ДСТУ EN 14384:2016 Протипожежна техніка. Гідранти пожежні наземні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 14384:2005, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 14384:2016 Протипожежна техніка. Гідранти пожежні наземні. Загальні вимоги та методи випробування (EN 14384:2005, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття24.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.06.2016 № 189 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документам
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14384:2016
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту УкрНДІЦЗ
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту УкрНДІЦЗ


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 14384:2016
(EN 14384:2005, IDT)

Протипожежна техніка
ГІДРАНТИ ПОЖЕЖНІ НАЗЕМНІ
Загальні вимоги та методи випробування

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-до- слідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 24 червня 2016 р. № 189 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14384:2005 Pillar fire hydrants (Стовпчикові пожежні гідранти) Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14384:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до конструкції

4.1 Основні розміри

4.2 Корпус

4.3 Еластомери

4.4 Перекривальний пристрій — основний клапан

4.5 Матеріали, зокрема змащувальні, що контактують з водою, призначеною для споживання людиною

4.6 Стійкість до витоків і механічна міцність

4.7 Компоненти операційної системи

4.8 Напрямок закривання

4.9 Оберти, необхідні для відкривання

4.10 Стійкість гідранта до робочих навантажень

4.11 Робочий механізм

4.12 Вхідні патрубки

4.13 Вихідні патрубки

4.14 Дренажна та вентиляційна системи

4.15 Система безпеки житла

4.16 Стійкість до внутрішньої та зовнішньої корозії

4.17 Колір

4.18 Стійкість до дезінфікувальних продуктів

4.19 Гідранти, які використовують у системах, призначених для подавання води, непридатної для споживання

4.20 Гідравлічні характеристики

5 Методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Основні розміри

5.3 Характеристики подавання

6 Позначення, марковання та додаткові відомості

6.1 Позначення

6.2 Марковання

6.3 Додаткові відомості про гідрант

7 Оцінювання відповідності

7.1 Загальні положення

7.2 Попередні типові випробовування (ПТВ)

7.3 Заводський виробничий контроль (ЗВК)

Додаток ZA Положення європейського стандарту, пов’язані з положеннями Директиви Європейського Союзу щодо будівельних виробів (89/106/ЕЕС)

ZА.1 Сфера застосування та відповідні характеристики

ZA.2 Процедура та система засвідчення відповідності наземних пожежних гідрантів

ZA.3 Марковання знаком СЕ

ZA.4 Сертифікат і декларація відповідності

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14384:2016 (EN 14384:2005, IDТ) «Протипожежна техніка. Гідранти пожежні наземні. Загальні вимоги та методи випробовування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14384:2005 (версія en) «Pillar fire hydrants».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, —ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації;

— вилучено структурний елемент «Передмова» до EN 14384:2005;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— виправлено помилки, які є в EN 14384:2005 (у 5.2 долучено посилання на 4.1; у ZA.2 посилання на 7.4 замінено на 7.2).

ВСТУП до EN 14384:2005

Пожежний гідрант встановлюють для забезпечення під’єднання (наприклад, гідранта) до водопроводу, до якого пожежник може під’єднати протипожежне обладнання. Наземні гідранти складаються з одного чи більшої кількості клапанів та вихідних патрубків, виготовлені у формі колонки, яка виходить з під рівня землі, призначені насамперед постачати воду для потреб пожежогасіння, і їх можна використовувати також для водопостачання (як зазначено у 3.3).

Цей стандарт відповідає основним вимогам, які вже встановлено CEN/TC 164 у сфері водопостачання.

Щодо можливих негативних впливів на якість води, призначеної для забезпечення потреб людини, яку подають за допомогою виробів, на які поширюється чинність цього стандарту, можна зазначити таке:

1) у цьому стандарті не наведено інформації щодо того, чи можна вироби використовувати без обмежень будь-якими державами-членами Європейського Союзу або Європейської асоціації вільної торгівлі;

2) треба зазначити, що до моменту прийняття Європейських критеріїв, які піддають перевірянню, залишаються чинними ті національні нормативні документи, які стосуються користування та/або технічних характеристик виробів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
ГІДРАНТИ ПОЖЕЖНІ НАЗЕМНІ
Загальні вимоги та методи випробування

FIRE ENGINEERING
OVERGROUND FIRE HYDRANTS
General requirements and testing methods

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт регламентує вимоги, методи випробування та марковання наземних пожежних гідрантів, що їх використовують для цілей пожежогасіння, які:

— встановлюють у розподільчих системах водопостачання;

— мають вхідні патрубки з номінальними діаметрами DN 80, DN 100 та DN 150;

— придатні для використовування за робочого тиску, РРАчи PN 16 зі зливними пристроями чи без них;

— мають вертикальні чи горизонтальні вхідні патрубки, споряджені фланцями, муфтами або клапанами;

— мають один або два вихідні патрубки, який(-і) відповідає(-ють) вимогам національних нормативних документів;

— мають перекривапьний клапан шарового (вентильного) або шиберного типу.

Цей стандарт також забезпечує можливість оцінювання відповідності наземних пожежних гідрантів встановленим у ньому вимогам.

Цей стандарт поширюється на пожежні гідранти з питною та непитною водою, а також з фільтрованою водою. У разі їхнього використовування для подавання інших рідин можна встановлювати додаткові вимоги.

Цей стандарт не поширюється на фланці, які приєднують до вихідних патрубків і які мають відповідати вимогам національних нормативних документів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 681-1 Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber

EN 1074-1:2000 Valves for water supply — Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests — Part 1: General requirements

EN 1074-2:2000 Valves for water supply — Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests — Part 2: Isolating valves

EN 1074-6:2004 Valves for water supply — Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests — Part 6: Hydrants

EN 1092-1 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 1: Steel flanges

EN 1092-2 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 2: Cast iron flanges

EN 1503-1 Valves — Materials for bodies, bonnets and covers — Part 1: Steels specified in European Standards

EN 1503-3 Valves — Materials for bodies, bonnets and covers — Part 3: Cast irons specified in European Standards

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 681-1 Еластомерні ущільнення. Вимоги до матеріалу ущільнень з’єднань труб, які використовують для водопостачання та водовідведення. Частина 1. Вулканізована ґума

EN 1074-1:2000 Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та належні методи випробовування. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1074-2:2000 Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та належні методи випробовування. Частина 2. Перекривальні клапани

EN 1074-6:2004 Клапани для водопостачання. Відповідність вимогам призначення та належні методи випробовування. Частина 6. Гідранти

EN 1092-1 Фланці та їхні з’єднувальні елементи. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з указаним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці

EN 1092-2 Фланці та їхні з’єднувальні елементи. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з указаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці

EN 1503-1 Клапани. Матеріали для корпусів, кришок та ковпаків. Частина 1. Сталі, дозволені європейськими стандартами

EN 1503-3 Клапани. Матеріали для корпусів, кришок та ковпаків. Частина 3. Чавуни, дозволені європейськими стандартами

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com