ДСТУ 7829:2015 Якість ґрунту. Визначення ступеня розкладу і гуміфікації торфового ґрунту хімічним методом

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7829:2015 Якість ґрунту. Визначення ступеня розкладу і гуміфікації торфового ґрунту хімічним методом
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7829:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РОЗКЛАДУ
І ГУМІФІКАЦІЇ ТОРФОВОГО ҐРУНТУ
ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 7829:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142) і Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Н. Закіпна; Р. Трускавецький, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Цапко, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Устатковання, посуд і матеріали

6 Реактиви

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги до кваліфікації оператора

9 Відбирання проб

10 Підготування до аналізування

10.1 Готування аналітичних проб

10.2 Визначення вмісту гігроскопічної вологи в торфовому ґрунті та коефіцієнта перерахунку на сухий ґрунт

10.3 Готування розчинів

11 Аналізування

11.1 Визначення ступеня розкладу

11.2 Визначення ступеня гуміфікації

12 Опрацювання результатів аналізу

12.1 Обчислення ступеня розкладу торфу

12.2 Обчислення ступеня гуміфікації торфу

13 Точність методу

14 Оформлення протоколу аналізу

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РОЗКЛАДУ І ГУМІФІКАЦІЇ
ТОРФОВОГО ҐРУНТУ ХІМІЧНИМ МЕТОДОМ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ И ГУМИФИКАЦИИ
ТОРФЯНОЙ ПОЧВЫ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

SOIL QUALITY
DETERMINATION OF PEAT SOIL DEGRADATION
AND HUMIFICATION RATE CHEMICAL ANALYSIS METHOD

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює хімічний метод визначання ступеня розкладу й гуміфікації торфового ґрунту в природному і порушеному стані. Метод визначення ступеня розкладу поширюється на всі види торфових ґрунтів, торфу і торфові матеріали, а метод визначення ступеня гуміфікації — на всі типи торфових ґрунтів, крім оліготрофних (верхових).

Стандарт застосовують під час якісного оцінювання торфу і торфових земель сільськогосподарського призначення, контролювання їх стану та інших дослідних робіт на торфових землях, а також для сертифікації торфу і торфової продукції.

Вимоги щодо убезпечення роботи під час визначання ступеня розкладу і гуміфікації торфового ґрунту хімічним методом наведено в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню перекис. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 11303-75 Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб (Торф і продукти його перероблення. Метод готування аналітичних проб)

ГОСТ 11305-83 Торф. Методы определения влаги (Торф. Методи визначення вологи)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 17644-83 Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний (Торф. Методи відбирання проб із покладу та оброблення їх для лабораторних випробувань)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості й вологості стійкого в’янення рослин)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ