ДСТУ ISO 17402:2013 Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови (ISO 17402:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 17402:2013 Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови (ISO 17402:2008, IDT)
Дата початку дії01.07.2014
Дата прийняття29.11.2013
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2013 № 1424 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, пробних національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17402:2013
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук


ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)

ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vіbrіo fіscherі (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій (ІSO 11348-1:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vіbrіo fіscherі (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ІSO 11348-2:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vіbrіo fіscherі (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій (ІSO 11348-3:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 14238:2003 Якість ґрунту. Біологічні методи. Визначання мінералізації азоту і нітрифікації в ґрунтах та впливу хімічних речовин на ці процеси (ISO 14238:1997, IDT)

ДСТУ ISO 15175:2005. Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ІSO 15175:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 15685:2005 Якість ґрунту. Визначення потенціалу нітрифікації та інгібіторної дії на нітрифікацію. Експрес-аналіз окислюванням амонію (ІSO 15685:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 15799:2005 Якість грунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики грунтів та грунтових матеріалів (ІSO 15799:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 15800:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини (ISO 15800:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15952:2009. Якість ґрунту. Вплив забрудників на молодь земляних слимаків (HELICIDAE). Визначення впливу забруднення ґрунту на зростання (ISO 15952:2006, IDT)

ДСТУ ISO 16387:2005. Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на відтворювання та виживання черв`яка Enchytraeіdae (Enchytraeus sp.) (ІSO 16387:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 16712:2007 Якість води. Визначення гострої токсичності морських або естуарієвих відкладень на амфіподах (ІSO 16712:2005, ІDT)

ДСТУ ISO 20963:2007. Якість ґрунту. Вплив забрудників на личинки комах (Oxythyrea funesta). Визначення гострої токсичності (ІSO 20963:2005, ІDT)

ДСТУ ISO 22030:2007. Якість ґрунту. Біологічні методи. Хронічна токсичність для вищих рослин (ІSO 22030:2005, ІDT)

ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразолхлориду (ISO 23753-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 23753-2:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду (ISO 23753-2:2005, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 21268-4:2010. Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 4. Вплив pH на вимивання у разі початкового внесення кислот (основ) (ISO/TS 21268-4:2007, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Вибирання та застосування методів оцінювання
біодоступності забруднювальних речовин
у ґрунтах і ґрунтових матеріалах
Вимоги та настанови
(ISO 17402:2008, IDT)

ДСТУ ISO 17402:2013

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Лазебна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 17402:2008 Soil quality — Requirements and guidance for the selection and application of methods for the assessment of bioavailability of contaminants in soil and soil materials (Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 17402:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Біодоступність стосовно оцінювання функціювання ґрунту

4.1 Функції ґрунту й організми, які потребують охорони

4.2 Оцінювання ризику

4.3 Цілі охорони

5 Концепції біодоступності

5.1 Визначення понять

5.2 Зв’язки між біодоступністю та біологічними ефектами та/чи біоакумуляцією

6 Опис методів оцінювання біодоступності

6.1 Загальні положення

6.2 Оцінювання біодоступності з застосуванням методів хімічних випробувань

6.3 Оцінювання біодоступності з застосуванням методів екотоксикологічних випробувань

7 Способи впливу якості ґрунту (як на організм, так і на ґрунт)

7.1 Загальні положення

7.2 Людина

7.3 Нараження вищих тварин

7.4 Нараження ґрунтових організмів

7.5 Нараження рослин

8 Наявні методи вимірювання біодоступності

8.1 Загальні положення

8.2 Хімічні методи вимірювання доступності для довкілля

8.3 Методи екотоксикологічних випробувань для вимірювання біодоступності

9 Вимоги и

9.1 Загальні положення

9.2 Вимоги до вибирання та застосування

9.3 Вимоги до розроблення

Додаток А Відповідність між біодоступністю та здатністю до біодеградації

Додаток В Міжнародні стандарти для визначення токсичності хімічних речовин для організмів у осадах (лабораторні випробування)

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НБ Розшифрування скорочень

Додаток НВ Перелік літерних познак

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 17402:2008 Soil quality — Requirements and guidance for the selection and application of methods for the assessment of bioavailability of contaminants in soil and soil materials (Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуки «цей міжнародний стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначання понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

— з «Передмови» до ISO 17402 у «Вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у 7.4.2 друкарську помилку «... дуже повільно доступна фракція...» замінено на «... фракція, що здатна до дуже повільної деградації...»;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними, прийнятих в Україні як національні;

— долучено національний додаток НБ, у якому наведено розшифрування скорочень;

— долучено національний додаток НВ, у якому наведено перелік літерних познак;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. За текстом стандарту «л» замінено на «дм3».

ISO 17512-1, ISO/TS 17924, ISO 18772, ISO 10872, ISO 20665, ISO 20666, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні і чинних замість них нормативних документів немає.

ВСТУП до ISO 17402:2008

Лабораторні та польові дослідження довели, що біологічні ефекти не пов’язані з валовим умістом забруднювальної речовини у ґрунті. Навпаки, організм реагує лише на фракцію; яка для нього біологічно доступна (біодоступна). Це особливо справедливо для ґрунтів, у яких молекули забруднювальних речовин і ґрунт взаємодіють так, що забруднювальна речовина стає недосяжною для організму або наявна в недоступній формі (іноді це називають депонуванням або незворотною сорбцією). Біодоступність фракцій забруднювальних речовин залежить від властивостей ґрунтів та різних динамічних у часі процесів, а також біологічних реципієнтів. Консервативний підхід до оцінювання дії, який звичайно описують у нормативних документах, допускає, що увесь валовий уміст забруднювальної речовини, наявної у ґрунті чи ґрунтовому матеріалі, доступний для поглинання організмами, охоплюючи людину, що призводить до переоцінювання ризику. Незважаючи на це, оцінювання ризику можна оптимізувати, використовуючи підхід, базований на оцінюванні дії доступної дієвої концентрації забруднювальної речовини (забруднювальних речовин) і (наявних) реальних даних щодо токсичності.

Це припущення не нове, оскільки вже в другій половині XIX століття агрономи та ґрунтознавці почали шукати хімічні методи визначення концентрацій окремих доступних для рослин елементів живлення в сільськогосподарських ґрунтах. Стимулом до цих пошуків була потреба в рекомендаціях щодо внесення елементів живлення для отримання найбільших урожаїв сільськогосподарських культур. Малдер вже у 1860 році стверджував: «Неможливо переконливо довести, що можна не виконувати повний аналіз ґрунту, щоб довідатися, родючий ґрунт чи ні. Все залежить від доступності, яку не можна встановити попередньо. Аналізи свідчать, що це саме так, сільське господарство повинно робити з цього свої власні висновки». Хімічні методи аналізування було розроблено для того, щоб обґрунтовано прогнозувати доступність неорганічних іонів, необхідних для розвитку рослин. Нині для оцінювання доступних рівнів елементів живлення у ґрунтах зазвичай використовують хімічні методи часткового екстрагування. Методи екстрагування оптимізовано кореляцією результатів екстракції до відгуку сприйнятливих щодо внесення добрив видів сільськогосподарських культур.

Концепцію доступності в наш час застосовують для оцінювання ризику від забруднювальних речовин, її можна спеціально пристосувати для специфічних цілей охорони. Залежно від передбачуваних способів використання ґрунту чи ґрунтового матеріалу характеризування ґрунту для різних цілей (наприклад, оцінювання функцій життєвого середовища або утримування, оцінювання ризику або узгодженість із нормативними значеннями) може охоплювати хімічні випробування й екотоксикологічні випробування з вибраними репрезентативними випробувальними організмами.

Такі випробування у багатьох випадках будуть специфічними для ґрунту чи ділянки на конкретний момент часу, їх не можна поширювати на інші ґрунти чи моменти часу, коли біодоступність можуть визначати інші чинники.

Біодоступність можна оцінити двома взаємодоповнювальними способами.

— Хімічні методи (наприклад, методи екстрагування), за допомогою яких можна визначити точно виокремлений клас забруднювальних речовин, доступних для окремих специфічних біотичних реципієнтів, або рухомість забруднювальних речовин у ґрунті. Звичайно такі хімічні методи розробляли для прогнозування кількості забруднювальних речовин, які поглинають організми. Утім, такі аналітично визначені значення також можна співвідносити з ефектами. Якщо можна показати кореляцію між кінцевими хімічними значеннями й ефектами чи накопиченням, під час повсякденного визначення якості ґрунту хімічні вимірювання можуть заміняти біологічні випробування.

— Біологічні методи, за якими організми піддають впливу ґрунту або ґрунтових елюатів з подальшим контролюванням ефектів. Якщо спостерігають накопичення та/або ефекти (наприклад, смертність, посилення пригнічення), то біодоступні забруднювальні речовини ймовірно присутні, навіть якщо їх не можна ідентифікувати хімічно. Поглиблення знань щодо процесів, які контролюють біодоступність, може закрити все ще наявну прогалину між хімічними вимірюваннями та біологічними ефектами.

Щодо нормативних аспектів охорони ґрунту оцінювання ризику має базуватися на тій самій загальній концепції визначення/оцінювання дії та вимірювання/оцінювання ефектів. Отже, наявні концепції та встановлені нормативи, базовані на валовому вмісті забрудників у ґрунтах або ґрунтових матеріалах, можна перевести в запропоновану концепцію, базовану на прогнозуванні біодоступної фракції, для якої застосовано точніший опис нараження. Наприклад, перетворення інформації щодо біодоступності у прийнятні значення того «як чисто є чисто» (наприклад, специфічні для ділянки нормативи для регламентування меж, до яких ґрунт потребує ремедіації) важливе для встановлення реалістичного оцінювання ризику та визначення правильних кінцевих точок для ремедіації.

Для того щоб стимулювати розроблення та впровадження придатних для застосування стандартних методів оцінювання ґрунту та ділянки, розглянуто гармонізовану схему біодотупності. Крім того, потрібно розробити методи оцінювання біодоступних ефективних концентрацій забруднювальних речовин згідно з наміченими охоронними цілями. Бажано, щоб такі методи було описано в міжнародних стандартах, а в результаті процесу стандартизації було отримано обмежену кількість затверджених методів вимірювання біодоступності. Як описано в цьому стандарті, цей процес не призведе до прийняття єдиного методу вимірювання біодоступності, оскільки біодоступність залежить від багатьох змінних, таких як забруднювальна речовина, ціль та властивості ґрунту на цей час. Отже, у методах потрібно використовувати не лише слово «біодоступність», а необхідно також подати посилання на ці змінні («біодоступні для»).

У цьому стандарті встановлено вимоги та настанови щодо вибирання методів оцінювання біодоступності для різних цільових видів стосовно кількох класів забруднювальних речовин.

У цьому стандарті не описано методів оцінювання біодоступності. Зроблено посилання на наявні міжнародні стандарти та додаткові принципи вимірювання, які, можливо, потрібно буде розробити у цих міжнародних стандартах. Оскільки є лише кілька стандартів, також зроблено посилання на принципи вимірювання. Наведено настанови щодо подальшої стандартизації методів, перші опубліковані результати застосування яких перспективні.

Після короткого опису методів (розділ 6) обговорено шляхи надходження забруднювальних речовин до цільових організмів (розділ 7). У розділі 8 наведено звід наявних і перспективних методів, які потрібно розробити в майбутньому. У розділі 9 наведено рекомендації та мінімальні вимоги до їхнього застосування й подальшого розроблення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Вибирання та застосування методів оцінювання
біодоступності забруднювальних речовин
у ґрунтах і ґрунтових матеріалах
Вимоги та настанови

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Отбор и применение методов оценки
биодоступности загрязняющих веществ
в почвах и почвенных материалах
Требования и руководство

SOIL QUALITY
Requirements and guidance for the selection
and application of methods for the assessment
of bioavailability of contaminants
in soil and soil materials

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить настанови щодо вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності для характеризування забруднених ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Цей стандарт не надає процедури вибирання найпридатніших для застосування методів, а встановлює граничні умови та принципи методів, які потрібно використовувати, а також встановлює мінімальні вимоги до розроблення методів. Отримані за цими методами результати можна використовувати як оцінювальні значення біодоступності для оцінювання ризику.

Якщо в цьому стандарті слово «ґрунт» ужито тільки для спрощення, під ним потрібно розуміти ширший термін «ґрунт та ґрунтовий матеріал».

Розглянуті в цьому стандарті забруднювальні речовини — це метали, охоплюючи металоїди, та органічні забруднювальні речовини, охоплюючи металоорганічні сполуки. Цей стандарт також можна застосовувати до металів, які утворюються під час природних геологічних або ґрунтотворних процесів (природний ґрунтогеохімічний уміст).

Цей стандарт можна також застосовувати до осадів.

Згідно з наміченими цілями охорони рекомендовано використовувати наявні методи й обумовлено обмеження їхнього використання для стимулювання розвитку та впровадження придатних для застосування стандартних методів оцінювання ґрунту та ділянки. Ці методи потребують кількісного оцінення чинників, які впливають на біодоступність.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 11074:2005 Soil quality — Vocabulary

ISO/TS 21268-1:2007 Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials — Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 I/kg dry matter.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11074:2005 Якість ґрунту. Словник термінів

ISO/TS 21268-1:2007 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 1. Замішувальний дослід із застосуванням співвідношення рідини до твердого сухого матеріалу 2 дм3/кг.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ