ДСТУ 7936:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7936:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги
Дата початку дії01.09.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7936:2015
РозробникІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)
Орган, що прийнявІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Зрошення
ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7936:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

РОЗРОБНИКИ: В. Попов, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Мавлютдінова, канд. техн. наук; С. Лютницький; Н. Сорока

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Системи поверхневого поливання

4.3 Системи дощування

4.4 Рисові зрошувальні системи

4.5 Системи краплинного зрошування

4.6 Системи лиманного зрошування

4.7 Системи синхронно-імпульсного дощування

4.8 Системи внутрішньоґрунтового зволожування

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

6.1 Оцінювання впливу на довкілля

6.2 Рибозахисні заходи

6.3 Захисні лісові насадження

6.4 Охорона тварин

6.5 Охорона вод

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Стандарт належить до групи національних стандартів України «Зрошення» і встановлює загальні технічні вимоги до зрошувальних систем.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗРОШЕННЯ
ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
Загальні технічні вимоги

ОРОШЕНИЕ
ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Общие технические требования

IRRIGATION
IRRIGATORY SYSTEMS
General technical requirements

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до зрошувальних систем.

1.2 Цей стандарт поширюється на всі складники зрошувальних систем.

1.3 Стандарт стосується лише зрошувальних систем і не є системою з прямого керування ними.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения (Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники якості води для зрошення)

ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования кохране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення пестицидами)

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования кохране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення нафтою та нафтопродуктами)

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони підземних вод)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДНАОП 2.0.00-1.01-2000 (НПАОП 01.1-1.01-2000) Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

ДНАОП 2.2.00-1.11-99 (НПАОП 01.41-1.11-99) Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації

ДНАОП 2.2.00-1.12-2000 (НПАОП 01.41-1.12-2000) Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування)

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (Підпірні стінки, судноплавні шлюзи, рибопропускні та рибозахисні споруди).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com