ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації (ЕN 1279-4:2002, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19993 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації (ЕN 1279-4:2002, IDТ)
Дата початку дії01.04.2014
Дата прийняття07.08.2013
Дата скасування дії 01.12.2022
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 1279-4:2022 (EN 1279-4:2018, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 07.08.2013 р. № 367 "Про прийняття національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам"
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1279-4:2013
Розробник«НТП-СТАНДАРТ»
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.12.2022 згідно з наказом від 27.07.2022 № 137


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи (ЕN 1279-1:2004+АС:2006, IDТ)

ДСТУ Б ЕN 1279-2:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2. Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності (ЕN 1279-2:2002, IDТ)

ДСТУ Б ЕN 1279-3:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3. Метод випробування на довговічність та вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу (ЕN 1279-3:2002, IDТ)

ДСТУ Б ЕN 1279-6:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування (ЕN 1279-6:2002, IDТ)


ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи (ЕN 1279-1:2004+АС:2006, IDТ)

ДСТУ Б ЕN 1279-3:2013 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3. Метод випробування на довговічність та вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу (ЕN 1279-3:2002, IDТ)

Наказ від 07.08.2013 № 367 Про прийняття національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
СКЛОПАКЕТИ
Частина 4. Методи випробування фізичних
характеристик герметизації
(ЕN 1279-4:2002, IDТ)

ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ПП "НТП "Стандарт" ТК 300 "Світлопрозорі конструкції"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Березняк; М. Казіміров, канд. техн. наук; О. Кордун; Є. Куркай; О. Марічев; В. Мещеряков, канд. військ, наук; В. Одрінська (науковий керівник); А. Саблін; М. Солодовніков; Л. Черних, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.08.2013 р. № 367, з 2014-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1279-4:2002 Glassin Building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals (Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт-тотожним перекладом EN 1279-4:2002, Glassin Building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physica lattributes of edge seals (Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації).

EN 1279-4:2002 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 129 "Скло для будівництва", секретаріатом якого керує IBN.

EN 1279 "Скло для будівництва. Склопакети" складається з наступних частин:

Частина 1. Загальні положення, граничні відхилення розмірів і правила опису системи;

Частина 2. Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності;

Частина 3. Метод випробування на довговічність і вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу;

Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації;

Частина 5. Оцінка відповідності;

Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування.

До національного стандарту долучено англомовний текст. На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1279-4:2013 "Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації (EN 1279-4, IDT)", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 300 "Світлопрозорі конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Зміст", "Визначення понять" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 1279-4:2002" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин";

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

У розділі "Нормативні посилання" наведено попередні стандарти (prEN), які на даний момент можуть мати статус введених стандартів (EN).

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1279-4:2002, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛО ДЛЯ БУДІВНИЦТВА СКЛОПАКЕТИ
Частина 4. Методи випробування фізичних характеристик герметизації

СТЕКЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
Часть 4. Методы испытания физических характеристик герметизации

GLASS IN BUILDING - INSULATING GLASS UNITS -
Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals

Чинний від 2014- 04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на склопакети, визначає поняття склопакетів, а також шляхом адекватної оцінки відповідності цьому стандарту забезпечує:

1 Scope

This European Standard is the product standard for insulating glass units, which defines insulating glass units, and ensures by means of an adequate evaluation of conformity to this standard that over time:

- економію енергії, оскільки показник теплопередачі U і сонячний фактор суттєво не змінюються;

- energy savings are made because the U-value and solar factor do not change significantly;

- охорону здоров’я, тому що звукоізоляція і світлопропускання істотно не змінюються;

 - health is preserved because sound reduction and vision do not change significantly;

- забезпечення безпеки, оскільки механічна міцність істотно не змінюється.

- safety is provided because mechanical resistance does not change significantly.

Він охоплює характеристики, які мають важливе значення для споживачів. У стандарт включені умови маркування.

It covers characteristics that are of importance for trade. Marking conditions are included.

Для склопакетів з електропроводкою або під’єднаними проводами, наприклад, для охоронних систем або систем обігріву, даний стандарт охоплює тільки склопакети з електропроводкою із різницею електричних потенціалів із заземленням для змінного струму до 50 В, для постійного струму до 75 В.

For glass products with electrical wiring or con­ nections for e.g. alarm or heating purposes, this standard covers only wiring subject for electrical potential difference to earth less than 50 V a.c. or less than 75 V d.c.

Склопакети призначено для встановлення у будівлях і спорудах вікон, дверей, навісних фасадів, дахів і перегородок, де передбачений захист крайок від прямого ультрафіолетового випромінювання.

The main intended uses of the insulating glass units are installations in buildings and construc­ tions such as in windows, doors, curtain walling, roofs and partitions where there exists protection against direct ultraviolet radiation at the edges.

Цей стандарт, який нерозривно пов’язаний з іншими частинами стандарту, розповсюджується на оцінку міцності герметизації і частково оцінку вологопроникності і газопроникності щодо герметиків шляхом випробування та/або перевірки протоколів випробування як засобів відповідності виробу системі опису і її комбінаційна відповідність визначенню склопакета згідно з ргЕN 1279-1.

This European Standard, which is inextricably bound up with the other Parts of the standard, covers evaluation of the edge seal strength, and partial evaluation of moisture and gas permeation through sealants, by testing and/or report examination as means of verifying whether a product made in accordance with its system description, and its variations in accordance with prEN 1279-1, conforms with the relevant aspects of the definition of insulating glass units.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані та недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях у тексті та перераховані нижче. Для датованих посилань наступні поправки або перегляди будь-яких з цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки при введенні змін або при перегляді. Для недатованих посилань застосовується їх останнє видання (включаючи поправки).

2 Normative references

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the publication referred to applies(including amendments).

ЕN 410 Скло для будівництва. Визначення світлових і сонячних характеристик скління.

EN 410, Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing.

ЕN 1096, Скло для будівництва. Скло з покриттям.

EN 1096, Glass in building - Coated glass.

ргЕN 1279-1:1998 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи.

prEN 1279-1:1998, Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description

ЕN 1279-2 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2. Метод випробування на довговічність і вимоги до вологопроникності.

EN 1279-2, Glass in Building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration.

ргЕN 1279-3 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3. Метод випробування на довговічність і вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу.

prEN 1279-3, Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances.

ЕN 1279-6 Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування.

EN 1279-6, Glass in Building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ