ДСТУ IEC/TS 61968-2:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 2. Словник термінів (IEC/TS 61968-2:2011, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC/TS 61968-2:2014 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 2. Словник термінів (IEC/TS 61968-2:2011, IDT)
Дата початку дії01.06.2015
Дата прийняття02.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2014 № 1428 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61968-2:2014
РозробникНауково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання»
Орган, що прийнявНауково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах
СИСТЕМНІ ІНТЕРФЕЙСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Частина 2. Словник термінів

(IEC/TS 61968-2:2011, IDT)
ДСТУ IEC/TS 61968-2:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання», Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Бабенко; І. Блінов, канд. техн. наук; І. Бло- щаневич; А. Гінайло; Я. Притискач; Є. Танкевич, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1428 з 2015-06-01

3 Національний стандарт відповідає IEC/TS 61968-2:2011 Application integration at electric utilities — System interfaces for distribution management — Part 2: Glossary (Інтеграція прикладних програм в елект- ромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 2. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до IEC/TS 61968-2:2011

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Глосарій скорочень у стандартах серії ІЕС 61968

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик англійських термінів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад IEC/TS 61968-2:2011 Application integration at electric utilities — System interfaces for distribution management — Part 2: Glossary (Інтеграція прикладних програм в електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 2. Словник термінів).

Технічний комітет, який відповідальний за цей стандарт, — ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії».

Стандарт відповідає вимогам чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина міжнародного стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Терміни та визначення понять оформлено згідно з ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять). Відповідно до ДСТУ 3966 частина терміна може бути:

— у круглих дужках світлим шрифтом, щоб позначити сферу застосування чи пояснення;

— у круглих дужках напівгрубим шрифтом, щоб подати коротку та повну форму терміна;

— у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи; у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні).

В абетковому покажчику суміщені терміни, а також короткі й повні терміни, подано окремо, без дужок, з однаковим номером терміностатті.

ВСТУП до IEC/TS 61968-2:2011

Стандарти серії ІЕС 61968 розроблено для сприяння міжпрограмній інтеграції різних розподілених програмних систем, призначених підтримувати менеджмент розподільчими електромережами підприємств загальної призначеності. На відміну від неї, внутрішньопрограмну інтеграцію спрямовано на програмне забезпечення (ПЗ) в одній застосовній системі, яке, зазвичай, обмінюється інформацією одне з одним за допомогою міжплатформного ПЗ, упровадженого в їхнє основне середовище виконання. Цей різновид інтеграції оптимізовано для замкнених синхронних зв’язків у режимі реального часу та інтерактивних запитів/відповідей або моделей комунікаційних зв’язків типу «бесіда». На відміну від цього, стандарт ІЕС 61968 призначено для підтримання міжпрограмної інтеграції на підприємствах загальної призначеності, яким потрібно пов’язати програмне забезпечення, що відрізняється докорінним чином. Таке ПЗ може бути вже розробленим або новим (успадкованим або придбаним ПЗ), і функціювати в різнорідних середовищах виконання. Таким чином ці стандарти інтерфейсів релевантні до слабкопов’язаного ПЗ з неоднорідними мовами, операційними системами, протоколами та засобами керування. Ці стандарти призначено для підтримання програмного забезпечення, обмін даними між яким відбувається з прив’язкою до подій і для впровадження в міжплат- формні служби, які здійснюють обмін повідомленнями між програмним забезпеченням, також ці стандарти будуть доповнювати, але не заміщати, сховища даних, шлюзи баз даних і оперативні склади даних.

У цих стандартах буде використано багато визначень понять, термінів і абревіатур зі сфери менеджменту розподілом, а також зі сфери інформаційних і комунікаційних технологій. У цьому словникові терміни та абревіатури визначено так, як їх використано в контексті цих стандартів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
СИСТЕМНІ ІНТЕРФЕЙСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Частина 2. Словник термінів

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАММ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
СИСТЕМНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Часть 2. Словарь терминов

APPLICATION INTEGRATION AT ELECTRIC UTILITIES
SYSTEM INTERFACES FOR DISTRIBUTION MANAGEMENT
Part 2. Glossary

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено та пояснено терміни та скорочення, які використано в інших частинах ІЕС 61968.

Цей словник термінів, що супроводжує стандарти ІЕС 61968, —друга частина серії стандартів, яка загалом визначає інтерфейси для основних елементів архітектури інтерфейсів для систем керування розподілом (DMS).

Відповідно до стандартів серії ІЕС 61968 DMS складається з різних розподілених застосовних складників для забезпечення керування мережами розподілу електроенергії підприємствами загальної призначеності. Функціями керування охоплено моніторинг і контроль устатковання для доставляння електроенергії, процеси керування для забезпечення надійності систем, керування напругою, регулювання споживаної потужності, керування знеструмленням, керування процесом праці, автоматизоване картографування та керування потужностями виробництва.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У серії стандартів ІЕС 61968 використовують наведені нижче терміни та визначення понять.

2.1 абстрактний складник

Найменший логічний блок програмного забезпечення, який розглядають в еталонній моделі інтерфейсів ІЕС 61968.

Примітка. Абстрактні складники мають інтерфейси, які буде визначено в частинах 3—10 стандартів ІЕС 61968. Очікується, що різні постачальники ПЗ будуть створювати конкретні застосовні складники, які підтримують інтерфейси для одного чи більше абстрактних складників

en abstract component

2.2 абсолютні дані

Дані, які базуються на фіксованому зразку в усталений момент часу.

Примітка 1. Дані можуть бути масштабовані та містити величини зі знаком (на відміну від величин без знаку) [Асіага 2008].

Примітка 2. Див. також «дані прирістні»

en absolute data

2.3 номер облікового запису

Унікальний номер, що його надає абонентська інформаційна система, щоб зідентифікувати конкретний абонентський обліковий запис у межах певного підприємства загальної призна- ченості [Асlага 2008]

en account number

2.4 точність (вимірювання)

Характеристика якості вимірювання, що відображає відсутність помилки або похибки, тобто відповідність істинному значенню чи правилу.

Примітка 1. Відмінність точності від похибки можна пояснити таким прикладом: Стіл на шість осіб має більшу похибку ніж стіл на чотири особи. Проте, якщо в столі на шість осіб є похибки, він може бути більш або менш точним порівняно зі столом на 4 особи.

Примітка 2. Точність зазначеної чи зафіксованої величини подають співвідношенням похибки зазначеної величини до істинної реличини. Зазвичай точність подають у відсотках. Ураховуючи те, що істинну величину не можна точно визначити, величину, виміряну чи підраховану з найбільшою точністю приймають за істинну чи еталонну величину. Порівняння результатів, отриманих під час різних процедур вимірювання, часто буває корисним для визначення істинної величини [IEEE 2000].

Примітка 3. Також див.: «роздільна здатність»

en accuracy (measurement)

2.5 [активна] [корисна] енергія

Інтеграл активної потужності в часі.

Примітка. У розподільчій мережі активну енергію зазвичай вимірюють у кіловат-годинах (кВт • год) [Асіага 2008]

en active energy

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com