ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття24.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.06.2016 № 180 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.1.1-40:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА СЛАБКИХ ҐРУНТАХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 7 "Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах"

РОЗРОБНИКИ: Є. Косточка; В. Титаренко, канд. техн. наук (науковий керівник); Я. Червинський, канд. техн. наук; В. Шумінський, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Ю. Винников, д-р. техн. наук; М. Зоценко, д-р. техн. наук; I. Ларцева, канд. техн. наук; В. Марченко, канд. техн. наук; М. Харченко, канд. техн. наук)

ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (О Галінський, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (М. Корнієнко, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 24.06.2016 р. №180, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ 

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Види споруд і особливості конструктивних рішень

7 Особливості інженерно-геологічних вишукувань для будівництва

8 Вихідні дані для проектування та розрахунку основ, складених слабкими ґрунтами

9 Розрахунок основ, складених слабкими ґрунтами

10 Вказівки щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

11 Конструктивні та геотехнічні заходи захисту

Додаток А Фізико-механічні характеристики органо-мінеральних і органічних ґрунтів

Додаток Б Приклади розрахунку та проектування основ і фундаментів на слабких ґрунтах

Додаток В Класифікація слабкої товщі за будовою

ВСТУП

Цей стандарт розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-ХХ.201Х[1] "Будинки, будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення проектування".

Цей стандарт встановлює положення і вимоги щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА СЛАБКИХ ҐРУНТАХ

РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

GUIDELINES
FOR DESIGN OF BUILDINGS AND STRUCTURES ON SOFT SOILS

ДБН В.1.1-25:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Системи надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.

ДБН В.1.2-12:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будівель і споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування, Зміна №1

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування, Зміна №2

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-14-2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення

ДСТУ 3994-2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ Б А.1.1-25-94 ССНБ. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1 -3-96 (ГОСТ 30416-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення

ДСТУ Б.В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості

ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків

ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ Б В.2.1-11:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-13:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності

ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання

ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

ДСТУ Б В.2.1-25:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання

ДСТУ Б В.2.1-26:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ-Н Б В 2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения (Гідротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення)

ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии (Породи гірські. Методи визначення межі міцності при одноосьовому стисканні)

ГОСТ 24941-81 Породы горные. Методы определения механических свойств нагружением сферическими индикаторами (Породи гірські. Методи визначення механічних властивостей навантаженням сферичними індикаторами)

СНиП 2.02.02 Основания гидротехнических сооружений (Основи гідротехнічних споруд)

СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (Фундаменти машин с динамічними навантаженнями)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи і фундаменти)

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Захист будівельних конструкцій і споруд від корозії)

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения (Гідротехнічні морські та річкові транспортні споруди)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 ґрунт

Гірські породи, ґрунти, техногенні утворення, що є багатокомпонентною геологічною системою та об'єктом інженерно-господарської діяльності людини

3.2 ґрунт дисперсний

Ґрунт, що складається з окремих мінеральних часток (зернин) різного розміру, слабопов'язаних одна з одною; утворюється в результаті вивітрювання скельних ґрунтів з наступним транспортуванням продуктів вивітрювання водним чи золовим шляхом та їх відкладання

3.3 структура ґрунту

Просторова організація компонентів ґрунту, що характеризується сукупністю морфологічних (розмір, форма часток, їх кількісне співідношення), геометричних (просторова композиція структурних елементів) та енергетичних ознак (тип структурних зв'язків та загальна енергія структури) і визначається складом, кількісним співідношенням та взаємодією компонентів ґрунту

3.4 текстура ґрунту

Просторове розташування елементів, що складають ґрунт (шаруватість, тріщинуватість тощо)

3.5 склад ґрунту речовинний

Категорія, що характеризує хіміко-мінеральний склад твердих, рідких і газових компонентів

3.6 слабкі (дуже стисливі) ґрунти

До слабких (дуже стисливих) слід відносити зв'язні ґрунти, які мають міцність на зрушення в умовах природного залягання при випробуванні приладом обертального зрізу менше 0,075 МПа, питомий опір статичному зондуванню конусом з кутом при вершині а = 30° менше 0,02 МПа. Для таких ґрунтів характерна дуже висока стисливість, зумовлена значенням модуля загальної деформації Е < 5 МПа, а також великий коефіцієнт водонасичення Sr>0,8. За відсутності випробувань до слабких (дуже стисливих) ґрунтів слід відносити водонасичені мулисті супіски (е > 0,9), суглинки (е > 1), глини (е > 1,5), стрічкові глини, мули, сапропелі, торфи та заторфовані ґрунти. Лесові ґрунти після насичення водою теж стають слабкими. Більшість перелічених слабких ґрунтів має тиксотропні властивості, тобто від динамічного впливу вони короткочасно втрачають структурну міцність, а потім поступово її відновлюють

3.7 органічна речовина

Органічні сполуки, що входять до складу ґрунту у вигляді нерозкладених залишків рослинних і тваринних організмів, а також продуктів їх розкладання та перетворення

3.8 мул

Водонасичений сучасний осад переважно морських акваторій, що містить органічну речовину у вигляді рослинних залишків і гумусу. Звичайно верхні шари мулу мають коефіцієнт пористості понад 0,9, текучу консистенцію, а вміст часток з розмірами менше ніж 0,01 мм становить (ЗО - 50) % за масою

3.9 сапропель

Прісноводний мул, що утворюється на дні водоймищ з продуктів розпаду рослинних і тваринних організмів і містить більше ніж 10 % (за масою) органічної речовини у вигляді гумусу та рослинних залишків. Сапропель має коефіцієнт пористості е > 3, як правило, текучу консистенцію, високу дисперсність, тобто вміст часток крупніше ніж 0,25 мм звичайно не перевищує 5 % за масою

3.10 торф

Органічний ґрунт, що утворюється в результаті природного відмирання та неповного розкладання багнових рослин в умовах підвищеної вологості при нестачі кисню й містить 50 % (за масою) та більше органічних речовин

3.11 ґрунт заторфований

Пісок і глинистий ґрунт, що містить від 10 % до 50 % (за масою) торфу

3.12 щільність скелета ґрунту

3.13 ступінь водопроникності

Характеристика, що відбиває здатність ґрунтів пропускати крізь себе воду та кількісно виражається у коефіцієнті фільтрації Kf, м/добу

3.14 гранулометричний склад

Кількісне співвідношення часток різної крупносгі у дисперсних ґрунтах

3.15 число пластичності /р

Різниця вологості, що відповідає двом станам ґрунту: на межі текучості WL та на межі розкочування Wp

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com