ДСТУ Б EN 846-2:2015 Методи випробування допоміжних елементів кам’яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах (EN 846-2:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 846-2:2015 Методи випробування допоміжних елементів кам’яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах (EN 846-2:2000, IDT)
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття30.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2015 № 366 Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б EN 846-2:2015
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа846-2:2015
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ
Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах

(EN 846-2:2000, IDT)
ДСТУ Б EN 846-2:2015

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 6 "Методи випробувань будівельних конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Жарко, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Борецька; О. Бєлоконь, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук;

В. Овчар, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 p. № 366, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 846-2:2000 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints (Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки - Частина 2: Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Познаки

5 Матеріали

6 Обладнання

7 Підготовка і зберігання зразків для випробувань

8 Порядок випробувань

9 Представлення результатів

10 Протокол випробувань

Додаток НА

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 846-2:2000, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

CONTENTS

Foreword

1 Scope

2 Normative references

3 Principle

4 Symbols

5 Materials

6 Apparatus

7 Preparation and storage of test specimens

8 Test Procedure

9 Expression of results

10 Test report

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 846-2:2000 Methods of test for ancillary components for masonry - Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints (Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки - Частина 2: Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах).

EN 846-2:2000 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 125 "Masonry" (Кам'яна кладка), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 846-2:2015 Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах (EN 846-2:2000, ID), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до групи взаємопов’язаних документів комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303 "Будівельні конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на слова "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 846-2:2000" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 846-2:2000, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності) наведено у додатку НА.

Європейські стандарти: prEN 771-2; prEN 771-4; prEN 771-5; prEN 771-6; EN 772-1; EN 772-10; prEN 845-3; EN 998-2; EN 1015-3; EN 1015-7, посилання на які є в EN 846-2:2000, не прийняті в Україні і чинні нормативні документи замість них відсутні. Копії цих стандартів можна отримати в головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 125 "Кам'яна кладка", секретаріатом якого керує BSI.

Цей стандарт повинен отримати статус національного стандарту або публікації ідентичного тексту, або підтвердженням не пізніше серпня 2000, і національні стандарти, які йому проти- річать, мають бути відкликані не пізніше серпня 2000.

Згідно з внутрішніми правилами CEN/CENELEC національні організації зі стандартизації наступних країн зобов'язуються впроваджувати цей стандарт: Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Великобританія.

Цей стандарт було розроблено за мандатом, наданим CEN Європейською Комісією і Європейською вільною торговельною асоціацією, та він підтримує суттєві вимоги директиви будівельної продукції ЄС (89/106/ЕЕС) і включає виконання вимог, викладених в Єврокоді, для конструкцій з кам'яної кладки.

 

Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 125 "Masonry", the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2000, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2000.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

This European standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association and supports the essential requirements of the EU Construction Products Directive (89/106/EEC) and includes the performance requirements referred to in the Eurocode for masonry Structures.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ
Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
Часть 2. Определение прочности сцепления арматуры в горизонтальных швах

METHODS OF TEST FOR ANCILLARY COMPONENTS FOR MASONRY
Part 2. Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод для визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах у зразках кам'яної кладки, які виготовлено з відповідних елементів і будівельного розчину.

Цей метод випробувань застосовується для проектування арматури в горизонтальних швах згідно з prEN 845-3.

Метод не застосовується до альтернативних видів армування, які можуть бути використані в кам'яній кладці, наприклад, стрижнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані або недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях за текстом і перераховані нижче. Для датованих посилань наступні поправки або перегляди будь-якої з цих публікацій застосовуються до цього стандарту тільки після внесення до нього змін або його перегляду. Для недатованих посилань застосовують останнє видання згаданої публікації.

prEN 771-1 Технічні умови на елементи кам'яної кладки - Частина 1: Елементи кам'яної кладки з керамічної цегли

prEN 771-2 Технічні умови на елементи кам'яної кладки - Частина 2: Елементи кам'яної кладки з силікатної цегли

prEN 771-3 Технічні умови на елементи кам'яної кладки - Частина 3: Елементи кам'яної кладки з бетонними заповнювачами (щільні і легкі заповнювачі)

prEN 771-4 Технічні умови на елементи кам'яної кладки - Частина 4: Елементи кам'яної кладки з автоклавного газобетону

prEN 771-5 Технічні умови на елементи кам'яної кладки - Частина 5: Елементи кам'яної кладки з каменів промислового виробництва

prEN 771-6 Технічні умови на елементи кам'яної кладки - Частина 6: Елементи кам'яної кладки з природних каменів

prEN 772-1 Методи випробувань елементів кам'яної кладки - Частина 1: Визначення стискальних зусиль

EN 772-10 Методи випробувань елементів кам'яної кладки - Частина 10: Визначення вмісту вологості силікатних і автоклавних ніздрюватих бетонних елементів

prEN 845-3 Технічні умови на допоміжні компоненти для кам'яної кладки - Частина 3: Армування горизонтальних швів

prEN 998-2 Технічні умови на будівельний розчин для елементів кам'яної кладки - Частина 2: Розчин для кам'яної кладки

EN 1015-3 Методи випробувань будівельного розчину для кам'яної кладки - Частина 3: Визначення консистенції розчинової суміші за текучістю

EN 1015-7 Методи випробувань будівельного розчину для кам'яної кладки - Частина 7: Визначення вмісту повітря в розчиновій суміші

prEN 1015-11 Методи випробувань будівельного розчину для кам'яної кладки - Частина 11: Визначення зусиль на згин і стиск затверділого будівельного розчину

3 ПРИНЦИП

У цьому випробуванні арматура горизонтальних швів вбудована в будівельний розчин в тонких швах, розміщених у кам'яній кладці. Арматура потім піддається розтягу для того, щоб визначити міцність її зчеплення.

 

1 Scope

This European Standard specifies a method for determining the bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in a masonry specimen made from specified units and mortar.

This test method is applicable to designed prefabricated bed joint reinforcement complying with prEN 845-3.

The method is not applicable to alternative forms of reinforcement which may be used in masonry, for example bars.

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.

prEN 771-1 Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units

prEN 771-2 Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units

prEN 771-3 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (dense and lightweight aggregates)

prEN 771-4 Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

prEN 771-5 Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units

prEN 771-6 Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units

prEN 772-1 Methods of test for masonry units - Parti: Determination of compressive strength

EN 772-10 Methods of test for masonry units - Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units

prEN 845-3 Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement

prEN 998-2 Specification for mortar for masonry units - Part 2: Masonry mortar

EN 1015-3 Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar by flow table

EN 1015-7 Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination of air content of fresh mortar

prEN 1015-11 Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

3 Principle

In this test, prefabricated bed joint reinforcement is embedded in mortar in a small wall of bonded masonry units. The reinforcement is then subjected to tension in order to determine its bond strength.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com