ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19421 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7862:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.019-80 Випробування та вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охорона природи. Грунти. Загальні вимоги до відбору проб (СТ СЭВ 3847-82)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охорона природи. Грунти. Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельминтологического аналізу

ГОСТ 26423-85. Грунти. Методи визначення питомої електричної провідності, рН і щільного залишку водної витяжки

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДСТУ 3980-2000. Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість грунту. Відбирання проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОЇ
КИСЛОТНОСТІ

ДСТУ 7862:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство аграрної політики України, Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142) та Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: Р. Трускавецький, д-р с.-г. наук; Ю. Цапко, канд. с.-г. наук (науковий керівник); Н. Чешко, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Відбирання проб

6 Устатковання, посуд та матеріали

7 Реактиви

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги до кваліфікації спеціаліста

10 Готування до аналізування

10.1 Порядок готування до аналізування

10.2 Встановлення електродної функції

11 Проведення аналізування

11.1 Готування ґрунту до аналізування

11.2 Готування до вимірювання in situ

11.3 Вимірювання pH

12 Опрацьовування результатів аналізування

12.1 Лабораторне вимірювання

12.2 Вимірювання in situ

13 Точність методу

14 Протокол аналізування

Додаток А Приклад калібрувального графіка

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОЇ КИСЛОТНОСТІ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОЙ КИСЛОТНОСТИ

SOIL QUALITY
ACTIVE ACIDITY DETERMINATION

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення активної кислотності ґрунту в лабораторних та польових умовах. Установлено визначення таких показників активної кислотності:

— pH водний;

— pH ґрунтової пасти;

— pH in situ.

Вимоги щодо забезпеченості безпеки роботи під час визначання активної кислотності викладено у розділі 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ISO 10390-2007 Якість ґрунту. Визначання pH (ISO 10390:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона довкілля. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона довкілля. Ґрунти. Метод відбирання і підготовлення проб для хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізування)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки (Ґрунти. Методи визначання питомої електричної провідності, pH та щільності залишку водної витяжки)

ГОСТ 27753.2-88 Грунты тепличные. Метод приготовления водной вытяжки (Ґрунти тепличні. Метод підготовлення водної витяжки).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com