ДСТУ ISO 4266-2:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах (ISO 4266-2:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4266-2:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах (ISO 4266-2:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 608 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4266-2:2010
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафта та рідкі нафтопродукти

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ
В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах
 (ISO 4266-2:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 4266-2:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Каліцінський (науковий керівник); М. Клейменов; О. Лазука; Л. Поліщук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 28 грудня 2010 р, № 608 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4266-2:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 2: Measurement of level in marine vessels (Нафта і рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 4266-2

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Запобіжні заходи

4.1 Запобіжні заходи з безпеки

4.1.1 Загальні положення

4.1.2 Запобіжні заходи щодо устатковання

4.2 Загальні запобіжні заходи

4.2.1 Точність та функціювання

4.2.2 Швидкість реагування

4.2.3 Захист від механічних ушкоджень

4.2.4 Вимірювання вручну

4.2.5 Найнижчий вимірюваний рівень

4.2.6 Диферент і крен

4.2.7 Температура речовини

4.2.8 Сумісність

4.2.9 Захоплені повітря та випари

4.2.10 Рух судна

4.3 Застосування суднових автоматичних рівнемірів у торговельно-комерційних і митних операціях

5 Точність вимірювання

5.1 Основна похибка автоматичних рівнемірів

5.2 Калібрування перед встановленням

5.3 Початкове налаштування на верфі

5.4 Похибка, спричинена умовами експлуатації

5.5 Сумарна похибка

5.5.1 Загальні положення

5.5.2 Застосування автоматичних рівнемірів у торговельно-комерційних і митних операціях

6 Встановлення суднового автоматичного рівнеміра

6.1 Загальні положення

6.2 Розміщення автоматичного рівнеміра

6.3 Розміщення пункту перевіряння для калібрування вручну

6.4 Вимірювання в резервуарах із системою інертних газів

7 Повірка суднових автоматичних рівнемірів на борту судна

7.1 Загальні застережні заходи

7.1.1 Перевіряння плавності руху елементів детектування рівня рідини (на верфі)

7.1.2 Чинники, які залежать від технічних особливостей автоматичного рівнеміра

7.2 Звіряння вимірюванням висоти заповненого простору чи висоти незаповненого простору

7.3 Первинна повірка

7.4 Подальші повірки

7.4.1 Загальні положення

7.4.2 Відповідність між показами автоматичного рівнеміра і результатами вимірювання вручну

7.4.3 Застосування середніх значень вимірів

7.4.4 Регулювання автоматичного рівнеміра

7.5 Повірка альтернативними способами

7.6 Графік регулярних повірок автоматичного рівнеміра

7.7 Ведення записів

8 Передавання та приймання даних

8.1 Вступ

8.2 Застосування віддаленого зчитування показів у торговельно-комерційних і митних операціях

8.3 Телеметрія й устатковання для зчитування показів

Додаток А Чинники, що обмежують точність вимірювань рівня судновими рівнемірами

Додаток В Чинники, що обмежують точність вимірювання об’єму судновими рівнемірами

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4266-2:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 2: Measurement of level in marine vessels (Нафта і рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах).

Міжнародний стандарт ISO 4266-2 підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 28 Нафтові продукти та мастильні матеріали (Petroleum products and lubricants), підкомітетом SC 3 Вимірювання статичного палива (Static petroleum measurement).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить положення, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполучення «цей міжнародний стандарт» та «ця частина стандарту ISO 4266» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у структурних елементах стандарту «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», а в розділі «Терміни та визначення понять» — «Національну примітку», яку виділено рамкою;

— з «Передмови» до ISO 4266-2:2002 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на ISO 1998-5, який впроваджено в Україні як національний, а саме: ДСТУ ISO 1998-5:2008 Промисловість нафтова. Терміни та визначення понять. Частина 5. Транспортування, зберігання, розподіляння (ISO 1998-5:1998, IDT).

У цьому стандарті є посилання на ISO 4266-5, який перебуває на розгляді. Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні й чинних документів замість них немає.

ВСТУП до ISO 4266-2:2002

Суднові автоматичні рівнеміри зазвичай не використовують у торговельно-комерційних та митних операціях внаслідок обмежень, які вказані в додатках А і В. Однак вимірювання рівня судновими автоматичними рівнемірами можна виконувати у торговельно-комерційних і митних операціях, якщо інші надійніші вимірювання не є застосовними. Використання суднових автоматичних рівнемірів у торговельно-комерційних і митних операціях зазвичай потребує спільної договірної згоди продавця та покупця, а також може регулюватися державними регламентами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА ТА РІДКІ НАФТОПРОДУКТИ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ
В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
Частина 2. Вимірювання рівня в морських суднах

НЕФТЬ И ЖИДКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Часть 2. Измерение уровня в морских судах

PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
MEASUREMENT OF LEVEL AND TEMPERATURE
IN STORAGE TANKS BY AUTOMATIC METHODS
Part 2. Measurement of level in marine vessels

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до точності, встановлення, введення в експлуатацію, калібрування та повірки автоматичних рівнемірів (АР) як контактних, так і неконтактних, щоб вимірювати рівень нафти і нафтопродуктів, тиск випарів яких за Рейдом нижче ніж 100 кПа та які транспортують морськими суднами (танкерами й баржами).

Цей стандарт містить вказівки для покупців та продавців, які спільно погоджуються використовувати суднові АР у торговельно-комерційних та митних операціях.

Цей стандарт незастосовний під час вимірювання рівня в охолоджених резервуарах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які внаслідок посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найостанніші видання нормативних документів, наведених нижче. Для недатованих посилань радять користуватись найновішим виданням нормативних документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 1998 (all parts) Petroleum industry — Terminology

ISO 4512:2000 Petroleum and liquid petroleum products — Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks — Manual methods

ISO 8697:1999 Crude petroleum and petroleum products — Transfer accountability — Assessment of on board quantity (OBQ) and quantity remaining on board (ROB).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1998 (усі частини) Нафтова промисловість. Термінологія

ISO 4512:2000 Нафта і рідкі нафтопродукти. Устатковання для вимірювання рівня рідин у резервуарах. Ручні методи

ISO 8697:1999 Нафта сира та нафтопродукти. Звітність під час перекачування. Оцінювання кількості, що міститься на борту, та кількості, що залишається на борту

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com