ДСТУ Б EN 14342:2014 Підлоги дерев`яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування (EN 14342:2005+A1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 14342:2014 Підлоги дерев`яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування (EN 14342:2005+A1:2008, IDT)
Дата початку дії01.07.2015
Дата прийняття25.11.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 25.11.2014 № 328 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14342:2014
РозробникНауково-технічний комітет «Будстандарт»
Орган, що прийнявНауково-технічний комітет «Будстандарт»


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ EN 120:2006 Плити деревні. Екстрактний метод визначення вмісту формальдегіду (перфораторний метод) (EN 120:1992, IDT)

ДСТУ EN 13226:2007 Покриви дерев’яні для підлоги. Суцільні паркетні планки з пазами та/або гребенями. Загальні технічні вимоги (EN 13226:2002, IDТ)

ДСТУ EN 13986:2009. Плити деревинні, застосовні у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 13986:2004, IDT)

ДСТУ EN 335-1:2010 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів використання. Частина 1. Загальні положення (EN 335-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 335-2:2010 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів використання. Частина 2. Застосування до суцільної деревини (EN 335-2:2006, IDT)

ДСТУ EN 717-2:2006 Плити деревні. Методи визначення виділення формальдегіду. Частина 2. Метод газового аналізу (EN 717-2:1994, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДЛОГИ ДЕРЕВ’ЯНІ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА МАРКУВАННЯ

(EN 14342:2005+А1:2008, IDT)
ДСТУ Б EN 14342:2014

Відповідає офіційному тексту

Мінрегіон України
Київ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова; І. Дерев’янко, (канд. техн. наук); Г. Желудков (науковий керівник).

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 25.11.2014 р. № 328. Чинний з 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14342:2005+А1:2008 - "Wood flooring. Characteristics, evaluation of conformity and marking" (Підлоги дерев’яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Робочі характеристики дерев’яних покриттів для підлог

5 Визначення і опис робочих характеристик 

6 Оцінка відповідності 

7 Маркування

Додаток А Класифікація за вмістом формальдегіду

Додаток НА Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14342:2005+А1:2008, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

 

CONTENTS

1 Scope 

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Performance characteristics required for wood and parquet flooring products

5 Determination and declaration of the performance characteristics

6 Evaluation of conformity

7 Marking

Annex A (normative) Formaldehyde classes

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 14342:2005+А1:2008 "Wood flooring. Characteristics, evaluation of conformity and marking" (Підлоги дерев’яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування).

EN 14342:2005+А1:2008 підготовлено технічним комітетом CEN|TC 175 "Round and sawn timber" (Кругла і пилена деревина), секретаріатом якого керує AFNOR.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 14342:2014 (EN 14342:2005+А1:2008, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303 "Будівельні конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту-"Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Терміни та визначення" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 14342:2005+А1:2008" у цей національний вступ взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на підлоги дерев’яні до їх скасування у встановленому порядку.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14342:2005+А1:2008, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності) наведено в національному додатку НА.

Копії нормативних документів, не прийнятих як національні в Україні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДЛОГИ ДЕРЕВ’ЯНІ.
ВИМОГИ, ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА МАРКУВАННЯ

ПОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ.
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И МАРКИРОВКА

WOOD FLOORING.
CHARACTERISTICS, EVALUATION OF CONFORMITY AND MARKING

Чинний з 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає і установлює конкретні характеристики підлог дерев’яних, в тому числі фанерних, а також вимоги до методів визначення цих характеристик. Вимоги стандарту поширюються на внутрішні покриття підлог, включаючи закриті приміщення громадського транспорту.

Цей документ охоплює покриття для підлог, які випускаються згідно з EN 13226, EN 13227, EN 13228, EN 13488, EN 13489, EN 13990, EN 13629, EN 14761 і EN 14354. Він не визначає розмірних меж або допусків, які закладені в цих стандартах.

Стандарт регламентує також оцінку відповідності і вимоги до маркування виробів.

Цей документ охоплює також підлоги дерев’яні, які можна додатково обробити, щоб поліпшити їх вогнестійкість.

Цей стандарт не поширюється на підлоги дерев’яні з художніми поверхнями або допоміжними засобами оздоблення, наприклад, вироби з художньою або нанесеною видимою смугою.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Стандарти, які згадуються в тексті, обов’язкові для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовується тільки процитоване видання. Для недатованих посилань застосовується останнє видання документа, що згадується (включаючи будь-які виправлення).

EN 120 Деревностружкові плити. Визначення вмісту формальдегіду. Метод витягу (метод перфоратора)

EN 335-1 Довговічність деревини і виробів на її основі. Визначення класів використання. Частина 1: Загальні положення

EN 335-2:2006 Довговічність деревини і виробів на її основі. Визначення класів використання. Частина 2: Використання твердої деревини

EN 350-2 Довговічність деревини і виробів на її основі. Природна стійкість цільної деревини. Частина 2: Керівництво для визначення природної довговічності і просочення відібраних важливих різновидів деревини у Європі

EN 717-1 Деревностружкові плити. Визначення вмісту формальдегіду. Частина 1: Емісія формальдегіду камерним методом

EN 717-2 Деревностружкові плити. Визначення вмісту формальдегіду. Частина 2: Емісія формальдегіду методом газового аналізу

EN 844-9:1997 Кругла і пиляна деревина. Термінологія. Частина 9: Терміни, що стосуються особливостей розпиляної деревини

EN 1533 Деревина і паркетні покриття для підлоги. Визначення властивостей щодо згину. Методи випробування

EN 12664 Теплова характеристика будівельних матеріалів і виробів. Визначення теплового опору за допомогою захищеної гарячої пластини і високотемпературного потоку. Сухі і вологі вироби і метод виміру низькотемпературного опору

EN 13226:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Цільні елементи паркету з пазами і/або гребенями

EN 13227:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Цільні ламіновані паркетні вироби

EN 13228:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Цільні елементи дерев’яного покриття для підлог, включаючи блоки із взаємозалежною системою

EN 13488:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Мозаїчні елементи паркету

EN 13489:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Багатошарові елементи паркету

EN 13501-1 Класифікація вогнестійких виробів будівництва і будівельних елементів. Частина 1: Класифікація використаних даних про реакцію на вогневі випробування

EN 13629:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Цільна паркетна дошка листяних порід EN 13756:2002 Дерев’яні покриття для підлоги. Термінологія

EN 13986 Деревностружкові плити для використання в будівництві. Вимоги, оцінка відповідності і маркування

EN 13990:2004 Дерев’яні покриття для підлоги. Цільна паркетна дошка хвойних порід

EN 14354:2004 Деревностружкові плити. Фанерні покриття для підлоги

EN 14761:2006 Дерев’яні покриття для підлоги. Цільний дерев’яний паркет. Вертикальний штифт, широкий штифт і модульний брусок

СЕЫЯЭ 15676 Дерев’яні покриття для підлоги. Опір стиранню. Маятникові випробування

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

EN ISO 10456:2007 Будівельні матеріали і вироби. Гідротермальні властивості. Зведені в таблицю значення виробів і процедури для визначення декларованих і проектних теплових значень (ISO 10456:2007)

1 Scope

This European Standard defines and specifies for wood and parquet flooring products the relevant characteristics, requirements and appropriate test methods to determine these characteristics when used as internal flooring, including enclosed public transport premises. It also applies to wood veneer floor coverings.

This document covers flooring defined in EN 13226, EN 13227, EN 13228, EN 13488, EN 13489, EN 13990, EN 13629, EN 14761 and EN 14354. It does not specify dimensional limits or tolerances, which are given by these same standards.

This European Standard provides also for the evaluation of conformity and the requirements for marking these products.

This document covers also the wood and parquet flooring products which may be treated to improve their reaction to fire performance.

This European Standard does not apply to the wood and parquet flooring products with tactile surfaces or to aid visibility, e.g. products with tactile or visible strip applied.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including amendments) applies.

EN 120, Wood based panels - Determination of formaldehyde content - Extraction method called the perforator method

EN 335-1, Durability of wood and wood- based products - Definition of use classes - Part 1: Generali

EN 335-2:2006, Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part 2: Application to solid wood

EN 350-2, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe

EN 717-1, Wood based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method

EN 717-2, Wood based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2: Formaldehyde release by the gas analysis method

EN 844-9:1997, Round and sawn timber-Terminology - Part 9: Terms relating to features of sawn timber

EN 1533, Wood and parquet flooring - Determination of bending properties - Test methods

EN 12664, Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance

EN 13226:2002, Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues

EN 13227:2002, Wood flooring - Solid lampar- quet products

EN 13228:2002, Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks with an interlockingsystem

EN 13488:2002, Wood flooring - Mosaic parquet elements

EN 13489:2002, Wood flooring - Multi-layer parquet elements

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 13629:2002, Wood flooring - Solid pre-as- sembled hardwood board

EN 13756:2002, Wood flooring - Terminology

EN 13986, Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking

EN 13990:2004, Wood flooring - Solid softwood floor boards

EN 14354:2004, Wood-based panels - Wood veneer floor covering

EN 14761:2006, Wood flooring - Solid wood parquet - Vertical finger, wide finger and module brick

CEN/TS 15676, Wood flooring - Slip resistance - Pendulum test

EN ISO 9001:2000, Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO 10456:2007, Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com