ДСТУ 7856:2015 Якість ґрунту. Показники та параметри ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7856:2015 Якість ґрунту. Показники та параметри ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7856:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)


ГОСТ 26423-85. Грунти. Методи визначення питомої електричної провідності, рН і щільного залишку водної витяжки

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА

ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова

ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості

ДСТУ 7864:2015 Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7909:2015 Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ІSO 10390:2005, IDT)

ДСТУ ISO 10693-2001. Якість грунту. Визначання вмісту карбонатів. Об`ємний метод (ІSO 10693:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натрію (ISO 11263:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ПОКАЗНИКИ ТА ПАРАМЕТРИ
ҐРУНТОВО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ
ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

ДСТУ 7856:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Л. Воротинцева, канд. с.-г. наук; Е. Драчинська, канд. техн. наук; О. Дрозд, канд. с.-г. наук; М. Захарова, канд. с.-г. наук; В. Ладних, канд. с.-г. наук; О. Носоненко, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук; Ю. Тертишна; А. Шевченко, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Показники та параметри ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель

Додаток А Показники для оцінювання ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель, їх параметри та класифікаційна оцінка

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ПОКАЗНИКИ ТА ПАРАМЕТРИ ҐРУНТОВО-МЕЛІОРАТИВНОГО
СТАНУ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ ПОЧВЕННО-МЕЛИОРАТИВНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

SOIL QUALITY
INDICES AND PARAMETRES OF A SOIL-MELIORATIVE
CONDITION OF IRRIGATED LANDS

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює єдині показники та параметри оцінювання ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних і прилеглих до них земель сільськогосподарського призначення.

Цей стандарт застосовують центральні органи виконавчої влади з питань водного господарства, земельних ресурсів, аграрної політики, навколишнього природного середовища, органи місцевого самоврядування, власники землі та землекористувачі під час здійснення контролю за станом земель, якістю земельних ділянок, обґрунтування комплексу природоохоронних і меліоративних заходів, проведення моніторингу та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, створення інформаційних баз даних.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Метод визначання органічної речовини

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІҐА

ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості

ДСТУ 7864:2015 Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7909:2015 Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення pH (ISO 10390:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об’ємний метод (ISO 10693:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначання водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Спектрометричний метод визначання вмісту рухомих сполук фосфору в розчині гідрокарбонату натрію (ISO 11263:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDТ)

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки (Ґрунти. Методи визначення питомої електричної провідності, pH та щільного залишку водної витяжки)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Метод визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості та вологості стійкого в’янення рослин)

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com