ДСТУ 7937:2015 Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7937:2015 Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги
Дата початку дії01.09.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7937:2015
РозробникІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)
Орган, що прийнявІнститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Зрошення
ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ З ПОЛИВНОЮ ВОДОЮ В СИСТЕМАХ МІКРОЗРОШЕННЯ
Загальні вимоги

ДСТУ 7937:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук (ННЦ «ІҐА ім. О. Н. Соколовського» НААН)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук; Б. Конаков, канд. техн. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; А. Шатковський, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Агротехнічні вимоги до внесення розчину добрив з поливною водою

4.2 Вимоги до добрив та їх концентрацій у поливній воді

4.3 Вимоги до засобів внесення добрив

4.4 Вимоги до режиму подання розчину добрив у систему мікрозрошення

4.5 Методи контролювання

4.6 Вимоги щодо охорони довкілля

4.7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Розчинність мінеральних добрив

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Невід’ємним елементом технологій вирощування сільськогосподарських культур, утримання футбольних полів, газонів є внесення органічних та мінеральних добрив. Експериментальними даними науково-дослідних установ і практичним досвідом доведено ефективність внесення добрив з поливною водою порівняно з внесенням їх у розкид або локально в ґрунт [1], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. У зв’язку з інтенсивним розвитком в Україні способів мікрозрошення і відсутністю нормативної бази на технологічний процес внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення розроблення національного стандарту «Мікрозрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги» актуальне та своєчасне.

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів у галузі сільськогосподарських ме- ліорацій.

Стандарт установлює загальні вимоги до використовуваних добрив (розчинності, концентрації їх у поливній воді), засобів внесення добрив, режиму подання розчину добрив у систему мікрозрошення, безпеки та охорони довкілля.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗРОШЕННЯ
ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ З ПОЛИВНОЮ ВОДОЮ В СИСТЕМАХ МІКРОЗРОШЕННЯ
Загальні вимоги

ОРОШЕНИЕ
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ С ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ В СИСТЕМАХ МИКРООРОШЕНИЯ
Общие требования

IRRIGATION
BRINGING OF FERTILIZERS WITH WATER IN SYSTEMS OF MICROIRRIGATION
General requirements

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до технологічного процесу внесення добрив

з поливною водою в системах мікрозрошення сільськогосподарських культур, парків, газонів.

Цих вимог треба дотримуватися, розробляючи систему удобрення під час вирощування сільськогосподарських культур, газонів з використовуванням для поливу систем мікрозрошення.

1.2 Вимоги цього стандарту поширюються на підприємства, юридичних і фізичних осіб — суб’єктів господарської діяльності, які вирощують сільськогосподарські культури з використовуванням для поливу систем мікрозрошення.

1.3 Вимоги щодо безпечності процесу внесення добрив та методи його контролювання викладено в 4.5—4.7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7286:2012 Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії

ДСТУ ISO 11276-2001 Якість фунту. Визначення тиску порової води. Метод з використанням тензіометра (ISO 11276:1995, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие требования (ССБП. Окуляри захисні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и ног (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту рук та ніг)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги щодо охорони поверхневих та підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ДНАОП 2.0.00-1.01-11.08-2000 Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com