Наказ від 09.06.2005 № 255 Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об`єктах електроенергетики і в об`єднаній енергетичній системі України

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20058 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Наказ від 09.06.2005 № 255 Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об`єктах електроенергетики і в об`єднаній енергетичній системі України
Дата початку дії21.03.2009
Дата прийняття09.06.2005
СтатусДіючий
Вид документаНаказ
Шифр документа255
РозробникМіністерство палива та енергетики України
Реєстраційний номер в Міністерстві Юстицій1165/11445
Дата реєстрації в Міністерстві Юстицій07.10.2005


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 9 червня 2005 року N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2005 р. за N 1165/11445

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 29 грудня 2008 року N 668

Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" щодо збереження цілісності і забезпечення надійного й ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України та з метою визначення порядку організації щодо розслідування класифікації і обліку технологічних порушень у роботі електростанцій, електричних і теплових мереж та енергосистем електроенергетичної галузі України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - Інструкція), що додається.

2. Директору Департаменту електроенергетики Улітічу Ю. І. подати цю Інструкцію на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В. І.) внести Інструкцію до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативно-правових актів Мінпаливенерго України.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдурова Г. П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників цієї Інструкції енергетичним компаніям та енергопідприємствам.

5. Накази Міністерства енергетики України від 27.01.99 N 30 "Про затвердження інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України" та Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2004 N 832 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України. Інструкція." скасувати.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітенка С. М.

 

Міністр 

І. Плачков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
Д. В. Жванія 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 9 червня 2005 р. N 255
(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 грудня 2008 р. N 668)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2005 р. за N 1165/11445


ІНСТРУКЦІЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ І В ОБ'ЄДНАНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

I. Терміни і визначення понять

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

автоматизована система керування вітровою електричною станцією (далі - АСК ВЕС) - система, що є сукупністю технічних засобів (первинні давачі, пристрої зв'язку, обчислювальна техніка тощо) і програмного забезпечення, призначена для контролю стану і параметрів режиму роботи устаткування вітрової електричної станції (далі - ВЕС) та керування цим устаткуванням в автоматичному режимі або за участю персоналу;

адміністративно-технічний персонал енергопідприємства - директори, технічні керівники, начальники відділів, цехів, служб, лабораторій та їхні заступники;

відхилення параметрів - будь-яке відхилення параметрів енергоносія від проектного або встановленого режимною картою;

відновлення - подія, яка полягає в тому, що після усунення несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію;

граничний стан - стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне;

джерело теплопостачання - узагальнене поняття джерел теплової енергії, до яких належать теплоцентраль, станція теплопостачання, парова і водогрійна котельні;

енергоносій - речовина або явище, яка (яке) може бути використана(не) для виконання механічної роботи або нагрівання, чи для керування хімічними або фізичними процесами;

масові відключення ліній електропередавання - відключення 10 і більше ліній електропередавання напругою 35 кВ, трьох і більше ліній електропередавання напругою 110 кВ у межах однієї енергокомпанії внаслідок стихійних явищ, що призвели до відключення споживачів;

непрацездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, не відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;

нормальна експлуатація - стан устаткування, який відповідає прийнятій у проекті технології виробництва і передачі споживачам електричної та теплової енергії, включаючи пуски-зупинення, технічне обслуговування та ремонти;

перерва теплопостачання - припинення циркуляції теплоносія з будь-якої причини в тепловій мережі або за наявності циркуляції, коли теплова енергія не відпускається споживачам;

помилкові дії - діяльність або бездіяльність, яка призвела або не запобігла виникненню технологічного порушення;

порушення цехового обліку - відмова, яка не відповідає жодній з ознак, наведених у розділі 5 цієї Інструкції;

працездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;

руйнування - перехід об'єкта, установки у граничний стан, за яким його подальша експлуатація або відновлення неможливі чи недоцільні;

санітарно-захисна зона - відстань між енергопідприємством і найближчими житловими або іншими будівлями, яка утворюється з метою захисту населення від впливу шкідливих виробничих чинників (шкідливі викиди, теплове і електромагнітне випромінювання, радіація, шуми тощо). Вона встановлюється з розрахунку неперевищення цих чинників за межі установлених граничнодопустимих величин;

стихійні явища - перевищення основних граничних параметрів навколишнього середовища (швидкість вітру, рівень і швидкість руху води, сила землетрусу, швидкість і величина ожеледі тощо), на які розраховані енергоустановки та окремі їх елементи;

цех (дільниця) - частина енергетичного підприємства з комплексом устаткування, що виконує певні функції для забезпечення його (її) нормального функціонування.

Інші терміни вживаються у значеннях, встановлених у Законі України "Про електроенергетику", у нормативному документі "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженому наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296 (далі - ГКД 34.20.507-2003), та у державних стандартах України:

ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення";

ДСТУ 3440-96 "Системи енергетичні. Терміни та визначення";

ДСТУ 3896-2007 "Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять".

II. Загальні положення

2.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок і вимоги до розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - ОЕС України).

2.2. Дія Інструкції поширюється на всі суб'єкти і об'єкти електроенергетики незалежно від форм власності та відомчої належності.

2.3. Розслідуванню й обліку технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики (далі - порушення) підлягають:

пошкодження енергоустановок або їх устаткування і споруд під час роботи, ремонту, комплексного випробування, резерву, консервації;

недопустиме відхилення параметрів і технічного стану енергоустановок, що призвело до виведення їх з ладу;

утрата стійкості енергосистеми або її розділення на частини, що спричинило відключення споживачів;

підвищення напруги в контрольних точках магістральної електричної мережі понад допустимі значення;

незапланована перерва з технологічних причин енергопостачання споживачів електричної та теплової енергії організаціями, які її постачають, якщо це не передбачено договором;

помилкові або вимушені відключення енергоустановок, а також відключення для усунення дефектів або пошкоджень їхніх елементів для запобігання відмові устаткування на термін дій чергового диспетчера;

пошкодження будівель чи споруд об'єктів електроенергетики, що спричинили відключення генеруючої потужності, споживачів електричної та теплової енергії.

2.4. Основними завданнями розслідування й обліку порушень є:

з'ясування причин порушення;

розробка організаційно-технічних заходів з метою відновлення працездатності пошкодженого устаткування чи споруд і запобігання подібним порушенням у роботі енергоустановок, підвищення стійкості енергопідприємств;

удосконалення організації експлуатації і ремонту, реконструкції або заміни енергетичного устаткування, а також використання матеріалів розслідування для розробки нормативних документів;

виявлення ненадійних вузлів і агрегатів та іншого устаткування об'єктів електроенергетики (а також ВЕС (ВЕУ)) для подальшого їх удосконалення;

підвищення відповідальності працівників енергокомпаній, їх структурних енергетичних підрозділів, енергопідприємств та інших організацій енергетичної галузі України за виконання заходів, які забезпечують безперебійне, надійне енергопостачання споживачів.

2.5. Заходи, наведені в актах розслідування, підлягають обов'язковому виконанню.

2.6. Залежно від характеру і наслідків технологічні порушення в роботі енергоустановок поділяються на аварії, порушення в роботі атомних електростанцій (далі - АЕС) і відмови I та II категорій.

2.7. Аварії розслідуються, класифікуються й обліковуються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (далі - Порядок розслідування).

2.8. Порушення роботи і пошкодження устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж груп А, Б чи В, зазначених в Переліку устаткування електростанцій, електричних та теплових мереж (додаток 1), внаслідок чого виникають короткочасні перерви енерговиробництва, порушення в роботі енергопідприємств, цехів, дільниць і окремих об'єктів, є відмовами I і II категорій або порушеннями цехового обліку, які розслідуються, класифікуються та обліковуються в порядку, установленому цією Інструкцією.

2.9. Технологічні порушення в роботі АЕС розслідуються, класифікуються і обліковуються згідно з Положенням про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій, затвердженим наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.12.2004 N 184, зареєстрованим в Мін'юсті України 17.12.2004 за N 1594/10193 (НП 306.2.100-2004).

Якщо технологічне порушення в ОЕС України або в прилеглих до АЕС мережах виникло внаслідок порушення на АЕС, то це технологічне порушення розслідується й обліковується відповідно до цієї Інструкції.

2.10. Порушення роботи або пошкодження устаткування ВЕС є відмовами II категорії або порушеннями цехового обліку. Вони класифікуються та обліковуються в порядку, встановленому цією Інструкцією.

2.11. Порушення через неправильні дії захисту й автоматики, що призвели до відключення енергоустановок або ліній електропередавання, розслідуються за цією Інструкцією.

2.12. За результатами розслідування технологічних порушень керівництвом енергокомпанії, енергопідприємства, Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж (Державна інспекція), Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд), центральним органом виконавчої влади, який здійснює забезпечення реалізації державної політики в електроенергетиці, видається розпорядчий документ.

2.13. Розпорядчі документи на енергопідприємствах видаються у всіх випадках технологічних порушень, які виникли з вини (помилкові дії) керівного, оперативного, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, та надсилаються до територіального підрозділу відповідної Державної інспекції.

2.14. За результатами розслідування технологічних порушень на енергопідприємствах галузі та на ВЕС з метою запобігання аналогічним порушенням складаються щоквартальні інформаційні документи за підсумковий рік.

2.15. Керівники та інші посадові особи енергопідприємства повинні своєчасно повідомляти про порушення, не приховувати його від розслідування, зберігати до початку розслідування обставини та причини порушення на робочих місцях і стан устаткування, якими вони були на момент порушення.

2.16. Перерви енергопостачання споживачів, спричинені порушеннями в роботі енергетичного устаткування споживача, а також порушення, викликані недотриманням споживачами "Правил устройства электроустановок", затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 04.07.84, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання з питань електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910), та ГКД 34.20.507-2003, класифікуються і враховуються споживачами.

У разі неможливості одержання електроенергії споживачем від резервних джерел з його вини через недосконалість схем внутрішнього енергопостачання недовідпуск не враховується.

2.17. Контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції здійснюють відповідні Державні інспекції згідно з Переліком суб'єктів і об'єктів електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (додаток 2).

III. Ознаки порушень

3.1. Аварії I категорії

До аварій I категорії належать порушення у роботі енергопідприємства, унаслідок яких загинуло п'ять чи травмовано 10 і більше осіб, стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону енергопідприємства, збільшилась концентрація забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі більше ніж у 10 разів, зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції енергопідприємства, що становить загрозу життю і здоров'ю значної кількості працівників енергопідприємства чи населення.

3.2. Аварії II категорії

До аварій II категорії належать порушення в роботі енергопідприємства, унаслідок яких загинуло до п'яти чи травмовано від 4 до 10 осіб, зруйновано будівлі, споруди або основні конструкції енергопідприємства, що становить загрозу життю і здоров'ю працівників цеху, дільниці з чисельністю працівників 100 і більше осіб.

3.3. Відмови I категорії

3.3.1. Пошкодження основного устаткування енергопідприємств (котли, турбіни, генератори, блочні трансформатори, автотрансформатори зв'язку), посадка електростанції на "нуль", а також вихід з ладу джерел життєзабезпечення енергопідприємств (резервуари води, мазуту, газопроводи, паропроводи, живильні трубопроводи, устаткування розподільчих установок, електричні і теплові власні потреби тощо); зруйнування несучих елементів будівель, споруд; пожежа, якщо вона призвела до повного зупинення всього електрогенеруючого устаткування теплової електростанції (далі - ТЕС) установленою потужністю 100 МВт і більше, теплової електроцентралі (далі - ТЕЦ) установленою потужністю 100 МВт і більше, гідроелектростанції (далі - ГЕС) установленою потужністю 20 МВт і більше незалежно від збереження власних потреб і кількості генераторів, що працюють.

3.3.2. Пошкодження будівель чи споруд електричних і теплових мереж, які призвели до перерви енергопостачання всіх споживачів енергопідприємства на термін більше ніж 24 години.

3.3.3. Руйнування устаткування групи А.

3.3.4. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи А тривалістю більше трьох діб.

3.3.5. Вимушений простій у період опалювального сезону джерела тепла потужністю 100 Гкал/год, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів на термін більше 24 годин.

3.3.6. Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше магістральної теплової мережі в опалювальний сезон, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів на термін більше 24 годин.

3.3.7. Перерва в енергопостачанні споживачів, що призвела до недовідпуску електроенергії 100 тис. кВт·год і більше.

3.3.8. Робота ОЕС України або її частини з частотою нижче ніж 49,5 Гц тривалістю більше 30 хвилин або з частотою 50,3 Гц тривалістю більше однієї години.

3.3.9. Пошкодження дамб золошлаковідвалів, що призвело до раптових значних скидів золошлакових відходів у водоймища.

3.3.10. Пошкодження гідроспоруд електростанцій, що призвело до зниження рівня води у водосховищі або підвищення його в нижньому б'єфі вище граничнодопустимого значення.

3.3.11. Втрата стійкості або розділення ОЕС України на частини, що призвело до зменшення енергопостачання споживачів на 10 % і більше від загального навантаження ОЕС на момент порушення.

3.4. Відмови II категорії

3.4.1. Пошкодження, аналогічні пошкодженням, зазначеним у пункті 3.3.1, для ТЕС і ТЕЦ установленою потужністю менше 100 МВт і для ГЕС установленою потужністю менше 20 МВт.

3.4.2. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи А тривалістю менше трьох діб (крім випадків успішного автоматичного повторного включення).

3.4.3. Руйнування устаткування групи Б.

3.4.4. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного простою устаткування групи Б тривалістю понад 24 години.

3.4.5. Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше в опалювальний період, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів тривалістю від 12 до 24 годин.

3.4.6. Вимушене простоювання у період опалювального сезону джерела тепла потужністю 100 Гкал/год і більше, що призвело до перерви в теплопостачанні споживачів на термін від 12 до 24 годин.

3.4.7. Перерва в енергопостачанні споживачів, що призвело до недовідпуску електроенергії від 10 до 100 тис. кВт·год.

3.4.8. Технологічне порушення в роботі устаткування ВЕС (ВЕУ), що призвело до вимушеного простою ВЕС (ВЕУ) потужністю 300 кВт і більше (руйнування опори, лопатей, вихід з ладу механізму керування їх положення, системи орієнтації ротора, трансмісії, електрогенератора ВЕУ, вихід з ладу автоматичної системи керування ВЕС тривалістю 24 години і більше). Тривалість вимушеного простоювання визначається тривалістю ремонтно-відновлювальних робіт без урахування часу очікування сприятливих метрологічних умов після завершення ремонту.

3.4.9. Технологічні порушення, які виникли через неправильні дії захисту або автоматики, помилкові дії персоналу, що призвели до відключення устаткування і ліній електропередавання груп А і Б, недовідпуску або недовиробітку електричної чи теплової енергії.

Неправильні дії релейного захисту, електроавтоматики і протиаварійної автоматики, крім цього, обліковуються і оцінюються згідно з нормативним документом "Облік та оцінювання роботи пристроїв релейного захисту, електроавтоматики та протиаварійної автоматики. Інструкція", затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 21.12.2006 N 511.

3.4.10. Зниження електричного навантаження електростанцією на 20 % і більше від заданого диспетчерським графіком тривалістю більше однієї години.

3.4.11. Технологічні порушення, що призвели до вимушеного зниження навантаження енергоблоків на 20 % і більше від номінальної потужності тривалістю понад 24 години.

3.4.12. Робота ОЕС України з частотою нижче ніж 49,5 Гц, яка призвела до перерви енергопостачання споживачів від дії пристроїв протиаварійної автоматики.

3.4.13. Порушення роботи каналів і пристроїв засобів диспетчерського і технологічного керування або телемеханіки, яке викликало повну втрату зв'язку диспетчера з об'єктом електроенергетики або повну втрату інформації про його стан тривалістю більше однієї години, а також будь-які порушення у роботі оперативно-інформаційного комплексу, які призвели до неправильних дій диспетчера.

3.4.14. Масове відключення або пошкодження електричних мереж напругою 35 кВ і вище внаслідок стихійних явищ, що призвело до перерви в енергопостачанні споживачів.

3.4.15. Пошкодження будівель і споруд електричних і теплових мереж, які призвели до перерви енергопостачання всіх споживачів енергопідприємства на термін до 24 годин.

IV. Класифікація причин порушень

4.1. Під час розслідування причин і обставин порушень мають бути вивчені і оцінені такі обставини:

дії персоналу, відповідність енергоустановок вимогам чинних нормативних документів;

організація експлуатації, якість і терміни виконання ремонтів, профілактичних оглядів, контролювання технічного стану устаткування, дотримання норм і відповідних вимог під час проведення ремонтних робіт;

своєчасність усунення аварійних джерел, дефектів устаткування, виконання вимог нормативних та розпорядчих документів енергопідприємства, а також заходів, спрямованих на підвищення надійності устаткування;

правильність прийнятих проектних рішень, якість виготовлення і конструкції устаткування, якість проведення монтажних, будівельних і налагоджувальних робіт;

відповідність критеріїв стихійних явищ (швидкість вітру, товщина ожеледі на проводах ліній електропередавання тощо) величинам, які встановлені проектувальними нормами і визначені в проекті;

залишковий робочий ресурс вузла.

4.2. Під час розслідування порушень мають бути виявлені, проаналізовані та описані всі причини виникнення і розвитку порушення, його передумови, а також причинно-наслідкові зв'язки між ними.

Кожне порушення повинно бути класифіковано як аварія або відмова відповідної категорії та за ознаками технічних і організаційних причин, які мають відповідні номерні позначення.

4.3. Класифікаційні ознаки технічних та організаційних причин порушень наведені в додатку 3.

4.4. У разі якщо порушення, які виникли за однієї причини, далі розвиваються за інших причин з більш тяжкими наслідками, класифікація порушення повинна відповідати причині, що викликала найбільш тяжкі наслідки; вона визначається першою і за цією ознакою обліковується в статистичній звітності.

4.5. Недовідпуск електричної і теплової енергії визначається за Порядком визначення недовідпуску електричної і теплової енергії споживачам, наведеним в розділі IX.

4.6. Недовиробіток електричної і теплової енергії здійснюється згідно з Визначенням недовиробітку електричної і теплової енергії, наведеним у додатку 4

V. Порядок повідомлення про технологічне порушення

5.1. Про всі технологічні порушення в роботі устаткування груп А і Б енергопідприємств передається така інформація:

оперативне повідомлення;

попереднє (додаткове) повідомлення про технологічне порушення (додаток 5);

додаткове повідомлення про технологічне порушення.

5.2. Передання оперативних повідомлень здійснюється оперативним персоналом згідно з прийнятим державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське управління, регламентом. Термін передання оперативних повідомлень від чергового оперативного персоналу, де виникло порушення, до регіональних підрозділів Державної інспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду не повинен перевищувати:

для устаткування групи А - 30 хвилин;

для устаткування групи Б - 60 хвилин (з урахуванням останнього абзацу пункту 5.2.1).

Оперативні повідомлення передаються телефоном.

5.2.1. Оперативне повідомлення про порушення на устаткуванні, яке є в оперативному управлінні або віданні чергового диспетчера регіональної енергосистеми, передається у такому порядку:

черговим диспетчером енергопідприємства (начальником зміни електростанції) - диспетчеру енергосистеми;

диспетчером регіональної енергосистеми - диспетчеру НЕК "Укренерго" і в регіональні підрозділи Державної інспекції та регіональні територіальні підрозділи Держенергонагляду;

диспетчером НЕК "Укренерго" - Мінпаливенерго та Державній інспекції та Держенергонагляду (далі - державні інспекції).

Оперативне повідомлення про порушення на устаткуванні, яке не є в управлінні або віданні чергового диспетчера енергосистеми, передається один раз на добу о сьомій годині ранку за схемою:

черговим диспетчером енергопідприємства (начальником зміни електростанції або тепломереж) - черговому диспетчеру регіональної енергосистеми;

черговим диспетчером регіональної енергосистеми - до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду до восьмої години ранку.

5.2.2. Оперативне повідомлення повинно містити:

назву енергопідприємства та оперативну назву устаткування, на якому виникло порушення;

дату і час порушення;

стислий опис порушення (по змозі - припущення про причини);

стан устаткування до виникнення порушення і на момент передання повідомлення;

інформацію про вимкнення споживачів.

5.2.3. Попереднє повідомлення, підготовлене відповідним структурним підрозділом енергопідприємства і підписане першим технічним керівником (головним інженером), передається до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду телефаксом (електронною поштою) упродовж 24 годин після виявлення порушення.

5.2.4. Додаткове повідомлення готується, підписується і передається за місцезнаходженням регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду, у разі необхідності уточнення попереднього повідомлення через зміну оцінки масштабу, наслідків, причин порушення - у тому самому порядку, що й попереднє повідомлення впродовж не більше ніж п'ять діб.

5.3. Повідомлення про порушення на ВЕС здійснюється технічним керівництвом ВЕС протягом доби регіональним територіальним підрозділам Держенергонагляду та державному Донбаському підприємству з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж (далі - ДДП "ДонОРГРЕС").

5.4. Керівник енергопідприємства (власник), крім цього, зобов'язаний негайно повідомити про аварію відповідні органи Державного комітету України з нагляду за охороною праці, місцевої виконавчої влади, прокуратури, штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, відповідний профспілковий орган та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.5. Повідомлення про технологічні порушення на АЕС здійснюється згідно з НП 306.2-100-2004.

VI. Організація і порядок розслідування порушень

6.1. Розслідування відмов I і II категорій проводиться постійно діючими комісіями, які щороку призначаються наказом в енергопідприємстві.

В окремих випадках залежно від характеру і наслідків порушень комісії призначаються наказом Мінпаливенерго, розпорядчими документами відповідних Державних інспекцій, НЕК "Укренерго" або енергокомпанією.

6.2. У разі якщо порушення супроводжувались виникненням пожеж, складається загальний акт порушення з урахуванням основних вимог щодо службового розслідування, первинного обліку і аналізу пожеж на об'єктах Мінпаливенерго України.

Розслідування порушень з пошкодженням проточної частини турбіни повинно проводитись з урахуванням "Методических указаний по расследованию причин повреждений металла лопаточного аппарата и дисков паровых турбин электростанций", затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 30.12.87 (РД 4.17.424-87).

Розслідування порушень, пов'язаних з пошкодженням будівель і споруд, повинно проводитись з урахуванням Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин і конструктивних елементів, затвердженого спільним наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25.04.96 N 85/89 (ДБН В.1.2-1-95).

6.3. Розслідування порушень проводиться комісіями, склад яких установлюється відповідно до вимог пункту 6.1 цієї Інструкції. У разі необхідності створюються і затверджуються склад і керівники підкомісій: експлуатаційної, проектної, ремонтної, пожежної, будівельної тощо. Залежно від характеру порушення склад і кількість підкомісій визначаються головою комісії.

Голова комісії з розслідування порушення визначає завдання кожній підкомісії, організовує збір необхідної інформації.

Комісія (підкомісія) готує матеріали до акта розслідування порушення (далі - акт розслідування), проводить індивідуальні опитування персоналу, перевіряє виконання документів з питань, які стосуються даного порушення, а також розробляє протиаварійні заходи і надає відповідні висновки.

6.3.1. Усі члени комісії зобов'язані прибути на енергопідприємство, де виникло порушення, у термін, зазначений у наказі про призначення комісії, і брати участь у роботі з оформлення і підписання акта розслідування.

6.3.2. Регламент роботи комісії визначається її головою.

6.3.3. Голова комісії має право залучати, за потреби, до роботи в комісії будь-якого працівника енергопідприємства, служби, організації, які підпорядковані енергопідприємству або органу, що призначив голову комісії.

6.3.4. Керівництво енергопідприємства, на якому виникло порушення, готує інформацію для комісії про це порушення, стан устаткування, режим роботи, про результати роботи під час попереднього розслідування.

6.3.5. Комісія заслуховує технічного керівника про результати попереднього розслідування порушення у роботі та вжиті заходи щодо відновлення нормального режиму роботи устаткування.

6.3.6. Розбирання пошкодженого устаткування має проводитись тільки з дозволу голови комісії у присутності представників зацікавлених організацій, які включені до складу комісії.

6.3.7. Для розслідування порушень повинні бути підготовлені заходи, що відображають обставини їх виникнення і проходження, а саме:

збереження (наскільки можливо) обставин, які виникли внаслідок порушень, фотографування і опис пошкоджених об'єктів;

вилучення і передання за актом розслідування голові комісії (представникам відповідних Державних інспекцій) або іншим уповноваженим особам діаграм, магнітофонних записів оперативних переговорів та інших речових доказів порушення;

опис стану накладок і покажчиків положення захистів і блокувань.

6.3.8. Адміністрація енергопідприємства, на якому проводиться розслідування, зобов'язана:

надати комісії всі необхідні оперативні і технічні документи;

виконати необхідні технічні обчислення, лабораторні дослідження, випробування та інші роботи;

фотографувати пошкоджений об'єкт і підготувати інші необхідні матеріали;

залучити, за потреби, експертів і спеціалістів інших відомств;

виділити спецодяг, транспорт і засоби зв'язку, необхідні для проведення розслідування;

виділити приміщення для роботи комісії та зберігання необхідної технічної документації;

забезпечити друкування і розмноження в необхідній кількості документації за результатами розслідування;

розв'язати питання оплати витрат спеціалістам, які залучаються до розслідування.

6.4. Під час комплектування складу комісії слід керуватись такими вимогами:

для розслідування відмов I категорії у разі пошкодження устаткування до складу комісії включаються представники Львівського підприємства з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж (далі - ВАТ "ЛьвівОРГРЕС") та ДДП "ДонОРГРЕС" (за згодою).

до складу комісії за необхідності включаються представники заводів-виробників, проектних і ремонтних організацій, науково-дослідних інститутів та налагоджувальних організацій;

у разі розслідування порушення з масовими пошкодженнями ліній електропередавання через стихійні явища до складу комісії включаються представники проектних і будівельно-монтажних організацій;

представники Державних інспекцій включаються до складу комісії на їх вимогу;

для розслідування відмов II категорії на ВЕС, до складу комісії включаються представники ДДП "ДонОРГРЕС" (за згодою).

6.5. Усі порушення у роботі, причинами яких є дефекти проектування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва, повинні розслідуватись із залученням компетентних представників відповідних організацій. У разі неможливості дотримання цієї вимоги порядок розслідування має бути погоджений з відповідними Державними інспекціями.

6.6. Для розслідування порушень створюється комісія у складі не менше трьох осіб.

6.7. Кожне порушення, що підлягає обліку відповідно до Інструкції, повинно бути розслідуване в термін не більше ніж 10 діб з моменту його виникнення (виявлення).

Голова комісії з розслідування технологічного порушення може продовжити строк розслідування у випадках проведення випробувань, очікування висновків заводу-виготовлювача, наукових інститутів тощо.

Рішення про продовження строку розслідування приймає керівник підприємства, що створював комісію, за письмовою заявкою, узгодженою з відповідними Державними інспекціями.

Погодження нового строку закінчення розслідування повинно бути:

у разі аварій або відмов I категорії - з керівниками відповідних Державних інспекцій;

у разі відмов II категорії - з керівниками регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду.

Запит про погодження повинен бути наданий у термін не пізніше закінчення основного строку розслідування.

У разі якщо комісія призначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади, рішення про подовження терміну розслідування приймає цей орган.

Керівник енергопідприємства, що створює комісію, забезпечує підбір необхідних спеціалістів для роботи комісії, а її голова - проведення розслідування у встановлені строки і підготовку відповідного акта розслідування згідно з вимогами цієї Інструкції.

6.8. Розслідування порушень на установках, підконтрольних органам, не зазначеним у пункті 6.1 цієї Інструкції, проводяться з урахуванням чинного законодавства.

6.9. Результати розслідування оформляються актом розслідування, вимоги до оформлення якого наведені в розділі VII цієї Інструкції.

6.10. Розслідування вважається закінченим після підписання акта розслідування всіма членами і головою комісії. У разі незгоди окремих членів комісії допускається підписання акта розслідування із зауваженнями, викладеними поряд з підписом або посиланням на окремий додаток. У всіх випадках зауваження мають додаватися до акта розслідування під час його підписання.

6.11. Копії акта розслідування повинні видаватись членам комісії на їхню вимогу.

6.12. Акт розслідування аварій I і II категорій розсилається відповідним Державним інспекціям.

6.13. Акти розслідування відмов I категорії повинні складатись у п'яти примірниках і надсилатись енергопідприємством у чотирьох примірниках до енергокомпанії негайно після закінчення розслідування.

Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до складу енергокомпаній, у десятиденний термін після закінчення розслідування надсилають акти розслідування:

керівникам відповідних Державних інспекцій;

керівникам регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду;

ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".

6.14. Акти розслідування відмов II категорії складаються в чотирьох примірниках і після закінчення розслідування у трьох примірниках надсилаються енергопідприємством до енергокомпанії. Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до складу енергокомпанії, надсилають їх у десятиденний термін після закінчення розслідування:

керівникам регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду;

ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".

6.15. Для оперативного аналізу матеріалів розслідування технологічних порушень акти розслідування (без додатків), класифіковані як відмови I або II категорії, протягом 24 годин після закінчення розслідування надаються електронною поштою (факсом) до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду. Відповідальний за надання цієї інформації голова комісії, яка розслідувала порушення.

6.16. Акти розслідування відмов II категорії на ВЕС складаються в чотирьох примірниках і в десятиденний термін у трьох примірниках надсилаються до:

Мінпаливенерго України;

регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду;

ДДП "ДонОРГРЕС".

6.17. Суперечності між членами комісії, які проводять розслідування, щодо рішення комісії розглядаються відповідними Державними інспекціями у десятиденний термін після закінчення розслідування і подання обґрунтованих заперечень.

6.18. Остаточне рішення про зміну категорії відмови, класифікації технічних і організаційних причин, з урахуванням як особистих думок членів комісії, так і інших обставин, приймається відповідними Державними інспекціями в такому порядку:

з відмов I категорії - керівниками відповідних Державних інспекцій або уповноваженими особами за їх дорученням;

з відмов II категорії - керівниками регіональних підрозділів відповідних Державних інспекцій.

Рішення приймається у десятиденний термін після отримання оригіналу акта розслідування. Про прийняте рішення повідомляється керівник енергопідприємства, що призначив комісію. У цьому разі підприємство у п'ятиденний термін переоформлює акт розслідування згідно з рішенням і надсилає його з анулюванням попереднього акта розслідування за місцезнаходженням відповідно до пунктів 6.13 і 6.14.

VII. Порядок оформлення результатів розслідування порушень

7.1. Результати розслідування аварій I і II категорій оформляються згідно з Порядком розслідування, а відмов I і II категорій - оформляються згідно з актом розслідування технологічного порушення (додаток 6).

7.2. До акта розслідування додаються документи, які підтверджують причини виникнення, розвитку і ліквідації порушення (діаграми, осцилограми і витяги з оперативних журналів, пояснювальні записки, схеми, у тому числі електричні, креслення, фотографії, результати випробувань, висновки про роботу пристроїв захисту й автоматики, експертні висновки спеціалістів, що залучаються до розслідування, опитувальні листи, стрічки реєстраторів аварійних ситуацій, довідки метеостанцій), а також претензії заводам та іншим організаціям.

Якщо для підтвердження висновків комісії про причини порушення потрібно відкрити чи розібрати устаткування на заводі-виробнику або на ремонтному підприємстві, то в акті розслідування вказується найбільш імовірна причина. Акт про відкриття або розбирання повинен бути надісланий як додатковий матеріал до акта розслідування.

7.3. Зміст акта розслідування має бути оформлений відповідно до наведеної форми, що передбачає його подальшу машинну обробку.

7.4. Під час оформлення акта розслідування про порушення, спричинені стихійними явищами, що призвело до масових відключень повітряних ліній електропередавання напругою 35 кВ і вище, мають бути зазначені дані про кількість вимкнених з неуспішним автоматичним повторним увімкненням і кількість пошкоджених елементів повітряних ліній.

7.5. Усі порушення, які виникли на устаткуванні груп Б і В і не класифіковані відмовами II категорії, у тому числі порушення, які пов'язані з відключенням електротехнічного устаткування напругою 0,4 кВ електростанцій, підстанцій 220 - 750 кВ, пошкоджень устаткування, трубопроводів, посудин і тепломеханічного устаткування з параметрами енергоносія не вище 45 кгс/см 2 і 450° C, а також устаткування ВЕС (ВЕУ) потужністю нижче ніж 300 кВт, розслідуються, але не оформлюються актом розслідування, а реєструються на енергопідприємстві в журналі цехового обліку технологічних порушень (у паперовому та/або електронному вигляді) за формою, наведеною у додатку 7.

VIII. Порядок обліку результатів розслідування

8.1. Облік порушень у роботі АЕС, відмов I і II категорій здійснюють енергопідприємства з реєстрацією в журналі реєстрації відмов I і II категорій (у паперовому та/або електронному вигляді) (додаток 8). Одночасно враховуються порушення як з нещасними випадками, так і без них.

8.2. Усі порушення, що виникли на електростанціях, у теплових і електричних мережах, які належать одному енергопідприємству, повинні обліковуватись цим енергопідприємством.

Усі порушення, які охопили суміжні електростанції і мережі однієї енергокомпанії, повинні обліковуватись цією енергокомпанією. За рішенням керівництва енергокомпанії ці порушення стосуються одного з енергопідприємств.

Усі порушення, які охопили електростанції, мережі кількох енергокомпаній, незалежно від їх взаємозв'язку повинні обліковуватись окремо в кожній з цих енергокомпаній. Такі порушення можуть бути віднесені згідно з рішенням Державних інспекцій до однієї з енергокомпаній.

8.3. Відмови, пов'язані з відхиленням від допустимого значення частоти, ураховуються:

енергокомпаніями - у разі порушення заданого графіка покриття перевищення заданого рівня споживання, порушення визначених строків навантаження його генеруючого устаткування;

НЕК "Укренерго" - у решті випадків загальносистемних порушень режиму.

Призначення комісій з розслідування і визначення ознак порушень, пов'язаних з відхиленням від допустимого значення частоти, здійснює державне підприємство, яке виконує централізоване диспетчерське управління в ОЕС України, за погодженням з Державною інспекцією з експлуатації станцій і мереж.

8.4. Облік порушень провадиться упродовж усього часу експлуатації енергоустановки з моменту закінчення її комплексного випробування під навантаженням і початку використання в технологічному процесі незалежно від підписання акта прийняття устаткування в промислову або дослідно-промислову експлуатацію.

8.5. Переведення енергоустановки з аварійного ремонту в плановий не є підставою для непроведення розслідування і обліку даного порушення.

8.6. Окремому обліку підлягають порушення з пошкодженням устаткування або його елементів, які виникли під час комплексного випробування до їх уведення та прийняття в експлуатацію або пусконалагоджувальних та приймально-здавальних випробувань, після ремонтів або виявлені під час ремонтів.

Акт розслідування технологічних порушень надсилається до відповідних Державних інспекцій та ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".

Порушення, які підлягають окремому обліку, фіксуються на енергопідприємстві в журналі цехового обліку (додаток 7).

Порушення на ВЕС, які підлягають окремому обліку, оформлюються актами розслідування за формою додатка 6 і надсилаються до регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду і ДДП "ДонОРГРЕС".

8.7. Заповнення Журналу реєстрації відмов I і II категорій (додаток 8) і складання актів розслідування ведуться інженером-інспектором з експлуатації енергопідприємства, який відповідає за своєчасну реєстрацію порушень та позначення про виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і підвищення надійності його роботи.

8.8 Кожне енергопідприємство, енергокомпанія незалежно від форми власності, організаційно-правової форми щомісяця надсилає звіт про технологічні порушення.

8.8.1. Енергопідприємства не пізніше третього числа місяця, наступного за звітним, подають енергокомпанії місячний звіт про технологічні порушення на електростанціях і в мережах (форма 16-енерго) (додаток 9).

8.8.2. Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до енергокомпанії, не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, надсилають звіт до відповідних Державних інспекцій, регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду і ВАТ "ЛьвівОРГРЕС" за формою 16-енерго разом з відомістю про технологічні порушення на енергопідприємствах за кожний місяць, квартал з наростаючим підсумком.

ВЕС не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, надають звіт до регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду і ДДП "ДонОРГРЕС" за формою 16-енерго (таблиці 1 і 2 додатка 9) разом з відомістю про технологічні порушення на енергопідприємствах за кожний місяць, квартал з наростаючим підсумком за формою, наведеною в додатку 10.

8.9. У звітність енергокомпаній і енергопідприємств, які не входять до складу енергокомпанії, повинні бути включені всі відмови в роботі.

У цій формі звітності повинна бути зазначена загальна кількість аварій і відмов I та II категорій та наведено короткий опис причин виникнення кожної аварії і кожної відмови I категорії з визначенням ознак і класифікаційних груп.

Відмови II категорії подаються у цій формі як у загальній кількості, так і з розбивкою за класифікаційними ознаками організаційних причин, окремо на електростанціях, в електричних і теплових мережах (таблиця 2 додатка 9).

8.10. Організація і контроль за обліком відмов, а також порушень цехового обліку покладається на технічного керівника енергопідприємства.

8.11. Заповнення Журналу реєстрації відмов I і II категорій (додаток 8) і складання актів розслідування ведуться інженером-інспектором з експлуатації енергопідприємства, який відповідає за своєчасну реєстрацію порушень та позначення про виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і підвищення надійності його роботи.

Ведення і заповнення журналу аварій і технологічних порушень, комплектування актів розслідування, реєстрація аварій та порушень і відмітки про виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і підвищення надійності його роботи на ВЕС покладаються на заступника технічного керівника (старшого диспетчера).

8.12. Цеховий облік у структурному підрозділі енергопідприємства ведеться спеціально призначеною особою.

8.13. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій і відмов, а також оформленням актів розслідування, здійсненням заходів щодо усунення причин, які викликали їх, покладається на технічного керівника (головного інженера) енергопідприємства, енергокомпанії.

8.14. Уся інформація про порушення, передбачена цією Інструкцією, уноситься до автоматизованої системи обліку порушень у роботі електростанцій, мереж і енергокомпаній, яка передбачає передання інформації Мінпаливенерго відповідним Державним інспекціям та державному підприємству, що здійснює облік технологічних порушень.

Уся інформація про порушення на ВЕС уноситься до системи обліку порушень у роботі ВЕС, водночас передбачається передання інформації до Мінпаливенерго, Держенергонагляду, Міжгалузевої координаційної ради з питань будівництва ВЕС та ДДП "ДонОРГРЕС".

8.15. Технологічні порушення цехового обліку в обов'язковому порядку аналізуються керівництвом енергопідприємства з метою узагальнення і підготовки відповідних заходів щодо підвищення надійності устаткування. Терміни та порядок проведення такого аналізу встановлюються розпорядчим документом енергокомпанії (енергопідприємства).

8.16. Звіт щодо технологічних порушень цехового обліку надається енергокомпанією (енергопідприємством) регіональним територіальним підрозділам Держенергонагляду в термін до п'ятого числа кожного місяця, наступного за звітним періодом, за формою додатка 7 (Журнал цехового обліку технологічних порушень).

8.17. У разі ненадання енергокомпаніями (енергопідприємствами) інформації та/або звітів у терміни, визначені цією Інструкцією, або надання недостовірної інформації та/або звітів Державні інспекції в межах своїх повноважень здійснюють відповідні заходи з державного енергетичного нагляду, передбачені законами України.

IX. Порядок визначення недовідпуску електричної і теплової енергії споживачам

9.1. Недовідпуск електричної і теплової енергії споживачам через технологічне порушення в роботі обчислюється з моменту припинення або обмеження подачі енергії до її відновлення з нормальними параметрами всім споживачам.

Недовідпуск енергії обчислюється як у разі перерви енергопостачання, так і обмежень, пов'язаних з порушенням нормального режиму.

9.2. Недовідпуск електричної енергії під час перерви енергопостачання через вимкнення ліній електропередавання (повітряних або кабельних) обчислюється виходячи з навантаження цих ліній і тривалості перебування їх у відключеному стані.

9.3. Недовідпуск електроенергії споживачам, спричинений аварійною зупинкою устаткування через його пошкодження або несправність, якщо є плани електроспоживання (ліміти), визначається як різниця між плановим і фактичним споживанням електроенергії за час, коли мав місце недовідпуск.

У всіх інших випадках - як різниця між середньодобовим споживанням електроенергії за попередній місяць і фактичним споживанням за час, коли мав місце недовідпуск.

Указаний недовідпуск електроенергії обчислюється в документації (акти розслідування, звітна форма тощо).

9.4. Недовідпуск теплової енергії під час відключення споживачів обчислюється виходячи із середнього навантаження за три попередні робочі дні і тривалості відключення.

9.5. Недовідпуск теплової енергії у разі обмежень споживачів обчислюється виходячи з різниці між тепловою енергією, яка повинна бути відпущена споживачам з нормальними параметрами, і фактично відпущеною енергією за весь період обмеження.

9.6. Розрахунок недовідпуску підписується керівником енергопідприємства.

X. Порядок виведення з роботи устаткування і переведення його з аварійного стану в плановий ремонт

10.1. Устаткування енергооб'єктів, прийнятих в експлуатацію, повинно перебувати в одному з таких оперативних станів: робота, резерв, ремонт або консервація.

10.2. У процесі експлуатації виникає потреба виведення з роботи основного і допоміжного устаткування у зв'язку з його пошкодженням, а також переведенням з аварійного стану в середній, поточний або капітальний ремонт.

10.3. Виведення енергетичного устаткування з роботи в ремонт має оформлятись оперативною заявкою, яка передається диспетчерській службі.

10.4. Терміни подання заявок і повідомлень про їх упровадження повинні бути встановлені відповідною диспетчерською службою.

10.5. Заявки повинні бути підписані головним інженером енергопідприємства і занесені до журналу заявок на виведення з роботи устаткування.

10.6. Термінові заявки дозволяється подавати в установленому порядку в будь-який час безпосередньо черговому диспетчерові, в оперативному управлінні якого перебуває устаткування, що вимикається.

10.7. Черговий диспетчер має право дозволити ремонт тільки на термін у межах свого чергування. Дозвіл на більш тривалий термін має бути наданий відповідним головним диспетчером (начальником диспетчерської служби) НЕК "Укренерго".

10.8. Якщо устаткування потрібно вивести з роботи негайно, також оформляється оперативна заявка. У цьому разі технічний керівник підприємства повинен надіслати диспетчерському управлінню оперативне повідомлення про причини виведення устаткування і можливу причину його пошкодження.

10.9. Дозвіл на виведення з роботи і резерву або переведення у ремонт устаткування, яке перебуває в оперативному керуванні або віданні диспетчерів НЕК "Укренерго", регіональної електроенергетичної системи (ЕС), енергопостачальної компанії або диспетчера (начальника зміни) енергопідприємства, надається за заявкою в установленому порядку відповідно головним диспетчером НЕК "Укренерго", ЕС, енергопостачальної компанії (енергопідприємства).

10.10. Час операцій, пов'язаних з виведенням у ремонт і введенням у роботу устаткування, пристроїв і систем, а також з пуском котла, турбіни, має бути включений у термін ремонту, дозволеного за заявкою.

10.11. За потреби переведення основного устаткування, що перебуває в аварійному стані, у капітальний або середній ремонт оформлюється заявка з усебічним обґрунтуванням причин, яка погоджується в установленому порядку.

10.12. Виведення з роботи устаткування групи А в електричних мережах (пункти 12 - 15 і 18 - 20 додатка 1) за аварійними заявками на термін до 24 годин для усунення дефектів, які можуть призвести до пошкодження устаткування, підлягає розслідуванню та цеховому обліку.

 

Директор Департаменту з
питань електроенергетики  

 
С. Меженний 


 

Додаток 1
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ПЕРЕЛІК УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Назва устаткування, одиниці вимірювань  

Назва групи  

А  

Б  

1  

2  

3  

1. Устаткування енергетичних блоків (котли, турбіни, генератори, блочні трансформатори) потужністю, МВт, МВА  

150 і більше  

до 150 МВт  

2. Устаткування електростанцій з поперечними зв'язками:  

 

 

2.1. Котли парові, т/год  

-  

від 75  

2.2. Турбіни та їх генератори, МВт  

150 і більше  

від 25 до 150  

3. Водогрійні котли продуктивністю, Гкал/год  

100 і більше  

від 50 до 100  

4. Турбіни парогазові і газотурбінні установки потужністю, МВт

60 і більше  

до 60  

5. Головні парові і живильні трубопроводи та їх арматура  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  

6. Живильні насоси енергоблоків потужністю, МВт  

300 і більше  

від 150 до 300  

7. Підігрівники високого тиску турбоустановок потужністю, МВт

-  

150 і більше  

8. Трубопроводи теплової мережі діаметром, мм  

-  

500 і більше  

9. Гідротурбіни та їх генератори потужністю, МВт  

40 і більше  

від 15 до 40  

10. Синхронні і статичні компенсатори потужністю, МВА  

-  

25 і більше  

11. Напірні трубопроводи, холості водоскиди, щити, затвори, греблі, дамби, підвідні і відвідні тунелі та канали, відстійники, водоприймальники і водозливні споруди гідроелектростанцій потужністю, МВт 

100 і більше  

менше 100  

12. Автотрансформатори, трансформатори, силові і регулювальні, у т. ч. фаза трансформаторної групи потужністю, МВА  

125 і більше  

від 16 до 125 

13. Шунтувальні реактори напругою, кВ  

500 і 750  

-  

14. Вимикачі на напругу, кВ 

330 і вище  

від 35 до 220  

15. Роз'єднувачі, вимірювальні трансформатори і вентильні розрядники напругою, кВ  

330 і вище  

від 110 до 220  

16. Короткозамикачі-відокремлювачі напругою, кВ  

-  

від 110 до 220  

17. Кабелі напругою, кВ  

-  

від 35 до 110  

18. Секції з устаткуванням власних потреб станції, у тому числі дизель-генератори  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  

19. Система шин (секція) електростанцій і підстанцій напругою, кВ  

330 і вище  

від 35 до 220  

20. Повітряні лінії електропередавання напругою, кВ  

330 і вище  

від 35 до 220  

21. Градирні, димові труби електростанцій, конструкції будівель і споруд з технологічним устаткуванням  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  

22. Головні газопроводи і мазутопроводи електростанцій, резервуари води, мазуту  

з устаткуванням групи А  

з устаткуванням групи Б  


Примітка. Устаткування, яке не класифіковане за групами А і Б, належить до групи В.

 

Додаток 2
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України 

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ І ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І МЕРЕЖ

N
з/п 

Назва 

ВАТ "Донбасенерго" 

       Слов'янська ТЕС 

       Старобешівська ТЕС 

ТОВ "Східенерго" 

       Зуївська ТЕС 

       Курахівська ТЕС 

       Луганська ТЕС 

ВАТ "Дніпроенерго" 

       Запорізька ТЕС 

10 

       Криворізька ТЕС 

11 

       Придніпровська ТЕС 

12 

ВАТ "Центренерго" 

13 

       Вуглегірська ТЕС 

14 

       Зміївська ТЕС 

15 

       Трипільська ТЕС 

16 

ВАТ "Західенерго" 

17 

       Бурштинська ТЕС 

18 

       Добротвірська ТЕС 

19 

      Ладижинська ТЕС 

20 

       Миронівська ТЕС 

21 

АК "Київенерго" 

22 

      Київська ТЕЦ-5 

23 

      Київська ТЕЦ-6 

24 

      Філія "Теплові мережі" (магістральні теплові мережі) 

25 

ВАТ "Дністровська ГАЕС" 

26 

ДАК "Укргідроенерго" 

27 

      Дніпровська ГЕС 

28 

      Дніпродзержинська ГЕС 

29 

      Київські ГЕС та ГАЕС 

30 

      Кременчуцька ГЕС 

31 

      Канівська ГЕС 

32 

      Каховська ГЕС 

33 

      Дністровська ГЕС 

34 

НЕК "Укренерго" 

35 

      Дніпровська електроенергетична система 

36 

      Донбаська електроенергетична система 

37 

      Кримська електроенергетична система 

38 

      Західна електроенергетична система 

39 

      Північна електроенергетична система 

40 

      Центральна електроенергетична система 

41 

      Південно-Західна електроенергетична система 

42 

      Південна електроенергетична система 

43 

НАЕК "Енергоатом" 

44 

      Рівненська АЕС 

45 

      Хмельницька АЕС 

46 

      Південно-Українська АЕС 

47 

      Запорізька АЕС 

48 

      Ташлицька ГАЕС 

49 

Відкриті розподільчі пристрої 110 - 750 кВ Чорнобильської АЕС 

50 

ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" 

51 

Харківська ТЕЦ-2 "Есхар" 

52 

Кременчуцька ТЕЦ 

53 

Дарницька ТЕЦ-4 (ЗАТ "ДАРтеплоелектроцентраль") 

54 

ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" 

55 

Черкаська ТЕЦ 

56 

Чернігівська ТЕЦ 

57 

Дніпродзержинська ТЕЦ 

58 

Лисичанська ТЕЦ 

59 

Сєвєродонецька ТЕЦ 

60 

Краматорська ТЕЦ 

61 

ТЕЦ Лисичанського НПЗ (ЗАТ "Линник") 

62 

Калуська ТЕЦ 

63 

Сімферопольська ТЕЦ 

64 

Камиш-Бурунська ТЕЦ 

65 

Севастопольська ТЕЦ 

66 

Миколаївська ТЕЦ 

67 

Херсонська ТЕЦ 

68 

Одеська ТЕЦ 


Державний нагляд (контроль) за енергопостачальними компаніями, іншими суб'єктами й об'єктами електроенергетики, які не включені до вищенаведеного переліку, здійснює Держенергонагляд, за винятком:

- магістральних та міждержавних електричних мереж;

- оперативно-режимного управління обладнанням об'єктів електроенергетики, які перебувають в оперативному управлінні оперативних служб електроенергетичних систем НЕК "Укренерго", а також системних елементів протиаварійної автоматики, установлених на об'єктах ОЕС України, згідно з вищенаведеним переліком об'єктів електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж.

 

Додаток 3
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРИЧИН ПОРУШЕНЬ

1. Класифікаційними ознаками технічних причин порушень є:

1.1. Невідповідність матеріалів вузлів та деталей устаткування чинним нормативним документам.

1.2. Дефект зварювання, пайки.

1.3. Дефект механічного з'єднання.

1.4. Механічне зношення.

1.5. Жужільне зношення.

1.6. Корозійне пошкодження.

1.7. Ерозійне зношення.

1.8. Порушення щільності.

1.9. Відхилення вібраційного стану від нормативного.

1.10. Вибух.

1.11. Термічне пошкодження.

1.12. Електродугове пошкодження.

1.13. Дефект електричної ізоляції.

1.14. Порушення електричного контакту.

1.15. Механічне пошкодження, руйнування.

1.16. Пожежа.

1.17. Втрата стійкості електричної мережі.

1.18. Вичерпання ресурсу.

1.19. Некласифіковані причини.

2. Класифікаційними ознаками організаційних причин порушень є:

2.1. Помилкові дії оперативного персоналу.

2.2. Помилкові дії керівного персоналу.

2.3. Помилкові дії персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів.

2.4. Помилкові дії ремонтного персоналу.

2.5. Незадовільне технічне обслуговування.

2.6. Незадовільна якість нормативної документації.

2.7. Дефекти проекту.

2.8. Дефекти конструкції.

2.9. Дефекти виготовлення.

2.10. Дефекти монтажу і налагодження.

2.11. Дефекти ремонту.

2.12. Дефекти будівництва.

2.13. Стихійні явища (ожеледь, сильний вітер, гроза, повінь тощо).

2.14. Вплив сторонніх осіб і організацій.

 

Додаток 4
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

1. Недовиробіток електричної і теплової енергії через технологічні порушення в роботі (непланові зупинення) обчислюється з моменту відключення від електромережі генератора, відключення від парової магістралі або теплової мережі водогрійного котла, теплофікаційної установки.

2. Недовиробіток електричної енергії E в тисячах кіловат-годин у разі відключення джерела енергії обчислюється виходячи із середньої за попередні три доби потужності відключеного джерела енергії і тривалості його відключення за формулою

E = N · t, 

(1)  


де N - середня за три доби потужність джерела електричної енергії, яке відключено через технологічне порушення, тис. кВт;

t - тривалість відключення джерела електричної енергії, год.

3. Недовиробіток електричної енергії E в тисячах кіловат-годин у разі відключення устаткування ВЕС підраховується як різниця між розрахунковим виробітком електроенергії для фактичних швидкостей вітру і дійсним виробітком електроенергії ВЕС за час усунення пошкодження або несправностей.

4. Недовиробіток теплової енергії Q* у гігакалоріях визначається за період відновлення після виникнення технологічного порушення в роботі теплофікаційних блоків, теплофікаційних турбін, електростанцій з поперечними зв'язками, водогрійних котлів, теплофікаційних установок електростанцій, станцій теплопостачання, парових і опалювальних котелень за формулою

Q* = Q · t · 10 -3,  

(2) 


де Q - номінальна теплова потужність джерела теплопостачання (водогрійного котла, теплофікаційного блока, теплофікаційної установки тощо), Гкал/год;

t - час простою джерела теплопостачання протягом відновлення його працездатного стану, год.

5. Розрахунок недовиробітку підписується керівником енергопідприємства.

 

Додаток 5
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ПОПЕРЕДНЄ (ДОДАТКОВЕ) ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПОРУШЕННЯ

Повідомлення має містити:

1. Назву енергокомпанії, енергопідприємства.

2. Дату і час виникнення порушення.

3. Тип і коротку характеристику устаткування, на якому виникло порушення.

4. Короткий опис порушення і попередню оцінку характеру пошкодження.

5. Обставини і можливі причини виникнення порушення.

6. Стан устаткування до виникнення порушення.

7. Вимкнення споживачів.

8. Основні заходи, які повинні бути вжиті для ліквідації наслідків порушення.

9. Попереднє визначення порушення.

 

Додаток 6
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

АКТ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОРУШЕННЯ

Енергокомпанія, енергопідприємство ____________________________________
__________________________________________
(відмова I або II категорії) 


1. Назва об'єкта або установки, на яких виникло порушення

Указуються назва енергопідприємства, установка (котел, турбіна, генератор та інше устаткування), у межах яких виникло або розвинулось порушення.

2. Дата, час виникнення і назва технологічного порушення.

3. Опис режиму роботи й оцінка дій оперативного персоналу до виникнення порушення. Описуються режими роботи устаткування перед виникненням порушення, склад устаткування, яке працює і яке перебуває в ремонті чи резерві, його основні параметри і характеристики, а також відхилення режиму роботи і помилкові дії персоналу, які спричинили порушення.

4. Опис виникнення порушення, його протікання і дії персоналу. У хронологічному порядку описуються виникнення, розвиток і ліквідація порушення, а також причинно-наслідкові зв'язки між подіями та дається оцінка роботи релейного захисту, автоматики та персоналу.

5. Перелік пошкодженого устаткування, пристроїв та їхніх елементів. Перераховуються назви пошкодженого устаткування, пристроїв та їхніх елементів із зазначенням типу і заводу-виробника, року виготовлення, кількості годин роботи і характеру пошкодження. У разі потреби наводиться характеристика застосованих матеріалів, особливості конструкції тощо.

Зазначається, чи були на енергопідприємстві аналогічні пошкодження цього або однотипного устаткування, які були вжиті заходи щодо запобігання подібним порушенням.

6. Причини виникнення і розвитку порушення, винуватці порушення

Стисло викладаються формулювання всіх причин виникнення і розвитку порушення, після чого окремим рядком указуються їх класифікаційні ознаки, які розділяються інтервалами (2 - 3 друкарських знаки). Першими вказуються технічні причини, потім - організаційні. Наприклад, 1.10 і 2.10.

За наявності помилкових дій оперативного персоналу вказуються: допущені помилки, тривалість зміни на об'єкті, час від початку зміни до порушення, кількість операторів у зміні, у якій виникло порушення, кількість учасників ліквідації порушення, стаж їхньої роботи (загальний і за посадою).

За наявності помилкових дій керівного, ремонтного персоналу, персоналу служб і лабораторій указується, де виявилися допущені помилки.

7. Облікова ознака порушень

Указуються ознака порушення (словами) і номер відповідного пункту інструкції.

8. Недоліки експлуатації, проекту, конструкції, виготовлення, будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт, які сприяли виникненню і розвитку порушення або перешкоджали його локалізації

Перераховуються недоліки.

9. Дата і час відновлення режиму роботи енергопідприємства

Указуються дата і час відновлення нормальної роботи енергопідприємства, об'єкта, установки.

10. Дата і час відновлення роботи пошкодженого устаткування

Указуються дата і час уключення під навантаження пошкодженого устаткування після закінчення ремонту. Якщо на момент підписання акта розслідування це устаткування не введене в експлуатацію, указується дата закінчення ремонту згідно з графіком відновлювальних робіт.

11. Недовиробіток електричної у кіловат-годинах і теплової у гігакалоріях енергії.

12. Недовідпуск електричної у кіловат-годинах і теплової у гігакалоріях енергії.

13. Основні (організаційні і технічні) заходи щодо недопущення подібних порушень

Указуються тільки заходи щодо запобігання аналогічним порушенням на даному підприємстві, а за потреби - і рекомендації щодо змін типових проектних рішень і галузевих нормативних документів.

14. Перелік документів, що додаються до акта

Перераховуються документи, які підтверджують висновки комісії.

Комісія, яка розслідувала порушення, призначена наказом від ____________ року N ___

Голова комісії  

______________________________
(прізвище, ініціали, посада)  

Члени комісії  

______________________________
(прізвища, ініціали, посади)  

  

Акт складено "___" ___________ 200_ року 


 

Додаток 7
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ЖУРНАЛ ЦЕХОВОГО ОБЛІКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ

____________________________________________
(назва енергопідприємства, цеху, служби тощо)

Устаткування, вузол, конструкція, споруда 

Дата і час виникнення порушення 

Ознака порушення, класифікаційна група 

Назва порушення, короткий опис обставин і причини 

Прізвища, ініціали та посади тих, хто проводив розслідування порушення 

Підписи членів комісії 

Тривалість простою від виникнення порушення до введення в роботу, година, доба 

Заходи, запропоновані комісією, що розслідувала порушення, та термін їх виконання 

Відмітка про виконання заходів, дата, підпис 


 

Додаток 8
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДМОВ I і II КАТЕГОРІЙ

____________________________________
(назва підприємства)

N
з/п 

Дата виникнення порушення 

Ознака і класифікаційна група порушення 

Назва порушення, причини і короткий опис обставин його виникнення 

Економічні втрати від порушення,
тис. грн 

Тривалість простою від початку виникнення порушення до введення в експлуатацію, доба, година 

Заходи, запропоновані комісією з розслідування порушення, та термін їх виконання 

Відмітка про вжиті заходи, підпис, дата 


 

Додаток 9
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ЗВІТ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ І В МЕРЕЖАХ (ФОРМА 16-ЕНЕРГО)

Енергокомпанія
Енергопідприємство  

Термінова місячна
1. Надсилають енергопідприємства енергокомпаніям третього числа кожного місяця, наступного за звітним періодом.
2. Надсилають енергокомпанії та відокремлені енергопідприємства п'ятого числа кожного місяця, наступного за звітним періодом, Державним інспекціям та їх регіональним підрозділам, ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"  


Таблиця 1

Звіт про технологічні порушення на електростанціях і в мережах за рік

Реквізити підприємства  

Реквізити порушень  

Стислий виклад причин і наслідків порушень  

Аварійний недовідпуск енергії, тис. кВт·год; Гкал  

назва підприємства  

код за галузевим КПО  

дата  

час  

ознака  

класифікаційні групи  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  


1. Відмови I категорії

1.

2.

n

Усього відмов I категорії ........................................, недовідпуск................. кВт·год, Гкал, у т. ч. з вини персоналу (класифікаційні ознаки 2.1 - 2.5) ................................, недовідпуск ...................... кВт·год, Гкал

2. Відмови II категорії

1.

2.

n

Усього відмов II категорії ........................................, недовідпуск ...................... кВт·год, Гкал, у т. ч. з вини персоналу (класифікаційні ознаки 2.1 - 2.5) ............................, недовідпуск .......................... кВт·год, Гкал

Таблиця 2

Звіт про технологічні порушення з розбивкою за класифікаційними ознаками організаційних причин

Причини відмов II категорії  

На електростанціях  

В електричних мережах  

У теплових мережах  

електрична частина  

механічна частина  

Помилкові дії оперативного персоналу  

  

  

  

  

Помилкові дії керівного персоналу  

  

  

  

  

Помилкові дії персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів  

  

  

  

  

Помилкові дії ремонтного персоналу, який працює за нарядом-допуском, розпорядженням  

  

  

  

  

Незадовільне технічне обслуговування  

  

  

  

  

Незадовільна якість нормативних документів  

  

  

  

  

Дефекти проекту  

  

  

  

  

Дефекти конструкції  

  

  

  

  

Дефекти виготовлення  

  

  

  

  

Дефекти монтажу і налагодження  

  

  

  

  

Дефекти ремонту  

  

  

  

  

Дефекти будівництва  

  

  

  

  

Стихійні явища  

  

  

  

  

Вплив сторонніх осіб і організацій  

  

  

  

  


"___" ____________ року 

Керівник енергокомпанії, енергопідприємства 

_________________________
(підпис, прізвище) 


 

Додаток  10
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  

ВІДОМІСТЬ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВАХ

______________________________
(назва)
за _______________________________________________
(назва звітного періоду)

Назва енергопідприємства 

Відмови I категорії 

Відмови II категорії 

усього 

у т. ч. з вини персоналу
(2.1 - 2.5) 

недовідпуск 

усього 

у т. ч. з вини персоналу
(2.1 - 2.5) 

недовідпуск 

кВт·год
(тис.) 

Гкал 

кВт·год (тис.) 

Гкал 


Примітка. Дані про аварії наводяться в кінці відомості.

"___" ___________ року 

Керівник енергокомпанії, енергопідприємства 

___________________
(підпис, прізвище) 


(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 палива та енергетики України від 29.12.2008 р. N 668)

Для більш зручної роботи з текстом документа
(друк документа, пошук по тексту, зміст) необхідно авторизуватися.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ