ДСТУ Б EN 1340:2016 Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань (EN 1340:2003, IDT + EN 1340:2003/AC:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 1340:2016 Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань (EN 1340:2003, IDT + EN 1340:2003/AC:2006, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття19.04.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 19.04.2016 № 95 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1340:2016
РозробникНауково-технічний комітет «Будстандарт»
Орган, що прийнявНауково-технічний комітет «Будстандарт»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРДЮРИ БЕТОННІ
Вимоги і методи випробувань

(EN 1340:2003, IDT + EN 1340:2003/АС:2006, IDT)
ДСТУ Б EN 1340:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова;

Г. Желудков; Р. Рунова, д-р техн. наук (науковий керівник); Г. Целиковський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 19.04.2016 р. № 95, чинний з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1340:2003 "Concrete kerb units. Requirements and test methods" (Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань) з внесеною технічною поправкою EN 1340:2003/АС:2006.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення

4 Вимоги до матеріалів

4.1 Загальні положення

4.2 Азбест

5 Вимоги до виробів

5.1 Загальні положення

5.2 Форма і розміри

5.2.1 Загальні положення

5.2.2 Номінальні розміри

5.2.3 Геометрія елемента

5.3 Фізичні і механічні властивості

5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Стійкість до впливу атмосферних умов

5.3.3 Міцність на вигин

5.3.4 Стійкість до стираності

5.3.5 Опір ковзанню/підсковзуванню

5.3.6 Вогневі властивості

5.3.7 Теплопровідність

5.4 Візуальні аспекти

5.4.1 Зовнішній вигляд

5.4.2 Текстура

5.4.3 Забарвлення

6 Оцінка відповідності

6.1 Загальні положення

6.1.1 Демонстрація відповідності

6.1.2 Оцінка відповідності

6.2 Випробування типу виробу

6.2.1 Первинне випробування типу

6.2.2 Подальші випробування типу

6.2.3 Відбір зразків, випробування і критерії відповідності

6.3 Контроль виробництва на підприємстві

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Устаткування

6.3.3 Сировина та інші вихідні матеріали

6.3.4 Виробничий процес 

6.3.5 Випробування виробу 

6.3.6 Маркування, зберігання і поставка виробів 

6.3.7 Вироби, які не відповідають вимогам стандарту 

6.3.8 Критерії відповідності виробу 

7 Маркування   

8 Звіт про випробування   

Додаток А Плани контролю  

А.1 Контроль устаткування  

А.2 Контроль матеріалів   

А.3 Контроль виробничого процесу

А.4 Контроль виробу    

A.5 Умови переходу між рівнями контролю

Додаток В Приймальне випробування виробів

B.1 Загальні положення

В.2 Процедура відбору проб

B.3 Критерії відповідності

Додаток С Вимірювання розмірів окремого елемента

C.1 Підготування зразків для випробувань

С.2 Габаритні розміри

С.З Нахил 

С.4 Профіль паза

С.5 Площинність і прямолінійність

С.6 Товщина лицьового шару

C.7 Звіт про випробування

Додаток D Визначення стійкості до заморожування відтавання в присутності солі, яка протидіє обледенінню

D.1 Суть методу

D.2 Зразок для випробувань

D.3 Матеріали   

D.4 Прилади  

D.5 Підготування зразків для випробувань .

D.6 Порядок проведення випробування

D.7 Обчислення результатів випробування

D.8 Звіт про випробування

Додаток Е Визначення загального водопогли- нання  

E.1 Суть методу

Е.2 Зразок для випробувань  

Е.З Матеріали     

Е.4 Прилади     .

Е.5 Підготування зразків для випробувань  

Е.6 Порядок проведення випробування  

Е.7 Обчислення результатів випробування .

E.8 Звіт про випробування

Додаток F Вимірювання міцності на вигин

F.1 Прилади

F.2 Підготування зразків для випробувань

F.3 Порядок проведення випробування

F.4 Обчислення результатів випробування

F.5 Звіт про випробування

Додаток G Вимірювання стійкості до стираності  

G.1 Принцип вимірювання стираності методом широкого круга стирання . .

G.2 Абразивний матеріал   

G.3 Прилади      

G.4 Калібрування    

G.5 Підготування зразків для випробувань

G.6 Порядок проведення випробування

G.7 Вимірювання канавки   

G.8 Обчислення результатів випробування

G.9 Звіт про випробування

Додаток Н Вимірювання стираності за методом Беме

H.1 Суть методу

Н.2 Абразивний матеріал  

Н.3 Прилади

Н.4 Підготування зразків для випробувань 

Н.5 Порядок проведення випробування 

Н.6 Обчислення результатів випробування 1

H.7 Звіт про випробування

Додаток І Метод визначення опору ковзанню неполірованої поверхні (USRV)

І.1 Суть методу

І.2 Прилади

І.3 Калібрування  

І.4 Підготування зразків  

І.5 Порядок проведення випробування 

І.6 Обчислення результатів випробування

І.7 Звіт про випробування

Додаток J Оцінка зовнішнього вигляду

J.1 Підготування зразків

J.2 Порядок проведення оцінки 

Додаток К Приклад застосування методу

оцінювання відповідності вимірювання міцності на вигин за допомогою кількісних показників (6.3.8.3.В) 

К.1 Загальні положення

К.2 Основна формула  

К.З Коефіцієнт приймання 

К.4 Стандартний відхил s 

К.5 Застосування умов переходу між рівнями контролю 

К.6 Результати 71

Додаток ZA

Розділи стандарту, що стосуються положень EC-Директиви будівельних виробів (89/106/ЕЕС)

Додаток НА Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1340:2003/АС:2006, та відповідних національних стандартів України за їх наявності 81

CONTENTS

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Requirements for materials

4.1 General

4.2 Asbestos

Requirements for products

5.1 General

5.2 Shape and dimensions

5.2.1 General

5.2.2 Work dimensions

5.2.3 Unit geometry

5.3 Physical and mechanical properties

5.3.1 General

5.3.2 Weathering resistance

5.3.3 Bending strength

5.3.4 Abrasion resistance

5.3.5 Slip/skid resistance

5.3.6 Fire performance

5.3.7 Thermal conductivity

5.4 Visual aspects

5.4.1 Appearance

5.4.2 Texture

5.4.3 Colour

Evaluation of conformity criteria

6.1 General

6.1.1 Demonstration of conformity

6.1.2 Assessment of conformity

6.2 Type testing of the product

6.2.1 Initial type testing

6.2.2 Further type testing

6.2.3 Sampling, testing and conformity criteria

6.3 Factory production control

6.3.1 General

6.3.2 Equipment

6.3.3 Raw and other incoming materials

6.3.4 Production process 

6.3.5 Product testing    

6.3.6 Marking, storage and delivery of products 

6.3.7 Non-conforming products 

6.3.8 Product conformity criteria 

7 Marking  

8 Test report

Annex A (informative) Inspection schemes

A.1 Equipment inspection  .

A.2 Materials inspection 

A.3 Production process inspection

A.4 Product inspection 

A.5 Switching rules

Annex В (normative)

Procedure for acceptance testing of a consignment at delivery

B.1 General

B.2 Sampling procedure

B.3 Conformity criteria 

Annex С (normative) Measurement of the dimensions of a single unit

C.1 Preparation

C.2 Overall dimensions 

C.3 Draw 

C.4 Chase 

C.5 Flatness and Straightness 

C.6 Thickness of facing layer 

C.7 Test report 

Annex D (normative) Determination of freeze/thaw resistance with de-icing salt

D.1 Principle 

D.2 Specimen

D.3 Materials

D.4 Apparatus  

D.5 Preparation of the test specimens   

D.6 Procedure 

D.7 Calculation of test results 

D.8 Test report 

Annex E (normative) Determination of total water absorption 

E.1 Principle 

E.2 Specimen 

E.3 Materials 

E.4 Apparatus

E.5 Preparation of the test specimens    

E.6 Procedure 

E.7 Calculation of test results

E.8 Test report

Annex F (normative) Measurement of bending strength

F.1 Apparatus

F.2 Preparation

F.3 Procedure

F.4 Calculation of test results

F.5 Test report

Annex G (normative) Measurement of abrasion resistance  

G.1 Principle of wide wheel abrasion test  

G.2 Abrasive material 

G.3 Apparatus

G.4 Calibration

G.5 Preparation of the specimen 

G.6 Procedure

G.7 Measuring the groove

G.8 Calculation of test results

G.9 Test report 

Annex H (normative) Measuring of abrasion according to the Boh me test

H.1 Principle 

H.2 Abrasive material   

H.3 Apparatus

H.4 Preparation of specimens 

H.5 Procedure

H.6 Calculation of test results 

H.7 Test report 

Annex I (normative) Method for the determination of unpolished slip resistance value (USRV) 

I. 1 Principle

І.2 Apparatus  

І.3 Calibration

І.4 Sampling  

І.5 Procedure

І.6 Calculation of test results

І.7 Test report 

Annex J (normative) Verification of visual aspects 

J.1 Preparation 

J.2 Procedure   

Annex К (informative) Example of the application of the method for the evaluation of conformity of bending strength by variables (6.3.8.3.B)

K.1 General   

K.2 Basic formula 

K.3 Acceptance factors

K.4 Standard deviations s  

K.5 Application of switching rules

K.6 Results     

Annex ZA (informative)

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive (89/106/EEC)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1340:2003 "Concrete kerb units. Requirements and test methods" (Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань)" із внесеною технічною поправкою EN 1340:2003/АС:2006. Змінений поправкою текст виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою на березі (II).

EN 1340:2003 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 178 "Дрібнорозмірні дорожні елементи і бордюрні камені", секретаріатом якого керує British Standard Institution.

До національного стандарту долучено англомовний текст. На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1340:2016 "Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань (EN 1340:2003, IDT + EN 1340:2003/АС:2006, IDT)", викладена українською мовою.

Щодо бордюрів згідно з цим стандартом в Україні застосовується термін "бортові камені".

Згідно з ДБН А. 1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди".

До стандарту внесені такі зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту-"Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови" до EN 1340:2003 у цей стандарт взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- знак множення "х" замінено на знак множення " •"

- виправлена типографська помилка - в першому рядку англійського тексту додатка D після назви рисунка D.1 літера "А" замінена на цифру "4", як показано на рисунку.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1340:2003/АС:2006, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА

Стандарт ISO 7619:1997 замінено на два стандарти: ISO 7619-1:2010 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення твердості вдавлюванням. Частина 1. Метод із застосуванням дюрометра (твердість за шаром) та ISO 7619-2:2010 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення твердості вдавлюванням. Частина 2. Метод із застосуванням кишенькового твердоміра в одиницях IRHD.

Стандарти ISO 7873:1993 та ISO 7966:1993 відмінені без заміни.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

Бетонні бордюри, виготовлені згідно з цим стандартом, підлягають підтвердженню відповідності встановленим вимогам за системою 4 (див. таблицю ZA.2 цього стандарту та додаток А ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам").

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію згідно з чинним законодавством України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРДЮРИ БЕТОННІ
Вимоги і методи випробувань

БОРДЮРЫ БЕТОННЫЕ
Требования и методы испытаний

CONCRETE KERB UNITS
Requirements and test methods

Чинний від 2017-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить положення, що стосуються матеріалів, властивостей, вимог і методів випробувань, які відносяться до попередньо виготовлених бордюрів, стічних каналів і додаткових (добірних) елементів, виконаних з неармованого бетону на основі цементного в'яжучого, що використовують для мощення поверхонь, які призначені для дорожнього руху, а також як елементи покрівель.

Елементи використовуються з метою виконання однієї або декількох з таких функцій: відділення, позначення фактичної або візуальної межі, відведення стічних вод або обмеження площ з твердим покриттям або іншою поверхнею.

У разі постійного застосування шин з шипами іноді може виявитися необхідним визначення додаткових вимог.

Цей стандарт передбачає маркування виробів

і оцінювання виробів на відповідність цьому стандарту.

Окрім вимог, що стосуються допусків, цей стандарт не містить вимог, що відносяться до поперечних перерізів, форм і розмірів.

У цьому стандарті не розглядаються бордюри з особливими характеристиками, що дають можливість їх розпізнавання дотиком або ж візуально.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10083-2 Сталі для гартування і відпускання. Частина 2. Технічні умови поставки неле- гованих сталей

EN 13369 Загальні правила щодо збірних бетонних виробів

EN ISO 4288 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Правила і процедури оцінення поверхневої текстури (ISO 4288:1996)

EN ISO 6506-1 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування (ISO 6506-1:2005)

EN ISO 6506-2 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (ISO 6506-2:2005)

EN ISO 6506-3 Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 3. Калібрування еталонних зразків (ISO 6506-3:2005)

ISO 48 Гума вулканізована або термопластична. Визначення твердості (твердість від 10 IRHD до 100 IRHD)

ISO 4662 Гума. Визначення впливу вулканізації на пружність

ISO 7619 Визначення твердості за показниками кишенькового твердоміра

ISO 7873 Контрольні карти для арифметичного середнього з попереджувальними межами

ISO 7966 Карти приймального контролю

ISO 8486-1 Штучні абразиви. Визначення і позначення розподілу розмірів зерен. Макрозерна від F4 до F220

1 SCOPE

This European Standard specifies materials, properties, requirements and test methods for unreinforced, cement bound precast concrete kerb units, channels and complementary fittings, that are for use in trafficked paved areas and roof coverings.

The units are used to fulfil one or more of the following:

Separation, physical or visual delineation, the provision of drainage or the containment of paved areas or other surfacing.

In case of regular use of studded tyres, additional requirements are sometimes needed.

This standard provides for the product marking and the evaluation of conformity of the product to this European standard.

Apart from the tolerances, this standard does not include requirements for cross-sections, shapes and dimensions.

This standard does not deal with the tactility or visibility of kerbs.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following normative documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 10083-2, Quenched and tempered steels - Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed quality steels.

EN 13369, Common rules for precast concrete products.

EN ISO 4288. Geometric product specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996).

EN ISO 6506-1, Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO 6506-1: 2005)

EN ISO 6506-2, Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6506-2:2005).

EN ISO 6506-3, Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 6506-3:2005).

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).

ISO 4662, Rubber - Determination of rebound resilience of vulcanizates.

ISO 7619, Rubber - Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters.

ISO 7873, Control charts for arithmetic average with warning limits.

ISO 7966, Acceptance control charts.

ISO 8486-1, Bond abrasives - Determination and designation of grain size distribution - Macrogrits F4 to F220.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com