ДСТУ Б EN 1339:2016 Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 1339:2016 Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/AC:2006, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття19.04.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 19.04.2016 № 95 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1339:2016
РозробникНауково-технічний комітет «Будстандарт»
Орган, що прийнявНауково-технічний комітет «Будстандарт»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ БЕТОННІ ДЛЯ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК І ТРОТУАРІВ
Вимоги і методи випробувань

(EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/АС:2006, IDT)
ДСТУ Б EN 1339:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова;

Г. Желудков; Р. Рунова, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Целиковський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 19.04.2016 р. № 95, чинний з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1339:2003 "Concrete paving flags. Requirements and test methods" (Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань) з внесеною технічною поправкою EN 1339:2003/АС:2006

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ.

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення

4 Вимоги до матеріалів

4.1 Загальні положення

4.2 Азбест

5 Вимоги до виробів

5.1 Загальні положення

5.2 Форма і розміри

5.2.1 Загальні положення

5.2.2 Номінальні розміри

5.2.3 Бічні виступи, нахил або рифлення і профілювання бічної поверхні

5.2.4 Відхили, що допускаються

5.3 Фізичні і механічні властивості

5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Стійкість до впливу атмосферних умов 

5.3.3 Міцність на вигин

5.3.4 Стійкість до стираності

5.3.5 Опір ковзанню/підсковзуванню

5.3.6 Руйнівне навантаження

5.3.7 Вогневі властивості

5.3.8 Теплопровідність

5.4 Візуальні аспекти

5.4.1 Зовнішній вигляд

5.4.2 Текстура

5.4.3 Забарвлення

6 Оцінка відповідності

6.1 Загальні положення

6.1.1 Демонстрація відповідності

6.1.2 Оцінка відповідності

6.2 Випробування типу виробу 

6.2.1 Первинне випробування типу

6.2.2 Подальші типові випробування

6.2.3 Відбір зразків, випробування і критерії відповідності

6.3 Контроль виробництва на підприємстві

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Устаткування

6.3.3 Сировина та інші вихідні матеріали, що поставляються

6.3.4 Виробничий процес

6.3.5 Випробування виробу

6.3.6 Маркування, зберігання і поставка виробів 

6.3.7 Вироби, які не відповідають вимогам стандарту 

6.3.8 Критерії відповідності виробу

7 Маркування 

8 Звіт про випробування

Додаток А Плани контролю

А.1 Контроль устаткування

А.2 Контроль матеріалів

А.З Контроль виробничого процесу

А.4 Контроль виробу

A. 5 Умови переходу між рівнями контролю

Додаток В Приймальне випробування виробів

B.1 Загальні положення

В.2 Процедура відбору зразків

B.З Критерії відповідності 

Додаток С Вимірювання розмірів окремої плити

C. 1 Підготування зразків для випробувань

С.2 Вимірювання поверхні

С.3 Товщина

С.4 Площинність і прямолінійність

С.5 Фаска

С.6 Товщина лицьового шару

С.7 Приклади вимірювальних приладів

С.8 Звіт про випробування

Додаток D Визначення стійкості до заморожування/ відтавання в присутності солі, яка протидіє обледенінню

D.1 Суть методу

D.2 Зразок для випробувань

D.3 Матеріали

D.4 Прилади

D.5 Підготування зразків для випробувань

D.6 Порядок проведення випробу­вання

D.7 Обчислення результатів випробу­вання

D.8 Звіт про випробування

Додаток Е Визначення загального водопоглинання

E.1 Суть методу

Е.2 Зразок для випробувань

Е.3 Матеріали

Е.4 Прилади

Е.5 Підготування зразків для випробувань

Е.6 Порядок проведення випробу­вання

Е.7 Обчислення результатів випробування 

E.8 Звіт про випробування

Додаток F Вимірювання міцності на вигин і руйнівного навантаження

F.1 Прилади

F.2 Приготування до випробувань

F.3 Порядок проведення випробу­вання

F.4 Обчислення результатів випробування

F.5 Звіт про випробування

Додаток G Вимірювання стійкості до стираності

G.1 Принцип вимірювання стираності методом широкого круга стирання 

G.2 Абразивний матеріал

G.3 Прилади

G.4 Калібрування

G.5 Підготування зразків для випробувань 

G.6 Порядок проведення випробу­вання

G.7 Вимірювання канавки

G.8 Обчислення результатів випробу­вання

G.9 Звіт про випробування

Додаток Н Вимірювання стираності за методом Беме

H.1 Суть методу

Н.2 Абразивний матеріал

Н.3 Прилади

Н.4 Підготування зразків для випробувань

Н.5 Порядок проведення випробу­вання

Н.6 Обчислення результатів випробування

H.7 Звіт про випробування

Додаток І Метод визначення опору ковзанню неполірованої поверхні (USRV) 

I. 1 Суть методу

1.2 Прилади 

1.3 Калібрування

1.4 Підготування зразків

1.5 Порядок проведення випробу­вання 

1.6 Обчислення результатів випробування 

1.7 Звіт про випробування

Додаток J Оцінка зовнішнього вигляду

J.1 Підготування зразків

J.2 Порядок проведення оцінки

Додаток К Приклад застосування методу оціню­вання відповідності вимірювання міцності на вигин чи руйнівного навантаження за допомогою кількісних показників (6.3.8.3.В)

К.1 Загальні положення

К.2 Основна формула

К.З Коефіцієнт приймання

К.4 Стандартний відхил s

K.1 General

K.2 Basic formula

K.3 Acceptance factors

K.4 Standard deviations s

K.5 Застосування умов переходу між рівнями контролю

К.6 Результати

Додаток ZA Розділи стандарту, що стосуються положень Директиви ЄС щодо буді­вельних виробів (89/106/ЕЕС)

ZA.1 Сфера застосування і належні характеристики 

ZA.2 Процедури оцінки відпо­відності 

ZA.3 СЕ-маркування та етикету­вання

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1339:2003 разом з EN 1339:2003/АС:2006, та відповідних національних стандартів України за їх наявності

CONTENTS

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Requirements for materials

4.1 General

4.2 Asbestos

5 Requirements for products

5.1 General

5.2 Shape and dimensions

5.2.1 General 

5.2.2 Work dimensions

5.2.3 Spacer nibs, draw or chased profiled side faces

5.2.4 Permissible deviations

5.3 Physical and mechanical properties

5.3.1 General

5.3.2 Weathering resistance

5.3.3 Bending strenght

5.3.4 Abrasion resistance

5.3.5 Slip/skid resistance

5.3.6 Breaking load

5.3.7 Fire performance

5.3.8 Thermal conductivity

5.4 Visual aspects

5.4.1 Appearance

5.4.2 Texture

5.4.3 Colour

6 Evaluation of conformity

6.1 General

6.1.1 Demonstration of conformity

6.1.2 Assessment of conformity

6.2 Type testing of the product

6.2.1 Initial type testing

6.2.2 Further type testing

6.2.3 Sampling, testing and conformity criteria

6.3 Factory production control

6.3.1 General

6.3.2 Equipment 

6.3.3 Raw and other incoming materials

6.3.4 Production process

6.3.5 Product testing

6.3.6 Marking, storage and delivery of products

6.3.7 Non-conforming products

6.3.8 Product conformity criteria

7 Marking

8 Test report

Annex A (informative) Inspection schemes

A.1 Equipment inspection

A.2 Materials inspection

A.3 Production process inspection

A.4 Product inspection

A.5 Switching rules

Annex В (normative) Procedure for acceptance testing of a consignment at delivery

B.1 General

B.2 Sampling procedure

B.3 Conformity criteria

Annex С (normative) Measurement of the dimensions of a single flag

C.1 Preparation 

C.2 Plan dimensions

C.3 Thickness

C.4 Flatness and bow

C.5 Chamfer

C.6 Thickness of facing layer

C.7 Examples of measuring equipment 

C.8 Test report

Annex D (normative) Determination of freeze/thaw resistance with de-icing salt

D.1 Principle 

D.2 Specimen

D.3 Materials

D.4 Apparatus

D.5 Preparation of the test specimens

D.6 Procedure

D.7 Calculation of test results

D.8 Test report

Annex E (normative) Determination of total water absorption 

E.1 Principle 

E.2 Specimen

E.3 Materials

E.4 Apparatus 

E.5 Preparation of the test specimens

E.6 Procedure

E.7 Calculation of test results

E.8 Test report

Annex F (normative) Measurement of bending strength and breaking load

F.1 Apparatus

F.2 Preparation

F.3 Procedure

F.4 Calculation of test results

F.5 Test report

Annex G (normative) Measurement of abrasion resistance

G.1 Principle of wide wheel abrasion test

G.2 Abrasive material

G.3 Apparatus

G.4 Calibration

G.5 Preparation of the specimen

G.6 Procedure

G.7 Measuring the groove

G.8 Calculation of test results 

G.9 Test report

Annex H (normative) Measuring of abrasion according to the Bohme test

H.1 Principle

H.2 Abrasive material

H.3 Apparatus

H.4 Preparation of specimens

H.5 Procedure 

H.6 Calculation of test results.

H.7 Test report

Annex I (normative) Method for the determination of unpoli­shed slip resistance value (USRV)

I.1 Principle

1.2 Apparatus

1.3 Calibration

1.4 Sampling

1.5 Procedure

1.6 Calculation of test results

1.7 Test report

Annex J (normative) Verification of visual aspects

J.1 Preparation

J.2 Procedure

Annex К (informative)

Example of the application of the method for checking conformity of either bending strength or breaking load by variables

K.5 Application of switching rules

K.6 Results

Annex ZA (informative) Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive (89/106/EEC)

ZA.1 Scope and relevant characte­ristics 

ZA.2 Procedures for the attestation of conformity

ZA.3 CE-marking and labeling

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1339:2003 "Concrete paving flags. Requirements and test methods (Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань)" із внесеною технічною поправкою EN 1339:2003/АС:2006. Змінений поправкою текст виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою на березі (II).

EN 1339:2003 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 178 "Дрібнорозмірні дорожні еле­менти і бордюрні камені", секретаріатом якого керує British Standard Institution.

До національного стандарту долучено англомовний текст. На території України як націо­нальний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1339:2016 "Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань (EN 1339:2003, IDT + EN 1339:2003/АС:2006, IDT)", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А. 1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди".

До стандарту внесені такі зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту-"Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія-оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-з "Передмови" до EN 1339:2003 у цей стандарт взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- знак множення "х" замінено на знак множення "

- виправлена типографська помилка - в першому рядку англійського тексту додатка D після назви рисунка D.1 літера "А" замінена на цифру "4", як показано на рисунку.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1339:2003, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

Стандарт ISO 7619:1997 замінено на два стандарти:

ISO 7619-1:2010 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення твердості вдавлю­ванням. Частина 1. Метод із застосуванням дюрометра (твердість за Шором);

ISO 7619-2:2010 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення твердості вдавлю­ванням. Частина 2. Метод із застосуванням кишенькового твердоміра в одиницях IRHD.

Стандарти ISO 7873:1993 та ISO 7966:1993 скасовані без заміни.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

Бетонні плити для пішохідних доріжок і тротуарів, виготовлені згідно з цим стандартом, під­лягають підтвердженню відповідності встановленим вимогам за системою 4 (див. таблицю ZA.2 цього стандарту та додаток А ДСТУ Б А. 1.2-2:2009 "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам").

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію згідно з чинним законо­давством України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ БЕТОННІ ДЛЯ ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК І ТРОТУАРІВ
Вимоги і методи випробувань

ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ
 Требования и методы испытаний

CONCRETE PAVING FLAGS -
Requirements and test methods

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить положення, які стосу­ються матеріалів, властивостей, вимог і мето­дів випробувань плит бетонних для пішохідних доріжок і тротуарів і додаткових (добірних) елементів, виготовлених з неармованого бето­ну на основі цементного в'яжучого (далі - плити).

Він застосовується для попередньо виготов­лених бетонних плит для пішохідних доріжок і тротуарів і додаткових (добірних) елементів, що використовують для мощення поверхонь, які призначені для руху пішоходів і транспорту, а також як елементи покрівель.

У разі постійного застосування шин з шипами іноді може виявитися необхідним визначення додаткових вимог.

У цьому стандарті не розглядаються плити з особливими характеристиками, що дають можливість їх розпізнавання дотиком або ж візуально, а також водопроникні тротуарні плити.

Цей стандарт передбачає маркування виробів

1 оцінювання виробів на відповідність цьому стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необ­хідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки на­ведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10083-2 Сталі для гартування і відпускан­ня. Частина 2. Технічні умови поставки нелегованих сталей

EN 13369 Загальні правила щодо збірних бетонних виробів

EN ISO 4288 Технічні вимоги до геометрії ви­робів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Правила і процедури оцінення поверх­невої текстури (ISO 4288:1996)

EN ISO 6506-1 Металеві матеріали. Визначен­ня твердості за Бріннелем. Частина 1. Методи випробування

EN ISO 6506-2 Металеві матеріали. Визначен­ня твердості за Бріннелем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості

EN ISO 6506-3 Металеві матеріали. Визначен­ня твердості за Бріннелем. Частина 3. Калі­брування еталонних зразків

ISO 48 Гума вулканізована або термопластична. Визначення твердості (твердість від 10 IRHD до 100 IRHD)

ISO 4662 Гума. Визначення впливу вулкані­зації на пружність

ISO 7619 Гума. Визначення твердості за показ­никами кишенькового твердоміра

ISO 7873 Контрольні карти для арифметич­ного середнього з попереджувальними межа­ми

ISO 7966 Карти приймального контролю

ISO 8486-1 Штучні абразиви. Визначення і по­значення гранулометричного складу. Макрозерна від F4 до F220

1 SCOPE

This European Standard specifies materials, properties, requirements and test methods for ce­ment bound unreinforced concrete paving flags and complementary fittings.

It is applicable to precast concrete paving flags and complementary fittings that are for use in traf­ficked paved areas and roof coverings.

In case of regular use of studded tyres additional requirements are sometimes needed.

This standard does not deal with the tactility or visibility of flags nor with permeable flags.

This standard provides for the product marking and the evaluation of conformity of the product to this European Standard.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following normative documents are indis­pensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amend­ments) applies.

EN 10083-2. Quenshed and tempered steels - Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels.

EN 13369. Common rules for precast concrete products.

EN ISO 4288. Geometric product specifica- tions(GPS) - Surface texture: Profile method: Rules and procedures for the assessment of sur­face texture (ISO 4288:1996).

EN ISO 6506-1. Metallic materials - Brinell hard­ness test - Part 1 :Test methods.

EN ISO 6506-2. Metallic materials - Brinell hard­ness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines.

EN ISO 6506-3. Metallic materials - Brinell hard­ness test - Part 3: Calibration of reference blocks.

ISO 48. Rubber, vulcanised or thermoplastic - Determination of hardness(hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).

ISO 4662. Rubber - Determination of rebound re­silience of vulcanizates.

ISO 7619. Rubber - Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters.

ISO 7873. Control chart for arithmetic average with warning limits.

ISO 7966. Acceptance control charts.

ISO 8486-1 Bond abrasives - Determination and designation of grainsize distribution - Macrogrits F4 to F220.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com