ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття30.03.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.03.2016 № 93 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12101-6:2016
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна № 1

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення (рос)

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення (укр)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зміна № 1

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення (CEN/TR 12101-4:2009, IDT)

ДСТУ EN 12101-10:2014 Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення (EN 12101-10:2005, EN 12101-10:2005/AC:2007, IDT)

ДСТУ EN 12101-2:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 12101-7:2014 Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення (EN 12101-7:2011, IDT)

ДСТУ ISO 8528-10:2004 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 10. Вимірювання повітряного шуму методом оточувальної поверхніі (ISO 8528-10:1998, IDT)

ДСТУ ISO 8528-12:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 12. Аварійні джерела живлення для систем безпеки (ІSO 8528-12:1997, ІDT)

ДСТУ ISO 8528-1:2004 Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1. Застосування, номінальні та робочі характеристики (ISO 8528-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 8528-2:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 2. Двигуни (ІSO 8528-2:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 8528-3:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 3. Генератори змінного струму для генераторних установок (ІSO 8528-3:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 8528-6:2004 Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 6. Методи випробування (ISO 8528-6:1993, IDT)

ДСТУ ISO 8528-9:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 9. Вимірювання та оцінювання механічних вібрацій (ІSO 8528-9:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

ДСТУ EN 12101-6:2016
(EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/АС:2006, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗОБЛЕНО: ТОВ «Фіттіх АГ»—Україна», Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» вщ ЗО березня 2016 р. № 93 з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12101-6:2005 Smoke and heat control systems — Part 6: Specification for pressure differential systems — Kits (Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків. Обладнання) з поправкою EN 12101-6:2005/АС:2006

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 12101-6:2005

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та одиниці вимірювання

4 Класифікація систем для використання в будинках

5 Особливості систем підпору повітря

6 Простори, в яких потрібно створювати підпір повітря

7 Процедури проектування систем підпору повітря

8 Підпір повітря в пожежобезпечних зонах та інших просторах

9 Зниження тиску повітря (розрідження)

10 Взаємодія з іншими системами протипожежного захисту та іншими інженерними системами будинку

11 Монтування та обладнання (зокрема компонентів)

12 Приймальні випробування

13 Технічне обслуговування

14 Документація

15 Розрахування під час проектування

16 Оцінювання відповідності

Додаток А Рекомендації щодо проектування

Додаток В Рішення в разі неможливості досягнення проектної різниці тисків

Додаток ZA Пункти цього стандарту, пов’язані з важливими вимогами або іншими положеннями Директиви щодо будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги систем зі створення різниці тисків, прийнятий методом «переклад», — ідентичний щодо CEN/TR 12101-5:2005 Smoke and heat control systems — Part 6: Specification for pressure differential systems — Kits із поправкою EN 12101-6:2005/AC:2006.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву на «Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків» для приведення її у відповідність до прийнятої в Україні термінології, а також надання чіткішої уяви про його зміст;

—  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— замінено «Цей європейський стандарт» та «Цей документ» на «Цей стандарт»;

— вилучено виділення напівжирним шрифтом і курсивом елементів, які цього не потребують згідно з національними нормативними документами зі стандартизації;

— переліки оформлено згідно з національними нормативними документами зі стандартизації;

— долучено знаки пунктуації в окремих місцях, де подано переліки, за їхньої відсутності в EN 12101-6:2005;

— знак «/» в окремих випадках замінено на дужки «()» чи поданням множини разом з одниною;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— у «Передмові», розділах 3,5,8,9—13,16 та додатку А наведено «Національні примітки», а в розділі 2 — «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародними нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

Копії нормативних документів, на якіє посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИf

СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

SMOKE AND HEAT CONTROL SYSTEMS
Part 6. Specifications for pressure differential systems

Чинний від 2017-07-01

0 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цому стандарті встановлено вимоги до систем зі створення різниці тисків, призначених для запобігання поширенню диму за наявності в будинку нещільних перешкод, наприклад дверей (відчинених або зачинених) або інших подібних вузьких прорізів. Він містить опис методів розра- хування параметрів систем протидимного захисту створенням різниці тисків як частини процедури проектування. У стандарті встановлено процедури випробування систем, які експлуатуються, а також описано відповідні важливі та необхідні особливості, що стосуються процедур монтування та введення в експлуатацію, необхідні для реалізації розрахованої проектом системи в будинку. Він стосується систем, призначених для захисту шляхів евакуації, зокрема сходових кліток, коридорів та холів, а також систем, призначених для захисту опорних майданчиків для пожежних підрозділів під час гасіння пожеж.

До складу систем належать компоненти, призначені для протидимного захисту, які відповідають вимогам відповідних частин EN 12101, а також обладнання, з якого вони складаються, і, можливо, інших компонентів (див. 3.1.18). У цьому стандарті встановлено вимоги та методи оцінення відповідності такого обладнання.

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання нормативних документів. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1505 Ventilation of buildings — Sheet metal air ducts and fittings with rectangular cross section — Dimensions

EN 1506 Ventilation of buildings — Sheet metal air ducts and fittings with circular cross section — Dimensions

prEN 12101-4 Smoke and heat control systems — Part 4: Fire and smoke installations — Kits

prEN 12101-7 Smoke and heat control systems — Part 7: Smoke control ducts

prEN 12101-9 Smoke and heat control systems — Part 9: Control panels

prEN 12101-10 Smoke and heat control systems — Part 10: Power supplies

prEN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements — Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

prEN 13501-4 Fire classification of construction products and building elements — Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO 13943:2000 Fire safety — Vocabulary (ISO 13943:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1505 Вентиляція в будинках. Повітроводи та їхні фасонні елементи прямокутного перерізу, виготовлені з металевих листів. Розміри

EN 1506 Вентиляція в будинках. Повітроводи та їхні фасонні елементи круглого перерізу, виготовлені з металевих листів. Розміри

prEN 12101-4 Системи протидимного захисту. Частина 4. Змонтовані СДТВ-системи для димо- та тепловидалення. Обладнання

prEN 12101-7 Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення

prEN 12101-9 Системи протидимного захисту. Частина 9. Прилади керування

prEN 12101-10 Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення

prEN 13501-3 Пожежна класифікація конструкційних матеріалів і будівельних виробів. Частина 3. Класифікація із застосуванням результатів випробування на вогнестійкість матеріалів і виробів, використовуваних в інженерних системах будинків: вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани

prEN 13501-4 Пожежна класифікація конструкційних матеріалів і будівельних виробів. Частина 4. Класифікація з використанням результатів випробування на вогнестійкість компонентів систем протидимного захисту

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

EN ISO 13943:2000 Пожежна безпека. Словник термінів (ISO 13943:2000).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com