ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття24.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.06.2016 № 180 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.1.1-42:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


ГСТУ 101.00159226.001-2003 Правила підробки будівель, споруд і природних об`єктів при видобуванні вугілля підземним способом (НПАОН 10.0-1.01-03)

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування.

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Зміна № 1

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 2

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 1 (рос)

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 1 (укр)

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 3

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 4

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна №2

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1. Поправка

ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Зміна № 1

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування (укр)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогини і переміщення. Вимоги проектування (рос)

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

Посібник з проектування конвеєрних галерей

СНиП 2.09.03-85 Споруди промислових підприємств. Зміна № 1 (національна)

СНиП 2.09.03-85. Споруди промислових підприємств


ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 7 "Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах"

РОЗРОБНИКИ: О. Петраков, д-р. техн. наук (науковий керівник); С. Светницький;

К. Мачулкіна; В. Титаренко, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ:

Дніпропетровський національний гірничий університет (В. Шаповал, д-р техн. наук) Дніпровська академія будівництва та архітектури (А. Шаповал, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (М. Корнієнко, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону від 24.06.2016 р. № 180, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Дії від підробки, класифікація умов будівництва

6 Планування та забудова територій

7 Основні принципи проектування будівель і споруд

8 Рекомендації з проектування будівель і споруд

9 Визначення мір захисту існуючих будівель і споруд

10 Спеціальні міри захисту будівель і споруд

11 Врахування геологічних і техногенних порушень у гірничому масиві

Додаток А Рекомендації з розрахунку деформацій земної поверхні при видобуванні вугілля підземним способом 39

Додаток Б Граничні деформації будівель та споруд сумісно з основою

Додаток В Категорії територій забудови за гірничо-геологічними умовами

Додаток Г Рекомендації щодо визначення навантажень на фундаменти від дії горизонтальних деформацій земної поверхні

Додаток Д Визначення коефіцієнтів жорсткості основи будівель і споруд

ВСТУП

Цей стандарт розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-5:201Х "Будинки, будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення".

У цьому стандарті відображені наступні положення:

- вихідні дані для проектування будівель і споруд, методики розрахунку деформацій земної поверхні;

- вимоги щодо забудови з урахуванням категорій територій за гірничо-геологічними умовами;

- рекомендації щодо принципів проектування та методів розрахунку будівель і споруд на особливе (аварійне) сполучення навантажень;

- особливості експлуатації будівель і споруд;

- урахування у проектах геологічних порушень у гірничому масиві і старих гірничих виробках;

- захист будівель і споруд від проникнення метану.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ
І СПОРУД НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ
 И СООРУЖЕНИЙ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

GUIDELINES FOR DESIGN OF BUILDINGS
AND STRUCTURES ON UNDERMINED TERRITORIES

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до проектування будівель і споруд, що будуються на підроблюваних територіях.

1.2 Стандарт не поширюється на проектування будівель і споруд на майданчиках, для яких деформування земної поверхні від підробки не можуть бути визначені, а також на проектування гідротехнічних споруд.

1.3 Цей стандарт застосовують юридичні та фізичні особи (незалежно від форм власності), які здійснюють діяльність з проектування або експлуатації будівель і споруд на підроблюваних територіях.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.1.1-ХХ-201Х[1] Будинки, будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН А.2.2-32014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.1-1:2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В. 1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-12:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будівель і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будівель

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будівель і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Конструкції будівель і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ГСТУ 101.00159226.001-2003 Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 імовірні зсування і деформації

Величини зсування і деформацій, які визначаються за умов, коли відсутні календарні плани розвитку гірничих робіт

3.2 вертикальні деформації земної поверхні (нахили, кривизна)

Деформації земної поверхні у вертикальній площині, викликані нерівномірністю вертикальних зсувань

3.3 горизонтальне зсування

Горизонтальна складова вектора зсування земної поверхні у мульді зсування

3.4 мульда зсування земної поверхні

Ділянка земної поверхні, яка піддалася зсуванню під впливом підземних виробок

3.5 кривизна мульди зсування

Відношення різниці нахилів двох сусідніх інтервалів мульди до напівсуми довжин цих інтервалів. У точках мульди розрізняють кривизну:

- у напрямку простягання рх;

- у напрямку навхрест простяганню у напівмульді за падінням ру1 ;

- у напрямку навхрест простяганню у напівмульді за підійманням ;

- у заданому напрямку рх

3.6 нахили інтервалів у мульді зсування

Відношення різниці осідань двох сусідніх точок мульди до відстані між ними.

У точках мульди розрізняються нахили:

- у напрямку простягання пластів іх ;

- у напрямку навхрест простягання пластів у напівмульді за падінням /у1 ;

- у напрямку навхрест простягання пластів у напівмульді за підійманням ;

- у заданому напрямку /\

3.7 очікувані зсування і деформації

Величини зсувань і деформацій, які визначають за умов, коли є календарні плани розвитку гірничих робіт і відомі необхідні для розрахунків вихідні дані

3.8 осідання

Вертикальна складова вектора зсування точки земної поверхні у мульді зсування

3.9 відносні горизонтальні деформації розтягання або стиску

Деформації земної поверхні у горизонтальній площині, викликані нерівномірністю горизонтальних зсувань у мульді зсування.

У точках мульди зсування розрізняють горизонтальні деформації:

- у напрямку простягання пластів ех;

- у напрямку навхрест простяганню пластів у напівмульді за падінням еу1;

- у напрямку навхрест простяганню пластів у напівмульді за підійманням еу2;

- у заданому напрямку є х

3.10 підробка об'єкта

Виймання корисної копалини, яка впливає на об'єкт

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com