СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення
Дата початку дії29.01.2012
Дата прийняття31.10.2011
СтатусДіючий
На замінуРД 34.15.501-88
Затверджуючий документНаказ від 31.10.2011 № 666 Про затвердження нормативного документа Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-37471933-55:2011
РозробникНауковий парк «Київська політехніка»
Орган, що прийнявНауковий парк «Київська політехніка»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 05.10.2018)

СОУ НЕК 03.120.4-14:2019 Забезпечення контролю і дотримання показників якості електричної енергії у процесі її передачі магістральними та міждержавними електричними мережами ДП НЕК Укренерго

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

МЕТОДИКА

СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011

Відповідає офіційному тексту

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Київ - 2012

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Міненерговугілля України

2 РОЗРОБЛЕНО: Корпорація «Науковий парк “Київська політехніка”» ІЕЕ НТУУ «КПІ»

3 РОЗРОБНИКИ: д-р техн. наук, проф. А. Праховник, канд. техн. наук, проф. М. Денисенко, канд. техн. наук, доцент А. Волошко, А. Харчук

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

5 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра B. Лучніков

Департамент з питань електроенергетики Міненерговугілля України, C. Межений

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міненерговугілля України, В. Руденко

Департамент юридичного забезпечення Міненерговугілля України, І. Варакута

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 жовтня 2011 р. № 666

7 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ: РД 34.15.501-88 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения», затв. Головупр, Міненерго СРСР 22.12.88

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

5.1 Класи характеристик процесу вимірювань

5.2 Організація вимірювань

5.3 Вимірювані електричні величини

5.4 Об'єднання результатів вимірювань за часом

5.5 Алгоритм об’єднання результатів вимірювань

5.6 Похибки вимірювання поточного часу та показників якості електроенергії

5.7 Концепція маркування

5.8 Тривалість та періодичність контролю і випробовувань

5.9 Умови відповідності нормам і форми представлення результатів контролю якості електричної енергії 

5.10 Пункти контролю якості електричної енергії

6 Показники якості електричної енергії

6.1 Метод вимірювання частоти

6.2 Значення напруги

6.3 Доза флікера

6.4 Провали напруги і перенапруги

6.5 Переривання напруги

6.6 Перехідні процеси напруги

6.7 Несиметрія напруги

6.8 Гармоніки напруги

6.8 Метод вимірювання інтергармонік напруги

6.10 Похибка вимірювань і діапазон вимірювань

6.11 Оцінювання результатів вимірювань

6.12 Об’єднання результатів вимірювань

6.13 Напруга сигналів в електричних мережах

6.14 Швидкі зміни напруги

6.15 Вимірювання від’ємного і додатного відхилень напруги

6.16 Усталені відхилення напруги в електропостачальних системах

6.17 Об'єднання результатів вимірювань

7 Сфера значень впливних величин і підтвердження виконання вимог за незмінними сигналами

7.1 Сфера значень впливних величин

7.2 Підтвердження виконання вимог за незмінними сигналами

Додаток А Заходи безпеки під час вимірювання показників якості електричної енергії

Додаток Б Вимірювання показників якості електричної енергії — керівництво з проведення

Додаток В Рекомендації щодо характеристик засобів вимірювання

Додаток Г Вимоги до засобів вимірювань

Додаток Д Оброблення результатів вимірювань згідно з вимогами ГОСТ 13109

Додаток Е Методика визначення навантаження і коефіцієнта потужності вторинних кіл трансформатора напруги в робочих умовах

Додаток Ж Допустимі значення показників якості електроенергії в пунктах контролю за ГОСТ 13109

Додаток И Аналіз якості електричної енергії

Додаток К Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цю Методику призначено для працівників енергопостачальних організацій і споживачів електроенергії, акредитованих дослідницьких лабораторій, органів державного енергетичного нагляду за виконанням вимог державних стандартів відповідно до своїх повноважень під час здійснення таких видів контролю якості електричної енергії як:

— періодичний контроль;

— контроль під час визначення технічних умов, дозволів або інших документів на приєднання;

— контроль під час визначення умов договору між електропостачальними організаціями

і споживачем (далі — договір енергопостачання);

— контроль під час допуску до експлуатації електроустановок споживачів, які погіршують якість електричної енергії;

— контроль під час розгляду претензій до якості електричної енергії.

1.2 Цю Методику застосовують під час вимірювань і оцінювання показників якості електроенергії в електричних мережах:

— електропостзчальних систем загального призначення, приєднаних до Єдиної енергетичної системи України;

— ізольованих енергопостачальних систем загального призначення;

— енергопостачальних систем промислових підприємств та інших об’єктів народного господарства, які не належать до енергопостачальних систем загального призначення;

— які знаходяться у власності споживачів електричної енергії і підключені до згаданих енергопостачальних систем.

1.3 Цю Методику рекомендовано застосовувати також для вимірювань у діючих електричних мережах. Склад вимірюваних показників якості електричної енергії, які вимірюються, обмежено явищами, що відносяться до частоти і напруги.

У цій Методиці розглянуто показники якості електричної енергії, що характеризують:

— відхил частоти;

— відхил напруги;

— коливання напруги;

— несинусоїдальність напруги;

— несиметрію напруги;

— провали напруги і перенапруги;

— переривання напруги.

Залежно від мети вимірювань можна виконувати вимірювання всіх показників якості електричної енергії з наведеного переліку або їх частини.

Відомості з показників якості електричної енергії, що відносяться до струму, наведено в А.5 (додаток А).

1.4 Ця Методика встановлює методи вимірювань стосовно характерних засобів вимірювання показників якості електричної енергії (далі — засоби вимірювання). Вплив перетворювачів, які увімкнено між електричною мережею і засобами вимірювання, детально не аналізується. Рекомендації з урахування цього впливу наведено в ГОСТ 30804.4.15 (МЭК 61000-4-15).

Вимоги до точності вимірювань показників якості електричної енергії в Методиці базуються на оцінюванні похибки цих вимірювань.

1.5 У цій Методиці наведено заходи безпеки, необхідні під час підключення засобів вимірювання до ліній електричної мережі під напругою.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3466-96 Якість електричної енергії. Терміни та визначення

ДСТУІЕС 61010-2-032:2007 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань (ІЕС 61010-2-032: 2002, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму (ІЕС 60044-1:2003, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60044-2:2008 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні (ІЕС 60044-2:2003, IDT)

ДСТУ (ЕС 61000-3-11:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікеру в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більшою ніж 75 А та підключене за певних умов (ІЕС 61000-3-11:2000, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4.4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІЕС 61000-4-4:2004, !DT)

ДСТУ 7092:2009 Електромагнітна сумісність. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад (ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК61000-3-8:1997), MOD; ІЕС 61000-3-8:1997, NEQ)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 8.216-88 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.9-93 ССБТ. Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Терміни та визначення)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

ГОСТ 1983-2001 (МЭК 60044-2-97, МЭК 186-87) Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

ГОСТ 30804.3.3-2002 (МЭК 61000-3-3:1994) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Обмеження змін напруги, коливань напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загального призначення. Технічні засоби зі споживаним струмом не більше 16 А (в одній фазі), що підключаються до електричної мережі при недотриманні певних умов підключення. Норми і методи випробувань)

ГОСТ 30804.4.5-2002 (МЭК 61000-4-5:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до мікросе- кундних імпульсних шумів великої енергії. Вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 30804.4.12-2002 (МЭК 61000-4-12:1995) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до коливальних затухаючих перешкод. Вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 30804.4.15-2002 (МЭК 61000-4-15:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com