ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015 Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015 Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону
Дата початку дії01.10.2016
Дата прийняття30.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуСН 277-80
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2015 № 348 Про прийняття національного стандарту України ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015 Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.7-308:2015
РозробникДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" (НДІБМВ)
Орган, що прийнявДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" (НДІБМВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ

ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"ПК 4 "Силікатні матеріали, вапно, крейда".

РОЗРОБНИКИ: Т. Волошина; Н. Дюжилова, канд. техн. наук; С. Лаповська, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 348, чинний з 2016-10-01

3 НА ЗАМІНУ СН 277-80 "Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона" (Інструкція щодо виготовлення виробів з ніздрюватого бетону).

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Вимоги до сировинних матеріалів

6 Вимоги до матеріалів для захисту арматури від корозії

7 Рекомендації щодо підбору рецептури ніздрюватобетонної суміші

8 Підготовка матеріалів

9 Виготовлення ніздрюватобетонної суміші

10 Формування і різання виробів

11 Тепловологісна обробка виробів

12 Виробництво неармованих виробів

13 Виробництво армованих виробів

14 Методи контролювання та правила приймання виробів

15 Зберігання і транспортування виробів

16 Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізування

Додаток А Рекомендації щодо складів, приготування і нанесення антикорозійних мастик на арматуру

Додаток Б Методика визначення пластичної міцності ніздрюватобетонного сирцю

Додаток В Методика визначення ступеня гідратації сировинної суміші у вапняно-піщаному в'яжучому

Додаток Г Методика визначення "перепалу" у вапні 

Додаток Д Методика визначення густини піщаного шламу

Додаток Е Методика визначення активного алюмінію

Додаток Ж Рекомендації щодо індустріального опорядження панелей з ніздрюватого бетону

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ

РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

RECOMMENDATIONS FOR THE PRODUCTION OF CELLULAR CONCRETE PRODUCTS

Чинний від 2016-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на армовані і неармовані вироби з ніздрюватого бетону та правила їх виготовлення.

Виготовлення виробів з ніздрюватого бетону слід здійснювати за затвердженою в установ­леному порядку технологічною документацією, складеною для умов конкретного виробництва, сировини і виду виробів, з дотриманням вимог технічних нормативних правових актів на вид продукції, що виготовляється,та з урахуванням рекомендацій цього стандарту.

При виробництві виробів слід дотримуватись вимог чинних технічних нормативних правових актів на вироби, матеріали, обладнання, технологічне оснащення, інструменти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрооблад­нання спеціальних установок

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ 4148-2003 Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDТ)

ДСТУ ISO 377:2009 Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування (ISO 377:1997, IDТ)

ДСТУ EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавіння та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005 + А1:2008, IDТ)

ДСТУ EN 196-6:2015 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:2010, IDТ)

ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги (EN 10080:2005, IDТ)

ДСТУ EN 13300:2012 Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація (EN 13300:2001, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтру­вальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 27025:2009 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний (Реактиви. Загальні вказівки з проведення випробувань)

ДСТУ Б А.1.1-5-94 ССНБ. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні власти­вості будівельних матеріалів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-6-94 ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоб­лювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробу­вання на займистість

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-41:2008 Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-56:2008 Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-107:2010 Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові внутрішні бетонні і залізо­бетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ 12504-80, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-195:2013 Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверд­нення. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементів (EN 196-2:2013, IDТ)

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 1015-12:2012 Методи випробувань розчину для мурування. Частина 12. Визначення міцності зчеплення штукатурних розчинів з основами (EN 1015-12:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 1925:2011 Методи випробувань природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання (EN 1925:1999, IDT)

ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 12572:2001, IDT)

ДСТУ Б ГОСТ 28575:2011 Захист від корозії у будівництві. Конструкції бетонні та залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів (ГОСТ 28575-90, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-27-95 Будівельні матеріали. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95. Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-102-2000 Будівельні матеріали. Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Будівельні матеріали. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-138:2007 Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови (ГОСТ 22856 89, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-157:2011 (ГОСТ 10832-2009) Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватого бетону теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-166:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ДСТУ Б В.2.7-202:2009 Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-винесення теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за конт­рольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролювання міцності

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності (ГОСТ 25898-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-257:2011 Портландцементи білі. Технічні умови (ГОСТ 965-89, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини (ГОСТ 27005-86, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних до­бавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.8-32:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови (ГОСТ 25781-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-33:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри (ГОСТ 25878-85, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-34:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Прорізоутворювачі та вкладиші. Конструкція і розміри (ГОСТ 28715-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-35:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борта. Конст­рукція і розміри (ГОСТ 27204-87, MOD)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Загальні вимоги та методи прискорених випробувань на стійкість до впливу кліматичних факторів)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССПБ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе­ленных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1571-82 Скипидар живичный.Технические условия (Скипидар живичний.Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальнітехнічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия (Уайт-спірит. Технічні умови)

ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия (Мастило солідол синте- тичний.Технічні умови)

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов инди­каторов (Реактиви і особливо чисті речовини. Методи приготування розчинів індикаторів)

ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия (Пудра алюмінієва.Технічні умови)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована.Технічні умови)

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости (Мате­ріали лакофарбові. Методи визначення умовної в'язкості)

ГОСТ 8433-81 Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-Ю. Технические условия (Речовини допоміжні ОП-7 і ОП-Ю.Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия (Дріт ста­левий вуглецевий пружинний. Технічні умови)

ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия (Ксилол нафтовий. Технічні умови)

ГОСТ 10227-86 Топливо для реактивных двигателей. Технические условия (Паливо для реак­тивних двигунів. Технічні умови)

ГОСТ 10538-87 Топливо твердое. Методы определения химического состава золы (Паливо тверде. Методи визначення хімічного складу золи)

ГОСТ 10541-78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия (Масла моторні універсальні і для автомобільних карбюраторних двигунів. Технічні умови)

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (Калій вугле­кислий технічний (поташ). Технічні умови)

ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия (Рідина гідрофобізуюча 136-41. Технічні умови)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробувань на розтяг)

ГОСТ 13004-77 Жидкости полиэтилсилоксановые. Технические условия (Рідини поліетиленсилоксанові. Технічні умови)

ГОСТ 13032-77 Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия (Рідини поліметилсилоксанові. Технічні умови)

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия (Скло натрієве рідке. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарочні електрошафи побутові. Загалні технічні умови)

ГОСТ 19279-73 Краски полимерцементные (Фарби полімерцементні)

ГОСТ 20282-86 Полистирол общего назначения. Технические условия (Полістирол загального призначення.Технічні умови)

ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия (Нафтопродукти відпрацьовані. Загальнітехнічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль про­дукції. Загальні положення)

ГОСТ 27652-88 Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від кислот)

ГОСТ 27654-88 Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від кислот. Технічні умови)

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від нетоксичного пилу)

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли (Костюми жіночі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без встановленого часу очікування)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

ДНАОП 0.03-1.07-73 (СП 1042-73) Санитарные правила организации технологических про­цессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ПУЕ Правила улаштування електроустановок

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com