ГОСТ 25932-83 Вологоміри-щільноміри радіоізотопні переносні для бетонів і грунтів. Загальні технічні умови

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18606 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 25932-83 Вологоміри-щільноміри радіоізотопні переносні для бетонів і грунтів. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.01.1985
Дата прийняття05.10.1983
Дата скасування дії 01.01.2019
СтатусНедіючий
Затверджуючий документПостанова від 05.10.1983 р. № 4763
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа25932-83
РозробникТехнічний комітет стандартизації "Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов`язаної з вимірюванням іонізувальних випромінень" (ТК 99)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації "Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов`язаної з вимірюванням іонізувальних випромінень" (ТК 99)
Додаткові дані Втратив чинність згідно з наказом від 14.12.2015 № 187. Термін скасування перенесено згідно з наказом від 24.01.2018 № 18


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЛАГОМЕРЫ-ПЛОТНОМЕРЫ РАДИОИЗОТОПНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ БЕТОНОВ И ГРУНТОВ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25932-83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва


Ф. АТОМНАЯ ТЕХНИКА Группа Ф25

Изменение № 1 ГОСТ 25932-83 Влагомеры-плотномеры радиоизотопные пере­носные для бетонов и грунтов. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.89 № 1421

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Таблица 1. Графу «Схемы измерения» изложить в новой редак­ции:

Таблица 1

Наименование типа

Схемы измерения

Радиоизотопные переносные по­верхностные влагомеры-плотномеры для бетонов и грунтов

Радионзотопный измерительный преобра­зователь (РИП) устанавливают на поверх­ности грунта или бетона и проводят изме­рение и объеме, расположенном под осно­ванием РИП, при этом регистрируется плотность потока частиц обратно рассеян­ного ионизирующего излучения от конт­ролируемой среды. Используется для из­мерения в поверхностных слоях толщиной до 200 мм

Радноизотопные переносные глубинные влагомеры-плотномеры для бетонов и грунтов

РИП помещают в предварительно изго­товленную скважину на заданную глубину п проводят измерение плотности потока частиц обратно рассеянного ионизирующего излучения от контролируемой среды в ра­диусе вокруг измерительного преобразова­теля. Значение этого радиуса зависит от значений влажности и плотности.

Используют для измерений в скважинах глубиной от 600 мм до 30 м

Радиоизотопные переносные ком­бинированные влагомеры-плотно­меры для бетонов и грунтов

РИП устанавливают на поверхности грунта или бетона, в который вводят вдав­ливанием или в предварительно подготов­ленный канал источник или детектор иони­зирующих излучений и проводят измерения плотности потока частиц ионизирующего излучения, прошедшего через контролиру­емую среду и обратно рассеянного от кон­тролируемой среды. Используют для изме­рения в поверхностных слоях толщиной от 100 до 800 мм

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Наименование параметра». Параметр 3 изло­жить в новой редакции:

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com