ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)
Дата початку дії01.01.2016
Дата прийняття27.07.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.07.2015 № 177 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14782:2015
РозробникУкраїнський науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (УкрНДІпроектстальконструкція)
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (УкрНДІпроектстальконструкція)


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10088-1:2008 Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей (EN 10088-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10143:2014 Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму (EN 10143:2006, IDT)

ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 508-1:2014 Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2008, IDT) (Проект, перша редакція)

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам


ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови

ДСТУ Б EN 508-1:2015 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)

ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам

Наказ від 02.07.2020 № 153 Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИСТИ МЕТАЛЕВІ САМОНЕСУЧІ
ДЛЯ ПОКРІВЛІ, ЗОВНІШНЬОГО ОБШИТТЯ
І ВНУТРІШНЬОГО ОБЛИЦЮВАННЯ

Технічні умови на продукцію та вимоги
(EN 14782:2006, IDT)

ДСТУ Б EN 14782:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського", ТК 301 "Металобудівництво", ПК-2 "Виготовлення металевих конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Адріанов (науковий керівник); І. Волков; В. Гаврилова; В. Гордеєв, д-р техн. наук; В. Трохимець; О. Шимановський, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2015 № 177, чинний з 2016-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14782:2006 Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements (Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

1 Сфера застосування

1 Scope

2 Нормативні посилання

2 Normative references

3 Терміни та визначення

3 Terms and definitions

4 Вимоги

4 Requirements

4.1 Матеріали

4.1 Materials

4.2 Номінальна товщина

4.2 Nominal thickness

4.3 Механічний опір

4.3 Mechanical resistance

4.3.1 Загальні положення

4.3.1 General

4.3.2 Опір покрівельних виробів зосередженим силам

4.3.2 Resistance of roofing products to concentrated forces

4.4 Водопроникність

4.4 Water permeability

4.5 Паропроникність і повітропроникність

4.5 Vapour and air permeability

4.6 Змінення розмірів

4.6 Dimensional change

4.7 Допуски на розміри

4.7 Dimensional tolerances

4.8 Довговічність

4.8 Durability

4.9 Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі

4.9 External fire performance

4.10 Реакція на вогневий вплив

4.10 Reaction to fire

4.11 Вивільнення нормованих небезпечних речовин

4.11 Release of regulated dangerous substances

5 Методи випробування, оцінювання відповідності та відбору зразків

5 Testing, assessment and sampling methods

5.1 Технічні характеристики покрівельних виробів при зовнішньому вогневому впливі

5.1 External fire performance for roof covering products

5.1.1 Вироби, які відповідають вимогам за реакцією на зовнішній вогневий вплив

5.1.1 Products deemed to satisfy the requirements for external fire performance

5.1.2 Вироби, класифіковані без необхідності подальшого випробування (варіант CWFT)

5.1.2 Products classified without the need for further testing (CWFT option)

5.1.3 Інші вироби

5.1.3 Other products

5.2 Реакція на вогневий вплив

5.2 Reaction to fire

5.2.1 Вироби, які відповідають вимогам класу А1 за реакцією на вогневий впливі без необхідності подальшого випробування

5.2.1 Products satisfying the requirements for reaction to fire Class A1 without the need for testing

5.2.2 Вироби, класифіковані без необхідності подальшого випробування (варіант CWFT)

5.2.2 Products classified without the need for further testing (CWFT option)

5.2.3 Інші вироби

5.2.3 Other products

5.3 Вивільнення нормованих небезпечних речовин

5.3 Release of regulated dangerous substances

6 Оцінка відповідності

6 Evaluation of conformity

6.1 Загальні положення

6.1 General

6.2 Початкове випробування типу (ІТТ)

6.2 Initial type testing (ITT)

6.2.1 Загальні положення

6.2.1 General

6.2.2 Відбір зразків для ІТТ

6.2.2 Sampling for ITT

6.3 Контроль виробництва на підприємстві (FРС)

6.3 Factory production control (FPC)

6.3.1 Загальні положення

6.3.1 General

6.3.2 Загальні вимоги

6.3.2 General requirements

7 Познаки

7 Designation

8 Маркування виробу

8 Product marking

Додаток А Сталевий лист із багатошаровим покриттям

Annex A (normative) Multilayer coated steel sheet

А.1 Загальні положення

A.1 General

А.2 Матеріал основи

A.2 Substrate material

А.3 Спеціальні вимоги

A.3 Specific requirements

А.3.1 Мінімальні номінальні значення товщини

A.3.1 Minimum nominal values of thickness

А.3.2 Технічні умови на бітумні покриття

A.3.2 Bituminous coating specification

А.3.3 Довговічність

A.3.3 Durability

А.4 Бездефектність

A.4 Freedom from defects

Додаток В Визначення опору зосередженим силам

Annex B (normative) Determination of resistance to concentrated forces

В.1 Основні правила

B.1 Principle

В.2 Відстані між опорними підкладками випробувального зразка

B.2 Test spans

В.3 Випробування листів

B.3 Test sheets

В.4 Процедура випробування

B.4 Test procedure

В.5 Кількість випробувань і аналіз результатів

B.5 Number of tests and analysis of results

В.6 Критерії приймання

B.6 Acceptance criteria

В.7 Протокол випробування

B.7 Test report

Додаток С Умови монтажу та кріплення випробувального зразка для випробування на вогневий вплив

Annex C (normative) Mounting and fixing conditions of the test specimen for reaction to fire testing

С.1 Загальні положення

C.1 General

С.2 Умови монтажу та кріплення

C.2 Mounting and fixing conditions

С.2.1 Загальні положення

C.2.1 General

С.2.2 Загальна конфігурація

C.2.2 General configuration

С.2.3 Закріплення й утримування вертикального з'єднання внапуск

C.2.3 Securing the overlap vertical joint

С.2.4 Стандартний спосіб монтажу сталевих листів для зашиття кута

C.2.4 Standard assembly - Steel corner flashings

С.2.5 Альтернативний спосіб монтажу листів для зашиття кута із ущільнювачами

C.2.5 Alternative assembly - Corner flashings and seals

С.2.6 Випробувальна установка для проведення випробування на вогневий вплив згідно з EN ISO 11925-2 (випробування на займистість)

C.2.6 Test arrangement for reaction to fire test according to EN ISO 11925-2 (Ignitability test)

С.3 Пряме і поширене застосування результатів випробування на вогневий вплив згідно з EN 13823

C.3 Direct and extended application of the fire test results according to EN 13823

С.3.1 Загальні положення

C.3.1 General33

С.3.2 Пряме застосування: системи з одним металевим листом (одношарова система без ізоляції)

C.3.2 Direct application: Systems with only one metal sheet (single skin system without insulation)

С.3.3 Пряме застосування: системи з двома (профільованими або плоскими) металевими листами з покриттям (або однієї касети з одним листом) з ізоляцією між двома листами (двошарова система)

C.3.3 Direct application: Systems with two (profiled or flat) coated metal sheets (or one cassette plus one sheet) with an insulation between the two sheets (double skin system)

С.3.4 Поширене застосування: інші системи з ізоляцією. Загальна методологія41

C.3.4 Extended application: Other insulated systems - General methodology

Додаток ZA Положення стандарту, пов'язані з положеннями директиви ради ЄС щодо будівельних виробів

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of EU Construction Products Directive

ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики

ZA.1 Scope and relevant characteristics

ZА.2 Процедури підтвердження відповідності виробів

ZA.2 Procedures for the attestation of conformity of products

ZА.3 Маркування СЕ та етикетування

ZA.3 CE marking and labelling

Бібліографія

Bibliography

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14782:2006, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 14782:2006 "Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements" (Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги).

EN 14782:2006 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 128 "Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding" ("Вироби покрівельні для укладання внапуск та вироби для облицювання стін"), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 301 "Металобудівництво" / ПК-2 "Виготовлення металевих конструкцій".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Бібліографічні дані” - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-з "Передмови" до EN 14782:2006 у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

-познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин".

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього застосування, виготовлені в заводських умовах згідно з цим стандартом, підлягають підтвердженню відповідності за системами 3, 4 залежно від призначення (див. таблицю ZA.3 цього стандарту та додаток А ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам".

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства України.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14782:2006, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності), наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛИСТИ МЕТАЛЕВІ САМОНЕСУЧІ ДЛЯ ПОКРІВЛІ, ЗОВНІШНЬОГО ОБШИТТЯ
І ВНУТРІШНЬОГО ОБЛИЦЮВАННЯ
Технічні умови на продукцію та вимоги

ЛИСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОНЕСУЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ, НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ
И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ
Технические условия на продукцию и требования

SELF-SUPPORTING METAL SHEET FOR ROOFING, EXTERNAL CLADDING
AND INTERNAL LINING-
Product specification and requirements

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 SCOPE

Цей стандарт установлює термінологію, вимоги і методи випробування для виготовлених заводським способом самонесучих металевих листів і черепиці (для неконструкційного застосування), що поставляються у вигляді готових елементів для покрівлі та обшиття і облицювання стін.

This European Standard specifies the terminology, requirements and test methods for factory made selfsupporting metal sheets and tiles (for non-structural applications) delivered in the form of manufactured pieces for roofing and wall cladding and lining.

Цей стандарт застосовується також до перекриттів (в тому числі з металевого листа для внутрішнього застосування) та софітів і касет (див. рисунок 1).

This standard also covers ceiling (including internal metal sheet) and soffit applications and cassettes (see Figure 1 ).

Цей стандарт застосовують до листів із міді, цинку, сталі, алюмінію та нержавіючої сталі без покриття або з покриттям, наприклад, металевим, органічним, неорганічним чи багатошаровим (див. додаток А). Зворотна сторона виробу може бути вкрита гігроскопічним шаром для зменшення випадання крапель конденсату.

This standard covers self-supporting copper, zinc, steel, aluminium and stainless steel sheet with or without coatings, e.g. metallic, organic, inorganic or multi-layer (see Annex A). A moisture retaining layer intended to reduce the fall of droplets coming from condensation may be present on the reverse side of the product.

Цей стандарт містить також правила маркування, етикетування та оцінювання відповідності.

This standard also includes rules for marking, labelling and evaluation of conformity.

До сфери застосування цього стандарту не належать вироби, призначені для конструкційних цілей, тобто він не охоплює вироби, які необхідно враховувати при розрахунках стійкості цілої конструкції або її частини з метою забезпечення опору поперечній деформації або постійним статичним навантаженням (за винятком власної ваги металевого листа).

This standard does not cover products for structural purposes, i.e. it does not cover products intended to contribute to the global or partial stability of the building structure by providing racking resistance or resistance to permanent static loads (excluding self-weight of the metal sheet).

Вимоги, що стосуються акустичних або ізоляційних якостей, в цьому стандарті не розглядаються.

Requirements concerning acoustical and thermal insulation properties are not considered in this standard.

Цей стандарт не містить вимоги до розрахунків при проектуванні, що стосуються прийомів роботи, методів монтажу або експлуатаційних якостей змонтованих виробів.

This standard does not include calculation or design requirements with regards to the works, installation techniques or the performance of the installed products.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2 NORMATIVE REFERENCES

Для застосування цього стандарту є обов'язковими посилання на нормативні документи, що зазначені нижче, повністю або частково. Для датованих посилань дійсним є тільки наведене нижче видання. Для недатованих посилань застосовним є останнє видання документа (включаючи будь-які поправки).

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 506:2000 Матеріали покрівельні листові металеві. Вимоги до самонесучих виробів із мідного або цинкового листа

EN 506:2000, Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of copper or zinc sheet

EN 508-1:2000 Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із неіржавіючої сталі. Частина 1: Сталь

EN 508-1:2000, Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1 : Steel

EN 508-2:2000 Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із неіржавіючої сталі. Частина 2: Алюміній

EN 508-2:2000, Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium

EN 508-3:2000 Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із неіржавіючої сталі. Частина 3. Неіржавіюча сталь

EN 508-3:2000, Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless steel

ENV 1187 Методи випробування покрівель на зовнішній вогневий вплив

ENV 1187, Test methods for external fire exposure to roofs

EN 1427 Бітуми і сполучні матеріали на основі бітуму. Визначення температури розм'якшення. Метод кільця і кулі

EN 1427, Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - Ring and Ball method

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури навколишнього середовища

EN 10002-1, Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10088-1 Сталі неіржавіючі. Частина 1. Перелік нержавіючих сталей

EN 10088-1, Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10204, Metallic products - Types of inspection documents

EN 10326 Стрічка і листи з конструкційних сталей з металевим покриттям, нанесеним гарячим способом, з безперервних ліній. Технічні умови постачання

EN 10326, Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steels-Technical delivery conditions

EN 13162 Вироби теплоізоляційні для будівель. Вироби з мінеральної вати (МW), виготовлені в заводських умовах. Технічні умови

EN 13162, Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification

EN 13501-1 Класифікація будівельних виробів і елементів будівлі за вогнетривкістю. Частина 1. Класифікація на підставі результатів випробування на вогневий вплив

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

EN 13501-5 Класифікація будівельних виробів і елементів будівлі за вогнетривкістю. Частина 5. Класифікація на підставі результатів випробування покрівлі на зовнішній вогневий вплив

EN 13501-5, Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests

EN 13823 Випробування будівельних виробів на вогневий вплив. Будівельні вироби, крім покриття підлог, що піддаються тепловій дії від одиночного джерела займання

EN 13823, Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

EN ISO 6270-1 Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Постійна конденсація (ISO 6270-1)

EN ISO 6270-1, Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 1: Continuous condensation (ISO 6270-1:1998)

EN ISO 6988 Металеві та інші неорганічні покриття. Випробування двоокисом сірки з загальною конденсацією вологи (ISO 6988)

EN ISO 6988, Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of moisture (ISO 6988:1985)

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

EN ISO 9001:2000, Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO 11925-2 Випробування на визначення реакції на вогневий вплив. Займистість будівельних виробів, що піддаються прямому відбиттю полум'я. Частина 2. Випробування із застосуванням одного джерела полум'я (ISO 11925-2:2002)

EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2002)

EN ISO 9227 Випробування на корозію у штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com