеристик жалюзи под действием смоделированного дождя

VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS
Terminals
Performance testing of louvers subjected to simulated rain

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод вимірювання водовідбивної здатності жалюзі під дією змодельованого дощу й тиску вітру, як під час проходження повітряного потоку крізь випробувані жалюзі, так і без повітряного потоку. Для випробування, на яке поширюється цей стандарт, потрібна ділянка кліматичного жалюзі площею 1000 мм х 1000 мм або найближча за площею ділянка із кроком одна пластина.

Кліматичні жалюзі призначені обмежувати проходження води під час дощу, одночасно не перешкоджаючи проходженню повітря до системи розподілення повітря або з неї, чи до частини будівлі або з неї. Вони мають дуже широкий діапазон застосувань, і їх використовують залежно від швидкості й напрямку вітру, рівнів місцевих завихрень, інтенсивності й розміру крапель, розподілу дощового стоку й поверхневого потоку води з навколишньої конструкції. Недоцільно розглядати стандартну процедуру випробовування, яка б моделювала весь діапазон вірогідних умов, і в цьому стандарті подана процедура для сильного дощу, спрямованого на поверхню жалюзі зі змодельованим тиском вітру. Це забезпечує спільну основу для порівняння водовідбивної здатності кліматичних жалюзі, що мають різну конструкцію. Цей стандарт не можна застосовувати для оцінювання кліматичних характеристик запобіжних клапанів.

Випробування, що входять до цього стандарту, мають на меті:

a) Кліматичні випробування

Визначити ефективність кліматичних жалюзі під дією тиску вітру за умов різної інтенсивності повітряного потоку .

b) Визначання вимог до коефіцієнта втрати тиску на вході й виході жалюзі

Визначити втрату тиску повітряного потоку крізь кліматичні жалюзі за умов різної інтенсивності повітряного потоку й обчисленням коефіцієнта втрати тиску на вході й виході жалюзі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 24185 Measurement of liquid flow in closed conduits — Weighing methods (ISO 4185:1980)

EN 12792:2003 Ventilation for buildings — Symbols and terminology

EN ISO 5167-1 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices — Part 1 orifice plates, nozzles and venture tubes inserted into circular section conduits running full (ISO 5167-1:2003)

ISO 5221 Air distribution and air diffusion — Rules to methods of measuring air flow rate in an air-handling duct

ISO 5801 Industrial fans — Performance testing using standardized airways

ISO 3966 Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity area method using Pitot static tubes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 24185 Вимірювання потоку середовища в закритих трубопроводах. Методи зважування (ISO 4185:1980)

EN 12792:2003 Вентиляція будівель. Умовні познаки, термінологія

EN ISO 5167-1 Вимірювання витрати середовища з використанням давачів перепаду тиску. Частина 1. Вимірювальні діафрагми, витратомірні сопла, трубки Вентурі, вставлені в круглі повітроводи, по яких проходить середовище (ISO 5167-1:2003)

ISO 5221 Розподіл і дифузія повітря. Правила методів вимірювання витрати повітря в повітроводах транспортування повітря

ISO 5801:1997 Промислові вентилятори. Випробування характеристик із використанням стандартних повітряних каналів

ISO 3966 Вимірювання потоку середовища в закритих трубопроводах. Метод площі швидкості з використанням статичних трубок Піто.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com