ДСТУ 7875:2015 Охорона ґрунтів. Екологічне нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив. Основні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7875:2015 Охорона ґрунтів. Екологічне нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив. Основні положення
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7875:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона ґрунтів
ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ
АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 7875:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Мірошніченко, д-р біол. наук; В. Самохвалова, канд. с.-г. наук; А. Фатєєв, д-р с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Методичні підходи до екологічного нормування

6 Структура системи екологічних норм у галузі охорони ґрунтів

7 Організація та управління системою екологічного нормування

Додаток А Бібліографія

ДСТУ 7875:2015
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ҐРУНТІВ
ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ
Основні положення

ОХРАНА ПОЧВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Основные положения

SOIL PROTECTION
ECOLOGICAL NORMS SETTINGS OF ANTHROPOGENIC PRESS FOR SOIL COVER
Substantive position

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення екологічного нормування антропогенного навантаження на ґрунти й ґрунтовий покрив земель різної цільової призначеності, ціль і завдання екологічного нормування, методичні підходи, складові системи екологічних нормативів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 №963

Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (м. Київ, 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ)

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року»

ДСТУ 3980:2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунтів

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения (Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролювання забруднення)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до класифікації ґрунтів за впливом на них хімічних забруднювальних речовин)

ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения (Ґрунти. Терміни та визначення)

СанПиН 42-128-4433-87 Общесоюзные саниатрно-гигиенические и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протипідеміологічні правила і норми. Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com